مرکز تخصصی فروش و خدمات مخازن پلی اتیلن در سراسر کشور

فروش مخازن حجیم پلی اتیلن

مخازن 10000 لیتری پلی اتیلن
مخزن 15000 لیتری
مخزن 20000 لیتری
طراحی و ساخت انواع سپتیک تانک های پلی اتیلن