مخــازن سمـپـاش پلی اتیلن مازندران 

نیاز به وارد کردن مخازن سمپاش از خارج کشور نیست

هر نوع مخزن سمپاش مورد نیاز شما را تامین می کنیم.

قابل استفاده در دستگاه ها و تجهیزات و ادوات کشاورزی

مخازن سمپاش در انواع :

سمپاش ۱۰۰ لیتری فرقانی
سمپاش ۶۰۰ لیترى
سمپاش ۴۵۰ لیترى گرد رینگى

سمپاش ۴۰۰ لیترى
سمپاش پشت تراکتور
سمپاش کتابى

جهت بهره وری بهینه از مخازن سمپاش به کلیه سمپاش سازان توصیه می گردد که در طراحی شاسی دقت نمایند تا نیروی وارده به تکیه گاه های تعبیه شده روی مخازن گسترده باشد نه متمرکز.