قایق های پلی اتیلن مازندران


در دو مدل 4 نفره و 6 نفره تولید می شوند


این قایق ها به سفارش کشور انگلستان ساخته می شوند و دارای استاندارد از موسسه کشتیرانی سلطنتی انگلستان هستند


از این قایق ها به عنوان

قایق تفریحی ، قایق ماهیگیری ، قایق برای شکار ، قایق اسکی روی آب ، قایق تفریحات آبی

در دریا و رودخانه و دریاچه و پشت سد


استفاده می شود