مخازن پلی اتیلن مازندران

انواع مخازن سمپاش گرد و مکعبی و دو طبقه

در احجام متنوع

 

مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده مخزن 100 لیتری سمپاش پلی اتیلن مخزن 100 لیتری سمپاش پلی اتیلن            100

مخزن ۱۰۰ لیتری گرد سمپاش پلی اتیلن