قـایـق پلـی اتـیـلـن ۶ نفره

 

طول : ۳۵۲ سانتی متر

عرض : ۱۴۲ سانتی متر

وزن : ۱۱۴ کیلوگرم

ظرفیت قاق : ۱۳۴۰ کیلوگرم

رنگ : سبز

 

قایق های ۴ نفره و ۶ نفره پلی اتیلن مازندران

به سفارش کشور انگلستان ساخته می شوند و دارای استاندارد از موسسه کشتیرانی سلطنتی انگلستان می باشند


پلی اتیلن مازندران  قایق 6 نفره پلی اتیلن قایق 6 نفره پلی اتیلن          8    12