وان های پلی اتیلن مازندران

وان ۲۷۰۰ لیتری ونیرو

 

مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده وان پلی اتیلن مازندران وان 2700 لیتری ونیرو پلی اتیلن مازندران        2700

وان ۲۷۰۰ لیتری ونیرو دسته بندی شیلاتی