مخازن پلی اتیلن مازندران بالا ترین کیفیت ، بیشترین مدت گارانتی و بیمه ، مناسب ترین قیمت ، کمترین مبلغ کرایه ، کمترین زمان تحویل سفارشات با ما تماس بگیرید : 09117400517-09117400518 http://www.09117400518.ir 2018-04-25T11:15:29+01:00 text/html 2018-02-03T20:12:58+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن فروش محصولات پلی اتیلن مازندران http://www.09117400518.ir/post/1202 <div align="center"><br><h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید مخازن :</strong></span></h1> <h1><a href="http://watertanker.ir/contact-us/"><strong><span style="color: #ff0000;"></span></strong></a><strong><a href="http://watertanker.ir/contact-us/" rel="no" target="_blank">تماس با ما</a> با ما </strong></h1> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات تماس</strong> </span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><a href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong><span style="color: #ff0000;">درباره ما</span> </strong></a></h1> <p><strong><span style="color: #0000ff;">(روی <a href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #0000ff;">آشنایی با واحد بازرگانی و فروش مخازن پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات تماس</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های تماس واحد بازرگانی و فروش <a href="http://www.09117400518.ir">پلی اتیلن مازندران</a> :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" style="max-width: 330px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-6645" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/02/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--330x400.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران مخازن حجیم پلی اتیلن مازندران" title="مخازن حجیم پلی اتیلن مازندران" width="330" height="400"><figcaption class="wp-caption-text">تماس با <a href="http://www.iran-makhzan.com">پلی اتیلن مازندران</a></figcaption></figure><font color="#FF0000"><b><font size="6" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مخازن پلی اتیلن مازندران </font></b></font><br></div><br><b><font size="5"><font color="#CC0000">ایران مخزن <br></font><br></font></b><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font color="#3333FF"><b><u><font size="5">تولید و فروش مخازن پلی اتیلن و <br></font></u></b></font></span></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font color="#3333FF"><b><u><font size="5"><br></font></u></b></font></span></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font color="#3333FF"><b><u><font size="5">ارسال به سراسر کشور <br></font></u></b></font></span></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font color="#3333FF"><b><u><font size="5"><br></font></u></b></font></span></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"></span><br></div><br><b><font size="5"><font color="#FF0000">مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران</font> </font></b><br><br><font color="#3333FF"><br></font><div align="justify"><font color="#3333FF"><b><font size="3">مخازن عمودی در ابعاد متنوع و احجام <span style="background-color: rgb(153, 255, 153);">50 لیتری تا 30000 لیتری</span> در انواع تک لایه و سه لایه ساخته می شوند.</font></b><br><br><b><font size="3">پلی اتیلن مازندران به عنوان مرکز تخصصی ساخت و خدمات مخازن حجیم پلی اتیلن در ایران و خاورمیانه ، <span style="background-color: rgb(153, 255, 153);">مخازن 10000 لیتری و 15000 لیتری و 20000 لیتری و 30000 لیتری</span> تولید می کند .</font></b></font></div><div align="justify"><font color="#3333FF"><b><font size="3"><br></font></b></font></div><div align="justify"><font color="#3333FF"><b><font size="3"><br></font></b></font></div><div align="center"><img class="details-image" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/02/مخازن-عمودی-پلی-اتیلن-مازندران-1024x576.jpg" draggable="false" alt="" width="297" height="167"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="details-image" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/03/مخزن-عمودی-بلند-1024x576.jpg" draggable="false" alt="" width="305" height="171"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="details-image" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/03/500-عمودی-جدید-فین-دار-768x1024.jpg" draggable="false" alt="" width="293" height="389"></div><br><div align="center"><img class="details-image" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/12/photo_2017-12-14_12-02-32-1024x768.jpg" draggable="false" alt="" width="357" height="267"></div><div align="center"><font color="#3333FF"><b><font size="3"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#3333FF"><b><font size="3"><font color="#FF0000">جهت مشاهده ی کاتالوگ مخازن عمودی کلیک کنید </font><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#3333FF"><b><font size="3"><br></font></b></font></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font color="#FF99FF"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/" target="" title="کاتالوگ مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران 1 "><b><font size="3">کاتالوگ مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران قسمت اول </font></b></a></font></span></div><div align="center"><font color="#3333FF"><b><font size="3"><br></font></b></font></div><span style="background-color: rgb(255, 153, 255);"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d9%88%d9%85/" target="" title="کاتالوگ مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران 2"><div align="center"><font color="#3333FF"><b><font size="3"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">کاتالوگ مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران قسمت دوم</span> </font></b></font></div></a></span><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d9%88%d9%85/" target="" title="کاتالوگ مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران 2"><div align="center"><br></div></a><div align="right"><div align="right"><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="5">مخازن افقی پلی اتیلن مازندران </font></b></font><br></div><br></div><div align="justify"><b><font size="3" color="#3333FF">مخازن افقی در احجام 50 لیتر تا 10000 لیتری در انواع تک لایه و سه لایه ساخته می شوند ، در بعضی از احجام مخازن افقی با طراحی خاص به صورت بیضی و گرد طراحی و تولید می شوند <br></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" color="#3333FF"><br></font></b></div><div align="center"><img class="details-image" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/02/photo_2017-02-06_12-41-56-1024x576.jpg" draggable="false" alt="" width="358" height="201"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="details-image" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/03/300-افقی-سه-لایه-1024x576.jpg" draggable="false" alt="" width="354" height="200"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="details-image" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/03/1000-افقی-614x1024.jpg" draggable="false" alt="" width="249" height="417"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="details-image" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/12/مخزن-2000-لیتری-1024x768.jpg" draggable="false" alt="" width="267" height="200"></div><div align="center"><font color="#3333FF"><b><font size="3"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#3333FF"><b><font size="3"><font color="#CC0000">جهت مشاهده ی کاتالوگ مخازن افقی پلی اتیلن مازندران کلیک کنید </font><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#3333FF"><b><font size="3"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#3333FF"><b><font size="3"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af/" target="" title="کاتالوگ مخازن افقی پلی اتیلن مازندران "><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">کاتالوگ مخازن افقی گرد</span> </a></font></b></font></div><div align="center"><font color="#3333FF"><b><font size="3"><br></font></b></font></div><div align="center"><b><font size="3"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b6%db%8c/" target="" title="کاتالوگ مخازن افقی بیضی "><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">کاتالوگ مخازن افقی بیضی </span><br></a></font></b></div><div align="center"><b><font size="3"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b6%db%8c/" target="" title="کاتالوگ مخازن افقی بیضی "><br></a></font></b></div><div align="center"><b><font size="3"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b6%db%8c/" target="" title="کاتالوگ مخازن افقی بیضی "><br></a></font></b></div><div align="right"><b><font size="3"><font size="5" color="#CC0000">مخازن سمپاش پلی اتیلن مازندران <br></font></font></b></div><div align="right"><b><font size="3"><font size="5" color="#CC0000"><br></font></font></b></div><div align="center"><b><font size="3"><font size="5" color="#CC0000"><img class="details-image" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/07/sampash.jpg" draggable="false" alt=""><br></font></font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b6%db%8c/" target="" title="کاتالوگ مخازن افقی بیضی "><br></a><b><font size="3"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b6%db%8c/" target="" title="کاتالوگ مخازن افقی بیضی "><img class="details-image" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/سمپاش-100-فلات-768x1024.jpg" draggable="false" alt="" width="150" height="200"></a></font></b></div><div align="right"><b><font size="3"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b6%db%8c/" target="" title="کاتالوگ مخازن افقی بیضی "><br></a></font></b></div><div align="right"><b><font size="3"><font size="5" color="#FF0000">مخازن قیفی پلی اتیلن مازندران <br></font></font></b></div><div align="right"><b><font size="3"><font size="5" color="#FF0000"><br></font></font></b></div><div align="right"><b><font size="3"><font size="5" color="#FF0000"><font size="3" color="#3333FF">مخزن قیفی مناسب جهت نگهداری و ذخیره سازی آب </font><br></font></font></b></div><div align="right"><b><font size="3"><font size="5" color="#FF0000"><font size="3" color="#3333FF">مخازن قیفی با کاربرد های ویژه در صنایع شیمیایی ، قابلیت طراحی و ساخت مخازن ضد اسید و ساخت مخازن مواد شوینده و مقاوم در برابر انواع مواد شیمیایی وجود دارد <br></font></font></font></b></div><div align="right"><b><font size="3"><font size="5" color="#FF0000"><font size="3" color="#3333FF"><br></font></font></font></b></div><div align="center"><b><font size="3"><font size="5" color="#FF0000"><font size="3" color="#3333FF"><img class="details-image" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/03/مخزن-قیفی-1024x576.jpg" draggable="false" alt="" width="356" height="200"></font></font></font></b></div><div align="center"><b><font size="3"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b6%db%8c/" target="" title="کاتالوگ مخازن افقی بیضی "><br></a></font></b></div><div align="center"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b6%db%8c/" target="" title="کاتالوگ مخازن افقی بیضی "><br></a><b><font size="3"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b6%db%8c/" target="" title="کاتالوگ مخازن افقی بیضی "><img class="details-image" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/200-قیفی-با-پایه-641x1024.jpg" draggable="false" alt="" width="274" height="436"><br></a></font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="details-image" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/photo_2017-04-07_19-47-09.jpg" draggable="false" alt="" width="362" height="376"><br></div><div align="right"><b><font size="3"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b6%db%8c/" target="" title="کاتالوگ مخازن افقی بیضی "><br></a></font></b></div><div align="right"><b><font size="3"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b6%db%8c/" target="" title="کاتالوگ مخازن افقی بیضی "><br></a></font></b></div><div align="right"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b6%db%8c/" target="" title="کاتالوگ مخازن افقی بیضی "><br></a><div align="center"><b><font size="3"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b6%db%8c/" target="" title="کاتالوگ مخازن افقی بیضی "><img class="details-image" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/photo_2017-04-07_19-47-05-960x1024.jpg" draggable="false" alt="" width="245" height="261"><br></a></font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3"><b><font color="#CC0000">جهت مشاهده ی کاتالوگ مخازن قیفی پلی اتیلن مازندران کلیک کنید </font><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3"><b><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%88%da%a9-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/" target="" title="کاتالوگ مخازن قیفی پلی اتیلن مازندران "><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font color="#3333FF">کاتالوگ مخازن قیفی </font></span><br></a></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%88%da%a9-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/" target="" title="کاتالوگ مخازن قیفی پلی اتیلن مازندران "><br></a></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%88%da%a9-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/" target="" title="کاتالوگ مخازن قیفی پلی اتیلن مازندران "><br></a></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%88%da%a9-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/" target="" title="کاتالوگ مخازن قیفی پلی اتیلن مازندران "><br></a></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%88%da%a9-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/" target="" title="کاتالوگ مخازن قیفی پلی اتیلن مازندران "><br></a></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%88%da%a9-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/" target="" title="کاتالوگ مخازن قیفی پلی اتیلن مازندران "><br></a></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%88%da%a9-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/" target="" title="کاتالوگ مخازن قیفی پلی اتیلن مازندران "><br></a></b></font></div><div align="center"><font size="5" color="#CC0000"><b>سایر محصولات <br></b></font></div><div align="center"><font size="5" color="#CC0000"><b><br></b></font></div><div align="right"><font size="5" color="#CC0000"><b><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/" target="" title="مخزن پشت نیسانی ">مخزن 2000 لیتری پشت نیسانی </a><br></b></font></div><div align="right"><br></div><div align="right"><font size="3" color="#3333FF"><b>مناسب جهت حمل آب و سوخت وشیر و ماهی و ...</b></font><font size="3" color="#3333FF"><br></font></div><div align="right"><font size="3" color="#3333FF"><br></font></div><div align="right"><br><div align="center"><font size="3" color="#3333FF"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/08/%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg"><img class="size-medium wp-image-5826" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/08/%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-300x300.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخزن پشت نیسانی مخزن پلی اتیلن پشت نیسانی" title="نیسانی-300x300 نیسانی-300x300" width="300" height="300"></a></font></div></div><div align="center"><font size="5" color="#CC0000"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="5" color="#CC0000"><b><br></b></font></div><div align="right"><font size="5" color="#CC0000"><b><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-1000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%da%a9%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af/" target="" title="مخزن 1000 لیتری حفاظ دار ">مخزن 1000 لیتری حفاظ دار</a> <br></b></font></div><div align="right"><font size="5" color="#CC0000"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="3" color="#3333FF"><b><font color="#CC0000">مخزن IBC </font><br></b></font></div><div align="center"><font size="3" color="#3333FF"><b>مجهز به پالت ، حفاظ مشبک ، شیر تخلیه ، درب <br></b></font></div><div align="center"><font size="3" color="#FF9900"><b>مخصوص نگهداری و حمل و صادرات</b></font></div><div align="center"><font size="3" color="#3333FF"><b><font color="#FF9900"> انواع اسید و مواد شیمیایی و عرقیجات و روغن و ضد یخ و ...</font><br></b></font></div><div align="center"><font size="5" color="#CC0000"><b><font size="3" color="#3333FF">در دو مدل نو و دست دوم تمیز <br></font></b></font></div><div align="center"><font size="5" color="#CC0000"><b><font size="3" color="#3333FF"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="5" color="#CC0000"><b><font size="3" color="#3333FF"><img class="details-image" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/02/photo_2017-02-22_14-20-43.jpg" draggable="false" alt="" width="365" height="415"></font></b></font></div><div align="center"><font size="5" color="#CC0000"><b><br></b></font></div><div align="right"><font size="5" color="#CC0000"><b>انواع فیتینگ <br></b></font></div><div align="right"><font size="5" color="#CC0000"><b><font size="3" color="#3333FF">فیتنگهای برنجی و پلی اتیلن جهت نصب انشعابات مخازن پلی اتیلن</font></b></font></div><div align="right"><font size="5" color="#CC0000"><b><font size="3" color="#3333FF"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="5" color="#CC0000"><b><font size="3" color="#3333FF"><img class="details-image" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/پلی-اتیلن-768x1024.jpg" draggable="false" alt="" width="243" height="322"></font> <br></b></font></div><div align="center"><font size="5" color="#CC0000"><b><br></b></font></div><div align="center"><br><font size="5" color="#CC0000"><b><img class="details-image" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/برنجی-4-768x1024.jpg" draggable="false" alt="" width="252" height="336"></b></font></div><div align="center"><font size="5" color="#CC0000"><b><br></b></font></div><div align="right"><font size="5" color="#CC0000"><b>وان های پلی اتیلن مازندران <br></b></font></div><div align="center"><font size="5" color="#CC0000"><b><br></b></font></div><div align="right"><font size="3" color="#CC0000"><b><font color="#FF6600">وان های پلی اتیلن دارای کاربری گسترده در صنایع مختلف می باشند . </font><br></b></font></div><div align="right"><font size="3" color="#3333FF"><b><br></b></font></div><div align="right"><font size="5" color="#CC0000"><b><font size="3" color="#3333FF"><a href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/" target="" title="وان حمام ">وان حمام </a>، <a href="http://watertanker.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c/" target="" title="وان فیزیوتراپی ">وان فیزیوتراپی</a> ، وان شستشوی حیوانات خانگی ، ظرف تلقیح ، <a href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d9%86-300-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c%da%af%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87/" target="" title="وان 300 میگو ">وان گرد با پایه </a>، تراف بچه ماهی ، <a href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d9%86-2700-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/" target="" title="وان 2700 لیتری ونیرو ">وان ونیرو</a> ، وان پرورش ماهی ، وان های شیلاتی ، وان میگو ، وان آبشخور ، وان لندر ، وان سورتینگ مرکبات ، وان اسید ، <a href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-3500-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c/" target="" title="وان آبکاری ">وان آبکاری فلزات</a> ، وان فراوری و ...</font></b></font></div><div align="right"><font size="5" color="#CC0000"><b><font size="3" color="#3333FF"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="5" color="#CC0000"><b><font size="3" color="#3333FF"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/07/%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85.jpg"><img class="size-medium wp-image-5787" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/07/%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-300x116.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده وان حمام پلی اتیلن وان حمام پلی اتیلن" title="وان-حمام-300x116 وان-حمام-300x116" width="300" height="116"><br></a></font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/photo_2017-05-17_12-04-21.jpg"><img class="size-medium wp-image-5672" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/photo_2017-05-17_12-04-21-300x297.jpg" alt="وان پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده فروش وان پلی اتیلن استفاده قهرمانان پرسپولیس از وان های پلی اتیلن مازندران photo 2017 05 17 12 04 21" title="photo_2017-05-17_12-04-21-300x297 photo_2017-05-17_12-04-21-300x297" width="300" height="297"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/%D9%88%D8%A7%D9%86-2700-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88.jpg"><img class="size-medium wp-image-5643" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/%D9%88%D8%A7%D9%86-2700-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-300x200.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده وان پلی اتیلن مازندران وان 2700 لیتری ونیرو پلی اتیلن مازندران 2700" title="وان-2700-ونیرو-300x200 وان-2700-ونیرو-300x200" width="300" height="200"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/%D9%88%D8%A7%D9%86-3500.jpg"><img class="size-medium wp-image-5640" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/%D9%88%D8%A7%D9%86-3500-300x200.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده وان پلی اتیلن مازندران وان پلی اتیلن 3500 لیتری 3500" title="وان-3500-300x200 وان-3500-300x200" width="300" height="200"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81.jpg"><img class="size-medium wp-image-5637" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-300x200.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده تراف پلی اتیلن مازندران وان تراف پلی اتیلن" title="وان-تراف-300x200 وان-تراف-300x200" width="300" height="200"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D9%88%D8%A7%D9%86-300-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87.jpg"><img class="size-medium wp-image-5619" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D9%88%D8%A7%D9%86-300-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-223x300.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران وان پلی اتیلن پرورش ماهی وان 300 لیتری میگو با پایه 300" title="وان-300-میگو-با-پایه-223x300 وان-300-میگو-با-پایه-223x300" width="223" height="300"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg"><img class="size-medium wp-image-5616" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-300x159.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده وان پلی اتیلن مازندران وان پلی اتیلن مازندران" title="وان-پرورش-آبزیان-300x159 وان-پرورش-آبزیان-300x159" width="300" height="159"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="3" color="#FF0000"><b>توجه فرمائید <br></b></font></span></div><div align="center"><font size="3"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><font color="#3333FF">جهت خرید وان پلی اتیلن ، ابتدا به سایت </font><br></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><br></b></font></div><a href="http://watertanker.ir/" target="" title="فروش محصولات پلی اتیلن مازندران "><div align="center"><font size="3" color="#CC0000"><b><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">www.watertanker.ir</span> </b></font></div></a><a href="http://watertanker.ir/" target="" title="فروش محصولات پلی اتیلن مازندران "><div align="center"><font size="3" color="#CC0000"><b><br></b></font></div></a><div align="center"><font size="3"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="3" color="#3333FF"><b>مراجعه فرمائید و ابعاد وانهای این مرکز را در قسمت کاتالوگ مشاهده و انتخاب نمائید ، حجم وان را به واحد فروش اعلام کنید.</b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-30000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c/" target="" title="مخازن حجیم پلی اتیلن مازندران "><font size="5" color="#CC0000"><b>مخازن حجیم پلی اتیلن مازندران <br></b></font></a></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(153, 255, 153);"><font size="5" color="#3333FF"><b><br></b></font></span></div><div align="center"><font size="3"><b><span style="background-color: rgb(153, 255, 153);"><font color="#3333FF">سازنده ی بزرگترین مخازن پلی اتیلن در ایران <br></font></span></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><span style="background-color: rgb(153, 255, 153);"><font color="#3333FF"><br></font></span></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><span style="background-color: rgb(153, 255, 153);"><font color="#3333FF"><img class="details-image" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/10000-افقی-1024x681.jpg" draggable="false" alt="" width="303" height="201"><br></font></span></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="details-image" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/10/photo_2017-10-14_20-09-26.jpg" draggable="false" alt="" width="321" height="240"><br><font size="3"><b><span style="background-color: rgb(153, 255, 153);"></span></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><br></b></font></div><div align="center"><br><font size="3"><b><img class="details-image" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/12/photo_2017-12-25_10-50-51.jpg" draggable="false" alt="" width="301" height="230"><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="6" color="#CC0000"><b><span style="background-color: rgb(255, 204, 153);">امکان طراحی و ساخت </span><br></b></font></div><div align="center"><font size="6" color="#CC0000"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="6" color="#CC0000"><b><span style="background-color: rgb(255, 204, 153);">مخازن با کاربرد های ویژه </span><br></b></font></div><div align="center"><font size="6" color="#CC0000"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="6" color="#CC0000"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="6" color="#CC0000"><b>جهت نگهداری و ذخیره سازی <br></b></font></div><div align="center"><font size="6" color="#CC0000"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="6" color="#CC0000"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="4"><b><font size="6" color="#CC0000">انواع اسید و مواد شیمیایی و <br></font></b></font></div><div align="center"><font size="4"><b><font size="6" color="#CC0000"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="4"><b><font size="6" color="#CC0000">مواد شوینده و <br></font></b></font></div><div align="center"><font size="4"><b><font size="6" color="#CC0000"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="4"><b><font size="6" color="#CC0000">روغن های سنگین وجود دارد </font><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="6"><b><br></b></font></div><div align="center"><b><font size="6">قایق های ماهیگیری و تفریحی</font><font size="3"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3">پلی اتیلن مازندران ، دو مدل قایق به سفارش کشور انگلستان تولید می کند ، بیش از 80 % محصول تولید شده به انگلستان و کشور های همسایه صادر می شود <br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3">قایق ها با دو ظرفیت 4 نفره و 6 نفره ساخته می شوند <br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3"><br></font></b></div><div align="center"><br><b><font size="3"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/07/photo_2017-07-25_23-46-44.jpg"><img class="size-medium wp-image-5797" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/07/photo_2017-07-25_23-46-44-300x200.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده قایق های ماهیگیری قایقهای ماهیگیری 4 نفره و 6 نفره photo 2017 07 25 23 46 44" title="photo_2017-07-25_23-46-44-300x200 photo_2017-07-25_23-46-44-300x200" width="300" height="200"></a><br></font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/07/photo_2017-07-25_23-47-06.jpg"><img class="size-medium wp-image-5792" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/07/photo_2017-07-25_23-47-06-300x200.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده قایق ماهیگیری قایق ماهیگیری پلی اتیلن photo 2017 07 25 23 47 06" title="photo_2017-07-25_23-47-06-300x200 photo_2017-07-25_23-47-06-300x200" width="300" height="200"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="details-image" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/40.jpg" draggable="false" alt=""></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="details-image" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/قایق-8-و-12-1024x576.jpg" draggable="false" alt="" width="301" height="169"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="details-image" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/photo_2017-06-24_23-02-38-768x1024.jpg" draggable="false" alt="" width="339" height="450"><br></div><br></div></div> text/html 2018-02-02T10:37:43+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن پلی اتیلن http://www.09117400518.ir/post/1193 <font size="3"><b><font color="#3333FF">مخازن پلی اتیلنی در&nbsp; مدل های متنوع جهت ذخیره و نگهداری انواع مایعات سبک و سنگین و مواد شیمیایی و انواع اسید کاربرد دارند <br><br>مخازن پلی اتیلن سه لایه جهت ذخیره ی آب شرب بهداشتی بصورت صد در صد جد جلبگ تولید می شوند <br><br>مخازن ویژه نگهداری آب شرب و مواد غذایی از <font color="#CC0000">پلی اتیلن های گرید 3840 food grade</font>&nbsp; به شماره پروانه بهداشتی 21/16124 ساخته می شوند </font><br><br><br></b></font><div align="center"><font size="3"><b><font size="4" color="#CC0000"><font size="3">در ساخت مخازن پلی اتیلن مازندران ، از گچ های صنعتی و پلاستیک غیر بهداشتی بازیافتی </font></font></b></font><br></div><font size="3"><b><font size="4" color="#CC0000"><br></font></b></font><div align="center"><font size="3"><b><font size="4" color="#CC0000"><font size="5">استفاده نمی شود </font></font></b></font><br></div><font size="4" color="#CC0000"><font color="#3333FF">مخازن پلی اتیلن مازندران از نظر شکل در سه مدل </font><br></font><ul><li><font size="4" color="#CC0000">مخزن عمودی </font></li><li><font size="4" color="#CC0000">مخزن افقی </font></li><li><font size="4" color="#CC0000">مخزن قیفی </font></li></ul><font size="4" color="#CC0000"><br><font color="#3333FF">و در ابعاد متنوع و احجام مختلف از 50 لیتری تا 30000 لیتری در انواع تک لایه و سه لایه طراحی و ساخته می شوند .</font><br><br><font color="#3333FF">مخازن با توجه به مایع و موادی که در آن ذخیره می شوند در سه دسته با کاربرد های مختلف ساخته می شوند :</font><br><br></font><ul><li><font size="4" color="#CC0000">مخزن آب </font></li><li><font size="4" color="#CC0000">مخزن اسید و مواد شیمیایی </font></li><li><font size="4" color="#CC0000">مخزن فاضلاب </font></li></ul><font size="4" color="#CC0000"><font color="#3333FF">مخازن عمودی در احجام 50 لیتری تا 30000 لیتری ساخته می شوند ، پلی اتیلن مازندران ، به عنوان مرکز تخصصی ساخت و خدمات مخازن حجیم پلی اتیلن مخازن پنج هزار لیتری و ده هزار لیتری و پانزده هزار لیتری و بیست هزار لیتری و سی هزار لیتری با بالاترین کیفیت و بیشترین مدت زمان گارانتی ارائه می کند . <br>مخازن افقی در احجام 50 لیتری تا 10000 لیتری ساخته می شوند و بزرگترین مخزن افقی با حجم ده هزار لیتر ساخته می شود ، مخازن قیفی از 100 لیتر تا 10000 لیتر ساخته می شوند ، جهت مشاهده ابعاد و کاتالوگ مخازن به قسمت کاتالوگ سایت <a href="http://watertanker.ir/" target="" title="مخازن پلی اتیلن مازندران"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font color="#FF0000">www.watertanker.ir</font></span></a> مراجعه فرمائید.</font><br><br></font><div align="center"><font size="4" color="#CC0000"><i><b><font size="5">ایران مخزن </font>،<font color="#FF6600"> تولید - فروش - ارسال مخازن به سراسر کشو</font>ر </b></i></font><br></div><br> text/html 2018-01-14T11:09:06+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن فروش وان پلی اتیلن http://www.09117400518.ir/post/1201 <div align="center"><b><font color="#CC0000" size="4">با توجه به گستردگی انواع وان های پلی اتیلن</font></b><font color="#CC0000"><b><br><br><font size="4"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><b><font size="4">&nbsp;و کاربری های مختلف این دسته از محصولات ،</font><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#CC0000"><b><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4">(وان پرورش ماهی ، وان های شیلاتی ،</font></span></b></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><b><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4"><br></font></span></b></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><b><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4"> وان آبکاری فلزات ، وان سورتینگ ، وان اسید کاری و ...)</font></span></b><br><br><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><b><font color="#CC0000" size="5">&nbsp;لطفا قبل از خرید نسبت به انتخاب وان <br></font></b></div><div align="center"><b><font color="#CC0000" size="5"><br></font></b></div><div align="center"><b><font color="#CC0000" size="5">مورد نظر اقدام فرمائید </font><font size="5"><br></font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font color="#3333FF" size="4"><br></font></b></div><div align="center"><b><font color="#3333FF" size="4">با مراجعه به سایت <a href="http://watertanker.ir/" target="" title="محصولات پلی اتیلن مازندران">www.watertanker.ir</a> در قسمت کاتالوگ ، <br></font></b></div><div align="center"><b><font color="#3333FF" size="4"><br></font></b></div><div align="center"><b><font color="#3333FF" size="4">کاتالوگ انواع وان را مطالعه بفرمائید.</font></b><br></div><br> text/html 2018-01-03T12:33:54+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن خرید مخزن آب پلی اتیلن http://www.09117400518.ir/post/1200 <div align="center"><u><b><font size="6"><font color="#FF0000">مخازن پلی اتیلن مازندران</font> <br></font></b></u></div><div align="center"><u><b><font size="6"><br></font></b></u></div><div align="center"><b><font size="5"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="5"><font color="#3333FF">انواع مخازن و منابع پلی اتیلن در ابعاد متنوع</font> <br></font></b></div><div align="center"><b><font size="5"></font></b><br><br><b><font size="5"><font color="#FF6600">در احجام 50 لیتری تا سی هزار لیتری</font> </font></b><br></div><b><font size="5"><br></font></b><div align="center"><b><font size="5">در سه شکل <br></font></b></div><div align="center"><font size="3"><br><br><b><font color="#FF0000"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af/" target="" title="کاتالوگ مخازن افقی ">مخزن افقی</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#FF0000"> و&nbsp;</font>&nbsp; <font color="#CC0000"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/" target="" title="کاتالوگ مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران 1">مخزن عمودی</a></font>&nbsp; <font color="#FF0000">و</font> <a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%88%da%a9-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/" target="" title="کاتالوگ مخازن قیفی پلی اتیلن مازندران">مخزن قیفی</a> </b></font></div><br><br><div align="center"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font color="#CC0000"><i><b>(جهت مطالعه کاتالوگ روی نوع مخزن کلیک کنید )</b></i></font></span></font><br></div><b><font size="5"><br></font></b><div align="center"><b><font size="5"><font color="#FF0000">به صورت تک لایه و سه لایه</font> <br></font></b></div><div align="center"><b><font size="5"></font></b><br></div><br><div align="center"><font size="3"><b><font color="#3333FF"><a href="www.iran-makhzan.com" target="" title="ایران مخزن ، تولید و فروش مخازن پلی اتیلن">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> ، با توجه به نوع کاربری</font> </b></font><br></div><font size="5"><b><br></b></font><div align="center"><font size="5"><b>در سه مدل</b></font></div><div align="center"><font size="5"><b> </b></font><br></div><font color="#FF0000"><br></font><div align="center"><font size="3"><b><font color="#FF0000">مخزن آب</font>&nbsp; <font color="#3333FF">و</font>&nbsp; <font color="#FF0000">مخزن اسید و مواد شیمیایی</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#3333FF">و</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">مخزن فاضلابی</font></b></font></div><div align="center"><b><font size="5"></font></b><br></div><br><div align="center"><font color="#3333FF"><b><font size="5">&nbsp;طراحی و ساخته می شوند</font></b></font><br></div> text/html 2017-12-11T07:36:08+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن 2000 لیتری پلی اتیلن مازندران http://www.09117400518.ir/post/1199 <div class="post_content"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>مخزن 2000 لیتری</strong></span></h1><h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>&nbsp;<a href="http://watertanker.ir/انواع-مخازن-منابع-پلی-اتیلن-مازندران-م/">پلی اتیلن مازندران</a></strong> </span></h1> <div id="attachment_5867" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/12/مخزن-2000-لیتری.jpg"><img class="size-medium wp-image-5867" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/12/مخزن-2000-لیتری-300x225.jpg" alt="پلی اتیلن ماندران ، مهندس خدابنده مخزن 2000 لیتری مخزن 2000 لیتری 2000" title="مخزن-2000-لیتری-300x225 مخزن-2000-لیتری-300x225" width="300" height="225"></a><p class="wp-caption-text"><em><strong><span style="color: #800080;">مخزن 2000 لیتری افقی</span></strong></em></p></div> <h2><span style="color: #0000ff;">مخزن 2000 لیتری در سه مدل</span></h2> <h2 style="text-align: center;"><a href="http://watertanker.ir/کاتالوگ-مخازن-عمودی-پلی-اتیلن/"><span style="color: #ff0000;">مخزن عمودی </span></a></h2> <h2 style="text-align: center;"><a href="http://watertanker.ir/کاتالوگ-مخازن-پلی-اتیلن-افقی-گرد/"><span style="color: #ff0000;">مخزن افقی </span></a></h2> <h2 style="text-align: center;"><a href="http://watertanker.ir/کاتالوگ-مخازن-قیفی-انواع-زوک-پلی-اتیلن/"><span style="color: #ff0000;">مخزن قیفی</span> </a></h2> <h2 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">تولید می شود </span></h2> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;">با کلیک کردن روی هر کدام از انواع مخازن ،</span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"> کاتالوگ مربوطه را مشاهده فرمائید .</span></h3> <div id="attachment_5720" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/بنر-کلی-محصولات.jpg"><img class="size-medium wp-image-5720" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/بنر-کلی-محصولات-300x266.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخزن 2000 لیتری مخزن 2000 لیتری" title="بنر-کلی-محصولات-300x266 بنر-کلی-محصولات-300x266" width="300" height="266"></a><p class="wp-caption-text"><a href="http://www.09117400518.ir"><em><strong><span style="color: #ff6600;">انواع مخازن پلی اتیلن افقی و عمودی و وانهای پلی اتیلنی</span></strong></em></a></p></div> <h2><span style="color: #ff0000;">مخزن 2000 لیتری افقی پلی اتیلن مازندران با ابعاد زیر ساخته می شود :</span></h2> <h2><span style="color: #0000ff;">طول : ۱۶۹ سانتی متر </span></h2> <h2><span style="color: #0000ff;">عرض : ۱۳۸ سانتی متر </span></h2> <h2><span style="color: #0000ff;">ارتفاع : ۱۴۶ سانتی متر</span></h2> <p>&nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.iran-makhzan.com">مخازن افقی پلی اتیلن مازندران</a> ، مجهز به یک اتصال برنجی رایگان می باشند ، این اتصال در قسمت خروجی مخزن نصب شده و عملیات لوله کشی و نصب مخزن را راحت تر می کند .</span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">امکان نصب انواع اتصالات در سایز های استاندارد روی جداره ی مخازن پلی اتیلن مازندران وجود دارد .</span></h3> <p>&nbsp;</p> <h2><span style="color: #ff6600;">در دسته بندی کلی ، مخازن پلی اتیلن مازندران ، بر حسب نوع مایعی که در آن ذخیره و نگهداری می شود ، با کاربری های زیر ساخته می شوند :</span></h2> <h2><a href="http://watertanker.ir/فروش-مخازن-ذخیره-پلی-اتیلن/"><span style="color: #0000ff;">مخزن آب </span></a></h2> <h2><a href="http://watertanker.ir/مخزن-پلی-اتیلن/"><span style="color: #0000ff;">مخزن اسید و مواد شیمیایی </span></a></h2> <h2><span style="color: #0000ff;">مخزن فاضلابی</span></h2> <div id="attachment_5492" style="width: 190px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/03/مخزن-2000-لیتری-افقی-سه-لایه.jpg"><img class="size-medium wp-image-5492" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/03/مخزن-2000-لیتری-افقی-سه-لایه-180x300.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده مخزن 2000 لیتری مخزن 2000 لیتری 2000" title="مخزن-2000-لیتری-افقی-سه-لایه-180x300 مخزن-2000-لیتری-افقی-سه-لایه-180x300" width="180" height="300"></a><p class="wp-caption-text"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><em><strong><span style="color: #800080;">مخزن دو هزار لیتری افقی سه لایه</span></strong></em></a></p></div> </div> text/html 2017-11-29T07:05:35+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن 7000 لیتری افقی http://www.09117400518.ir/post/1198 <div class="post_content"> <h1 style="text-align: center;"><strong><a href="http://iran-makhzan.com/polyethylene_tank/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%db%b7%db%b0%db%b0%db%b0-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c/"><span style="color: #ff0000;">مخازن 7000 لیتری افقی</span> </a></strong></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>مخزن هف7000 لیتری</strong> در دو مدل تک لایه و سه لایه و مقطع بیضی طراحی و ساخته می شوند .</span></h2> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">اصولا برای نگهداری آب شرب بهداشتی ، زمانی که <a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-2/">مخزن</a> در معرض تابش نور خورشید قرار می گیرد ، جهت اجتناب از رشد جلبگ در داخل مخزن ، از <span style="color: #ff6600;">مخازن سه لایه</span> استفاده می شوند .</span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">آب در <a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-300-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1/"><span style="color: #ff6600;">مخازن سه لایه</span> </a>، <span style="color: #ff6600;">جلبگ نمی زند</span> ، در مواقعی که مخزن در معرض تابش نور خورشید نیست ، مثلا در پارکینگ ، در سوله ، در اتاق مسقف ، زیر زمین و … جهت نگهداری آب شرب بهداشتی می شود از <span style="color: #ff6600;">مخازن تک لایه</span> استفاده کرد . </span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.09117400518.ir">جهت نگهداری گازوئیل</a> و انواع سوخت ، نیازی به استفاده از مخازن سه لایه نیست ، باید از مخازن ویژه سوخت استفاده کنید و برای نگهداری انواع اسید و مواد شیمیایی ، مخازن سه لایه کاربرد ندارند ، حتما باید از مخازن ویزه اسید و مواد شیمیایی استفاده شود . </span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff6600;"><strong><em>منبع 7000 لیتری</em></strong></span> بر حسب نوع مایعی که در آن ذخیره و نگهداری می شود ، <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff6600; text-decoration: underline;">در سه نوع</span></span> طراحی و ساخته می شود ، که در زیر در مورد کاربری های هر سه دسته ، توضیح مختصری بیان می شود :</span></h3> <div id="attachment_5861" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/11/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-7000-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C.jpg"><img class="size-medium wp-image-5861" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/11/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-7000-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-300x225.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخازن 7000 لیتری افقی مخازن 7000 لیتری افقی 7000" title="مخزن-7000-افقی-300x225 مخزن-7000-افقی-300x225" width="300" height="225"></a><p class="wp-caption-text"><strong><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b6%db%8c/"><span style="color: #ff0000;">مخزن 7000 لیتری افقی</span></a></strong></p></div> <h2><a href="http://iran-makhzan.com/polyethylene_tank/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-1000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c/"><span style="color: #ff0000;">مخزن آب</span> </a></h2> <h2><span style="color: #ff0000;">water tanker</span></h2> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">جهت نگهداری و ذخیره سازی آب شرب بهداشتی ، آب تصفیه شده ، <a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/">مخزن ذخیره آب</a> در مجتمع های مسکونی و کارخانجات ، آبرسانی روستایی ، آبیاری قطره ای ، <a href="http://www.iran-makhzan.com">مخازن آب کشاورزی </a>، پرورش ماهی به روش سیلویی ، مخزن آتشنشانی ، تانکر حمل آب پشت کامیون و کاربری های گسترده ی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد .</span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">در ساخت مخازن پلی اتیلن آب از مواد فود گرید با قابلیت استفاده در صنایع غذایی استفاده می شود ، پلی اتیلن <span style="color: #ff6600;">food grade 3840</span> </span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">و هیچگونه تغییری در خواص فیزیکی و شیمیایی آب یا مایع ذخیره شده در مخزن ایجاد نمی شود ، آب بو نمی گیرد و طعم و مزه و رنگ آن نیز عوض نمی شود </span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">جهت بسته بندی و <span style="color: #ff6600;">حمل و صادرات محموله های غذایی</span> بهداشتی نیز از <a href="http://www.09117400518.ir">مخازن پلی اتیلن</a> استفاده می شود</span></h3> <div id="attachment_5745" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B6%DB%8C.jpg"><img class="size-medium wp-image-5745" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B6%DB%8C-300x278.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخازن 7000 لیتری افقی مخازن 7000 لیتری افقی" title="افقی-بیضی-300x278 افقی-بیضی-300x278" width="300" height="278"></a><p class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b6%db%8c/"><strong><em><span style="color: #ff6600;">کاتالوگ مخازن افقی بیضی</span></em></strong></a></p></div> <h2><span style="color: #ff0000;">مخزن اسید </span></h2> <h2><span style="color: #ff0000;">acid tanker</span></h2> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">از این مخازن جهت نگهداری و حمل انواع اسید و مواد شیمیایی استفاده می شود </span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-1000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%b9%d8%a8%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/">مخزن نگهداری اسید</a> ، تانکر حمل اسید پشت کامیون ، صادرات اسید و مواد شیمیایی ، مخزن مواد شوینده و …</span></h3> <p>&nbsp;</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff6600; text-decoration: underline;">مخازن عمودی <a href="http://www.09117400518.ir">پلی اتیلن مازندران</a> ، قابلیت نصب میکسر دارند</span> </span></h3> <h2><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8/"><span style="color: #ff0000;"><strong>مخزن فاضلابی</strong> </span></a></h2> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a href="http://iran-makhzan.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/">مخازن </a>فاضلابی به دو دسته ی کلی تقسیم می شوند </span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">مخازن نگهداری فاضلاب که غالبا در پ<a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8/">کیج های تصفیه فاضلاب</a> کاربرد دارند </span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">سپتیک تانک های فاضلاب که جهت تصفیه بی هوازی فاضلاب کاربرد دارند</span></h3> <div id="attachment_5810" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/08/photo_2017-08-05_11-08-22.jpg"><img class="size-medium wp-image-5810" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/08/photo_2017-08-05_11-08-22-300x197.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن مازندران مخازن 7000 لیتری افقی مخازن 7000 لیتری افقی photo 2017 08 05 11 08 22" title="photo_2017-08-05_11-08-22-300x197 photo_2017-08-05_11-08-22-300x197" width="300" height="197"></a><p class="wp-caption-text"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><em><span style="color: #ff6600;">واحد بازرگانی و فروش ایران مخزن ، فروش مخازن و منابع با کاربری های متنوع</span></em></a></p></div> </div> text/html 2017-11-12T07:26:48+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن ده هزار لیتری افقی پلی اتیلن مازندران http://www.09117400518.ir/post/1197 <div class="l-main"> <div class="l-main-h i-cf"> <div class="l-content"> <section class="l-section"><div class="l-section-h i-cf"><h2 align="center"><span style="color: #ff0000;"><a href="http://iran-makhzan.com/polyethylene_tank/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-10000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/">مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی</a></span> <a href="http://iran-makhzan.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/">پلی اتیلن مازندران </a></h2> <h2><span style="color: #3366ff;"><a href="http://www.09117400518.ir">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> در انواع : مخزن عمودی و مخزن افقی و مخازن قیفی در مدل های تک لایه و سه لایه در ابعاد و احجام متنوع از مخزن ۵۰ لیتری تا مخزن ۳۰۰۰۰ لیتری ساخته و به بازار عرضه می گردد.</span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>در ساخت مخازن پلی اتیلن مازندران از گچ صنعتی و کربونات و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت استفاده نمی شود و حاصل آن مخازن با وزن سنگین و ضخامت بدنه ی بالا می باشد.</strong></span></h2> <h3><span style="color: #3366ff;"><strong>کلیه ی مخازن و منابع پس از طی مراحل کنترل کیفیت ، تحت پوشش تضمین کیفیت کالا بیمه می شوند و محصولات با بیمه و گارانتی جهت مشتریان و مصرف کنندگان گرامی ارسال می گردد.</strong></span></h3> <h3><strong><span style="color: #ff0000;">مخازن پلی اتیلن مازندران بر حسب نوع کاربرد و مایعی که در مخزن نگهداری می شوند در انواع مختلف ساخته می شوند :</span></strong></h3> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">مخازن آب </span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">water tanks</span></h1> <h2><span style="color: #3366ff;">جهت نگهداری آب شرب بهداشتی (در ساخت این مخازن از گرانول های خوراکی فود گرید استفاده می شود) بدون ایجاد تغییر در خواص فیزیکی و شیمیایی آب داخل مخزن ، بو ، رنگ و مزه ی آب تغییر نمی کند </span></h2> <h2><span style="color: #3366ff;">از این مخازن جهت مخازن آبیاری قطره ای ، مخزن آب کشاورزی ، مخزن سیلوی پرورش ماهی ، مخازن آتشنشانی ، مخزن آبرسانی روستایی و … استفاده می شود .</span></h2> <h2><span style="color: #ff0000;">امکان طراحی و ساخت مخازن در کاربری های خاص و ویژه با نظر مشتری ، وجود دارد</span></h2> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.watertanker.ir"><span style="color: #ff0000;">مخازن اسید و مواد شیمیایی </span></a></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">chemical tanks</span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">مخازن فاضلابی (نگهداری و تصفیه فاضلاب و همچنین سپتیک تانک )</span></h1> <p>&nbsp;</p> <h2><span style="color: #3366ff;">مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری در انواع <a href="http://iran-makhzan.com/polyethylene_tank/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-10000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/">عمودی</a> و <a href="http://iran-makhzan.com/polyethylene_tank/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87/">افقی</a> و قیفی تولید می شود .</span></h2> <div id="attachment_5511" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5511" src="http://iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/10/10000-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-300x200.jpg" alt="ایران مخزن ، مهندس خدابنده" width="300" height="200"><p class="wp-caption-text">مخزن ده هزار لیتری افقی</p></div> <h2><span style="color: #3366ff;">مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی </span></h2> <h2><span style="color: #3366ff;">طول ۳٫۵ متر </span></h2> <h2><span style="color: #3366ff;">عرض ۲ متر </span></h2> <h2><span style="color: #3366ff;">ارتفاع ۱٫۹ متر </span></h2> <h2><span style="color: #3366ff;">مجهز به درب پیچی آدم رو ، ضخامت جداره بالا ، وزن سنگین ، پایه دار طراحی و ساخته می شود و تصویر آن را در عکس مشاهده می کنید</span></h2> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.iran-makhzan.com">ایران مخزن </a><br> </strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>مرکز تخصصی ساخت و خدمات مخازن حجیم پلی اتیلن در ایران</strong> </span></h1> <div id="attachment_5512" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5512" src="http://iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/10/10000-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-1-300x200.jpg" alt="ایران مخزن ، مهندس خدابنده" width="300" height="200"><p class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;">مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی پلی اتیلن مازندران</span></p></div> <p><img class="size-medium wp-image-5513 aligncenter" src="http://iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/10/130.jpg" alt="" width="259" height="194"></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993366;">lمخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی</span></p> <div id="attachment_5514" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5514" src="http://iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/10/photo_2017-04-09_10-46-21-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225"><p class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;">مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری قیفی</span></p></div> </div></section> </div> </div> </div> text/html 2017-10-31T06:53:42+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخازن 30000 لیتری پلی اتیلن http://www.09117400518.ir/post/1196 <div class="post_content"> <h1 style="text-align: center;">مخازن 30000 لیتری پلی اتیلن <br></h1> <h1 style="text-align: center;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87/"><span style="color: #ff0000;"><strong>پلی اتیلن مازندران</strong> </span></a></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;">مرکز تخصصی ساخت و خدمات <a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%ad%d8%ac%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-2/">مخازن حجیم پلی اتیلن</a> با ظرفیت بالا در ایران </span></h2> <h2 style="text-align: center;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%ad%d8%ac%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/"><span style="color: #3366ff;">مخزن 5000 لیتری </span></a></h2> <h2 style="text-align: center;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-10000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/"><span style="color: #3366ff;">مخزن 10000 لیتری </span></a></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;">مخزن 15000 لیتری </span></h2> <h2 style="text-align: center;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-20000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/"><span style="color: #3366ff;">مخزن 20000 لیتری </span></a></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;">مخزن 30000 لیتری</span></h2> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>در ساخت مخازن پلی اتیلن مازندران از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت و سبک و کربنات استفاده نمی گردد، در نتیجه <span style="text-decoration: underline;"><em>مخازنی با وزن بالا و ضخامت بدنه ی بالا تولید</em></span> و به بازار مصرف ارائه می شود . ضخامت بالای بدنه ی مخازن امکان نصب انواع اتصال در سایز های استاندراد ها را روی جداره مخزن میسر می سازد .</strong></span></h3> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong>مخازن پلی اتیلن مازندران سالهاست که در صنایع مختلف استفاده شده اند و امتحان خود را پس داده اند .</strong></span></h2> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>در حالت کلی ، مخازن پلی اتیلن مازندران در انواع <a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d9%88%d9%85/">مخزن عمودی</a> و <a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af/">مخزن افقی</a> و <a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%88%da%a9-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/">مخزن قیفی</a> ، در مدل های تک لایه و سه لایه در ابعاد و احجام متنوع از ۵۰ لیتری تا ۳۰۰۰۰ لیتری ساخته می شوند. کلیه محصولات اعم از مخازن و منابع پلی اتیلن و وانهای شیلاتی و صنعتی و کشاورزی و مخازن سمپاش و … پس از طی مراحل کنترل کیفیت ، توسط شرکت سهامی بیمه ، تحت پوشش تضمین کیفیت کالا بیمه و گارانتی می شوند و این نشان از اعتماد ما به کیفیت محصولات می باشد.</strong></span></h3> <div id="attachment_5856" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/10/photo_2017-10-14_21-36-47.jpg"><img class="size-medium wp-image-5856" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/10/photo_2017-10-14_21-36-47-300x218.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخزن 30000 لیتری مخزن 30000 لیتری photo 2017 10 14 21 36 47" title="photo_2017-10-14_21-36-47-300x218 photo_2017-10-14_21-36-47-300x218" width="300" height="218"></a><p class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><em>مخزن 30000 لیتری پلی اتیلن</em></span></p></div> <h1 style="text-align: center;">مخازن 30000 لیتری پلی اتیلن <br><span style="color: #ff0000;"></span></h1><h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">مخزن سی هزار لیتری</span></h1> <p>&nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">به صورت عمودی ، با قطر ۲٫۵ متر و ارتفاع ۶ متر ساخته می شود ، این مخزن مجهز به درب پیچی آدم رو می باشد و با توجه به نوع مصرف و کاربری مخزن ، در انواع :</span></h3> <h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">مخزن آب </span></h2> <h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">مخزن اسید و مواد شیمیایی </span></h2> <h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;">مخزن فاضلابی</span> </span></h2> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">طراحی و ساخته می شود </span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">در ساخت <a href="http://www.09117400518.ir">مخازن نگهداری آب</a> ، از گرانول های خوراکی (فود گرید) </span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">food grade</span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">استفاده می شود که کاملا مناسب نگهداری مواد خوراکی و آشامیدنی می باشد و هیچ تغییری در خواص فیزیکی و شیمیایی آب داخل خزن ایجاد نمی کند ، آب بو نمی گیرد و طعم و مزه ی آن عوض نمی شود و …</span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">از <a href="http://www.09117400518.ir">مخازن آب</a> می توان جهت ذخیره و نگهداری ب شرب بهداشتی ساختمان و کارخانه و <a href="http://www.iran-makhzan.com">مخازن آبرسانی</a> روستایی و <a href="http://www.iran-makhzan.com">مخازن آتشنشانی</a> ، مخزن آبیاری قطره ای و مخازن آب کشاورزی و کابری های متنوع دیگری استفاده کرد .</span></h3> <p>&nbsp;</p> <h3><strong><span style="color: #ff0000;">بر اساس نیاز مشتری و سیالی غیر از آب که در داخل مخزن نگهداری می کند ، امکان طراحی و ساخت مخازن سفارشی جهت نگهداری انواع اسید و مواد شیمیایی و خازن نگهداری و پکیج تصفیه فاضلاب وجود دارد .</span></strong></h3> <p>&nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">قبل از خرید <a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%ad%d8%ac%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-2/">مخازن حجیم پلی اتیلن</a> با همکاران ما مشورت کنید</span></h2> <div id="attachment_5857" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/10/photo_2017-10-14_20-09-26.jpg"><img class="size-medium wp-image-5857" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/10/photo_2017-10-14_20-09-26-300x225.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخزن 30000 لیتری مخزن 30000 لیتری photo 2017 10 14 20 09 26" title="photo_2017-10-14_20-09-26-300x225 photo_2017-10-14_20-09-26-300x225" width="300" height="225"></a><p class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخازن 30000 لیتری پلی اتیلن <br></strong></span></p></div> <h1 style="text-align: center;"><em><span style="color: #ff0000;">ساخت مخازن حجیم ، تخصص ماست …</span></em></h1><p><br></p><h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</span></strong></h1> <h3><strong><span style="color: #333399;">(روی <a href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</span></strong></h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1><em><strong>&nbsp;</strong></em></h1> <h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</span></strong></h1> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" rel="no" target="_blank">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات تماس</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های تماس و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p><img class="size-medium wp-image-5609" title="چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی" width="247" height="300"></p> <p class="wp-caption-text"><strong>تماس با ایران مخزن</strong></p> </div> </div> text/html 2017-10-03T11:47:33+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن تخفیف ویژه در فروش مخازن 30000 لیتری و 20000 لیتری http://www.09117400518.ir/post/1195 <div align="center"><font color="#CC0000"><b><font size="5"><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);">تخفیف ویژه در فروش مخازن 30000 لیتری و 20000 لیتری</span> <br><br>پلی اتیلن مازندران <br><br></font></b><b><font size="5">مرکز تخصصی ساخت و خدمات مخازن حجیم <br><br></font></b></font></div><font color="#3333FF"><br></font><div align="center"><font color="#3333FF"><b><font size="4">مخزن 5000 لیتری </font></b><br><br><a href="http://iran-makhzan.com/polyethylene_tank/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-10000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/" target="_blank" title="مخزن 10000 لیتری پلی اتیلن مازندران "><b><font size="4">مخزن 10000 لیتری </font></b></a><br><br><b><font size="4">مخزن 15000 لیتری </font></b><br><br><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-20000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/" target="_blank" title="مخزن 20000 لیتری پلی تیلن مازندران "><b><font size="4">مخزن 20000 لیتری </font></b></a><br><br><a href="http://iran-makhzan.com/polyethylene_tank/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-30000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c/" target="_blank" title="مخزن 30000 لیتری پلی اتیلن مازندران "><b><font size="4">مخزن 30000 لیتری </font></b></a><br><br></font></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font color="#3333FF"><b><font size="4"><br></font></b></font></span><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font color="#3333FF"><b><font size="4">در ساخت مخازن پلی اتیلن مازندران ، از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت استفاده نمی شود و مخازن با وزن و ضخامت بالا ساخته می شوند .</font></b><br><br><b><font size="4">کلیه ی حصولات دارای ضمانت و بیمه نامه می باشند و این نشان از اعتماد ما به کیفیت مخازن می باشد .<br><br></font></b></font></span></div><br><div align="center"><font size="7" color="#CC0000"><b>فروش مخازن حجیم <br><br></b><br><b>با تخفیف ویژه </b><br><br><br><br><b>به مدت محدود </b></font><font size="7"><br></font></div><b><font size="4"><br><br></font></b><h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</span></strong></h1> <h3><strong><span style="color: #333399;">(روی <a href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</span></strong></h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1><em><strong>&nbsp;</strong></em></h1> <h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</span></strong></h1> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" rel="no" target="_blank">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات تماس</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های تماس و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p><img class="size-medium wp-image-5609" title="چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی" width="247" height="300"></p> <p class="wp-caption-text"><strong>تماس با ایران مخزن</strong></p> </div><br> text/html 2017-09-04T09:53:10+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن آب پلی اتیلن http://www.09117400518.ir/post/1194 <div align="justify"><div align="center"><b><i><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font color="#CC0000"><font size="4">مخزن آب پلی اتیلن </font></font></span></i></b><br></div><font color="#3333FF"><b><font size="4"><br>مخازن و منابع در احجام و ابعاد متنوع تولید می شوند ، مخزن 50 لیتری تا 30000 لیتری ، مخازن ذخیره و نگهداری آب شرب بهداشتی ، امکان ساخت مخازن سفارشی جهت نگهداری اسید و مواد شیمیایی و کاربری های متنوع وجود دارد <br><br></font></b></font><h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</span></strong></h1> <h3><strong><span style="color: #333399;">(روی <a href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</span></strong></h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1><em><strong>&nbsp;</strong></em></h1> <h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</span></strong></h1> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" rel="no" target="_blank">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات تماس</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های تماس و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p><img class="size-medium wp-image-5609" title="چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی" width="247" height="300"></p> <p class="wp-caption-text"><strong>تماس با ایران مخزن</strong></p> </div><br></div> text/html 2017-08-06T07:13:30+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن فروش مخازن پلی اتیلن http://www.09117400518.ir/post/1192 <div class="post_content" align="center"><strong><br><em><font size="4" color="#CC0000">فروش و ارسال مخازن پلی اتیلن به سراسر کشور </font><br><br><br><font size="3" color="#3333FF"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-300-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87/" target="_blank" title="مخزن آب سه لایه ">مخزن آب شرب ضد جلبگ </a><br><br><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-1000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%da%a9%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af/" target="_blank" title="مخزن اسید ">مخزن اسید </a><br><br>acid reservoir</font><font size="3" color="#3333FF"><br><br>مخزن مواد شمیایی <br><br>مخزن روغن <br><br>مخزن الکل <br><br>مخزن پلی اتیلن تک لایه <br><br>مخزن پلی اتیلن دو لایه ( دو جداره )<br><br>مخزن پلی اتیلن سه لایه ( سه جداره )<br><br>در ابعاد و احجام متنوع <br>50 لیتری تا 30000 لیتری <br></font><br><br><font size="2" color="#CC33CC">امکان نصب انواع اتصالات از جنس خود مخزن و اتصالات برنجی و کامپوزیت ، روی جداره ی مخزن </font><br><br></em><font size="3" color="#FF6600">جهت کسب اطلاعات بیشتر از سایت و کانال ما بازدی فرمائید <br><br>www.watertanker.ir</font><font size="3" color="#FF6600"><br></font><font size="3" color="#FF6600"><br></font><font size="3" color="#FF6600">@iran_makhzan</font><font size="3" color="#FF6600"><br></font><font size="3" color="#FF6600"><br></font><font size="3" color="#FF6600">تماس و تلگرام 09117400518</font><font size="3" color="#FF6600"><br></font><em><br><br></em></strong></div> text/html 2017-08-05T07:52:48+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن با کیفیت http://www.09117400518.ir/post/1191 <div class="mejs-mediaelement"><video class="wp-video-shortcode" preload="metadata" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/08/iranmakhzan.gif.mp4?_=0" style="width: 100%; height: 100%;" controls="" width="320" height="210"> </video></div> text/html 2017-08-04T17:19:44+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن 30000 لیتری http://www.09117400518.ir/post/1190 <div align="center"><font size="3"><b><font color="#CC0000">مخزن 30000 لیتری </font></b></font><br></div><div align="center"><br><div align="center"><font size="3" color="#CC0000"><b><font size="4">مخزن پلی اتیلن مازندران </font></b></font><font color="#CC0000"><br></font></div></div><font size="3"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font><div align="center"><font size="3"><b><font color="#3333FF">به قطر 2.5 متر و ارتاف 6 متر در نوع عمودی تولید می شود </font></b></font><br></div><font size="3"><b><br></b></font><div align="center"><font size="3" color="#336666"><b>مناسب برای نگهداری اب شرب بهداشتی </b></font><font color="#336666"><br><br><font size="3"><b>نگهداری و ذخیره سازی انواع سیالات </b></font><br><br><font size="3"><b>مخزن اسید </b></font><br><br><font size="3"><b>مخزن مواد شیمیایی </b></font><br><br><font size="3"><b>مخزن روغن </b></font><br></font></div><font size="3" color="#336666"><b><br></b></font><div align="center"><font size="3" color="#336666"><b>مخزن تصفیه فاضلاب <br><br></b></font><br><h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</span></strong></h1> <h3><strong><span style="color: #333399;">(روی <a href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</span></strong></h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1><em><strong>&nbsp;</strong></em></h1> <h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</span></strong></h1> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" rel="no" target="_blank">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات تماس</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های تماس و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p><img class="size-medium wp-image-5609" title="چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی" width="247" height="300"></p> <p class="wp-caption-text"><strong>تماس با ایران مخزن</strong></p> </div></div> text/html 2017-08-04T16:51:39+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن دستگاه تصفیه آب http://www.09117400518.ir/post/1189 <div align="center"><font size="4" color="#CC0000"><b><a href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87/" target="_blank" title="دتصفیه آب ">دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای </a></b></font><br><br><font color="#FF6600"><b><font size="4">سفارش آمریکا </font></b><br><br><b><font size="4">مونتاژ تایوان </font></b><br><br><b><font size="4">فیلتر های اصلی تایوانی </font></b><br><br><b><font size="4">مخزن گالن بزرگ </font></b><br><br><b><font size="4">شیر اهرمی زیبا </font></b><br><br><b><font size="4">پمپ اصلی با حک تایوان <br><br></font></b><br><font size="6" color="#990000"><b>قیمت عمده فروشی </b></font></font><br></div> text/html 2017-08-01T07:34:46+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن قایق های تفریحی http://www.09117400518.ir/post/1188 <div class="post_content"><div id="attachment_5797" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter" align="center"><strong><font size="4" color="#3333FF"><font color="#CC0000"><a href="http://watertanker.ir/%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%87/" target="_blank" title="قایق پلی تیلن تفریحی ">قایق های پلی اتیلن</a></font> <br>بسیار شیک و زیبا <br>با دوام <br><i><font color="#FF6600">با وزن سبک و قابلیت جابجایی آسان </font></i></font><br></strong></div> </div> text/html 2017-07-30T14:38:33+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن قایق ماهیگیری پلی اتیلن http://www.09117400518.ir/post/1187 <div class="post_content"><div id="attachment_5792" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><div align="center"><div align="center"><font size="4" color="#3333FF"><strong>قایق ماهیگیری </strong><br><strong>قایق تفریحی </strong><br><strong>قایق اسکی روی آب </strong><br><strong>قایق استخر پرورش ماهی </strong><br><strong></strong><br><strong>قایق های پلی اتیلن 4 نفره و 6 نفره </strong></font><br></div><strong></strong></div><strong><br></strong><div align="center"><font size="3"><font color="#CC0000"><strong>جهت دریافت تصاویر با ما تماس بگیرید </strong><br><strong></strong><br><strong>تماس و تلگرام 09117400518</strong></font><br><strong></strong></font></div><strong><font size="3"><br></font><br></strong></div> </div> text/html 2017-07-29T12:11:41+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن وان حمام پلی اتیلن http://www.09117400518.ir/post/1186 <div class="post_content" align="center"><b><font size="4"><i><font color="#CC0000">پلی اتیلن مازندران </font></i><br><br><a href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/" target="_blank" title="وان حمام پلی اتیلن مازندران ">وان حمام پلی اتیلن </a></font></b><br></div> text/html 2017-07-26T19:39:03+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن ویژه پکیج تصفیه فاضلاب http://www.09117400518.ir/post/1185 <div class="post_content" align="center"><strong><font size="3" color="#3333FF">ساخت و تولید مخازن ویژه نگهداری فاضلاب <br>مخزن پکیج تصفیه فاضلاب <br><br>ضخامت جداره بالا ، دارای مقاومت در برابر فعل و انفعالات مواد شیمیایی فاضلاب ، با گارانتی و ضمانت <br><br>جهت کسب اطلاعات تکمیلی با واحد مهندسی و توسعه فروش تماس حاصل فرمائید <br><br><br></font></strong> </div> text/html 2017-07-26T06:49:55+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن فروش مخازن ذخیره آب پلی اتیلن http://www.09117400518.ir/post/1184 <div align="center"><b><font size="3"><font color="#CC0000"><font size="4">فروش مخازن ذخیره آب پلی اتیلن</font></font></font></b><br></div><b><font size="3"><br></font></b><div align="center"><font color="#3333FF"><b><font size="3">انواع مخازن و منابع پلی اتیلن </font></b><br><b><font size="3">وان پلی اتیلن شیلاتی ، وان صنعتی ، وان آبکاری ، وان اسید زنی ، </font></b><br><b><font size="3">مخزن اسید </font></b><br><b><font size="3">مخزن ذخیره و نگهداری اسید و مواد شیمیایی </font></b><br><b><font size="3">مخزن ویژه نگهداری الکل </font></b><br></font><b><font size="3"><font color="#3333FF">سپتیک تانک پلی اتیلن فاضلاب</font> </font></b><br></div><b><font size="3"><br></font></b><div align="center"><font size="4" color="#CC0000"><b>مخزن آب شرب بهداشتی ضد جلبگ <br><br></b></font><br><h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</span></strong></h1> <h3><strong><span style="color: #333399;">(روی <a href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</span></strong></h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1><em><strong>&nbsp;</strong></em></h1> <h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</span></strong></h1> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" rel="no" target="_blank">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات تماس</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های تماس و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p><img class="size-medium wp-image-5609" title="چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی" width="247" height="300"></p> <p class="wp-caption-text"><strong>تماس با ایران مخزن</strong></p> </div></div> text/html 2017-07-25T18:54:47+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا http://www.09117400518.ir/post/1183 <div align="center"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7/" target="_blank" title="مخازن حجیم پلی اتیلن "><b><font size="4"><font color="#CC0000">مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا </font></font></b></a><b><font size="4"><br><font color="#CC6600"><br></font></font><i><font size="3" color="#CC6600"><br>با کاربرد های گسترده و متنوع در صنایع مختلف <br></font><font color="#CC6600"><br><font size="3">امکان ذخیره و نگهداری انواع سالات در مخازن ویژه </font></font><br></i></b><br><br><font size="3" color="#3333FF"><b><br>آب شرب بهداشتی <br><br>آب کشاورزی <br><br>انواع اسید و مواد شیمیایی <br><br>مواد اولیه <br>مواد شوینده <br>رنگ <br><br>و مخازن نگهداری فاضلاب در پکیج های تصفیه فاضلاب </b></font><br><br><br><span style="background-color: rgb(51, 255, 255);"><i><font size="3" color="#CC0000"><b>مخازن حجیم پلی اتیلن مازندران </b><br><br><b>ایران مخزن ، ارسال مخزن به سراسر کشور </b></font><br></i></span></div><br> text/html 2017-07-22T09:07:43+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن سمپاش پلی اتیلن http://www.09117400518.ir/post/1182 <div class="post_content" align="center"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%b3%d9%85%d9%be%d8%a7%d8%b4-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/" target="_blank" title="مخزن سمپاش "><font size="3"><b><font size="4" color="#FF0000">انواع مخازن سمپاش پلی اتیلن </font></b></font></a><font size="3"><b><br><br><br><font color="#3333FF">مخزن سمپاش 100 لیتری گرد و مکعبی </font><font color="#3333FF"><br><br>مخزن سمپاش 200 و 250 لیتری <br><br>مخازن سمپاش 400 لیتری و 600 لیتری مکعبی دو طبقه </font></b></font><br></div> text/html 2017-07-18T07:19:06+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن سه لایه ضد جلبگ http://www.09117400518.ir/post/1181 <div align="center"><font size="3" color="#3333FF"><font color="#FF0000"><i>مخزن سه لایه ضد جلبگ </i></font><b><br><br>چنانچه مخزن پلی اتیلن را در فضای آزاد و در معرض تابش نور خورشید نصب می کنید </b></font><font color="#3333FF"><br><br><font size="3"><b>جهت اجتناب از رشد جلبگ در داخل مخزن </b></font><br><br><font size="3"><b>از <a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%a8%da%af/" target="_blank" title="مخزن سه لایه ضد جلبگ ">مخازن سه لایه ضد جلبگ</a> استفاده کنید </b></font></font><br><br><i><font size="4" color="#990000"><br><b>ایـران مـخزن ، همچنان با کیـفیت تـرین<br><br><br></b></font></i><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><strong>در ساخت <a href="https://www.iran-makhzan.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت و بی کیفیت استفاده نمی شود .</strong></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><strong>مخازن با وزن سنگین و ضخامت بدنه ی بالا ساخته می شوند.</strong></span></h2><p><br></p><p><br></p><h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #333399;">در ساخت مخازن پلی اتیلن ویژه ی آب از گرانول های بهداشتی 3840 فود گرید food grade استفاده می شود .</span></strong></h3> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #333399;">استفاده از این مواد موجب می شود که هیچگونه تغییری در خواص فیزیکی و شیمیایی آب داخل مخزن ایجاد نشود .</span></strong></h3> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #333399;">رنگ ، مزه ، بو و … آبی که در مخزن نگهداری می شود ، تغییر نمی کند .</span></strong></h3><p><br></p><p><br></p><p><br></p><h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</span></strong></h1> <h3><strong><span style="color: #333399;">(روی <a href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</span></strong></h3><p><br></p><p><br></p><p> </p><h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em><strong><br></strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/"><strong>تماس با ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات تماس</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات تماس</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های تماس و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p><img class="size-medium wp-image-5609" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/تماس-با-ما--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518" width="247" height="300"></p> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>تماس با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <p>&nbsp;</p><i><font size="4" color="#990000"><b>&nbsp;</b></font></i></div> text/html 2017-07-11T12:26:53+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن تعمیر مخازن پلی اتیلن مازندران http://www.09117400518.ir/post/1180 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">تولید ، فروش و ارائه خدمات مخازن پلی اتیلن </span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">در سراسر کشور</span></h1><p align="center"><font size="4" color="#FFCC00"><b>جوشکاری و تعمیر مخازن پلی اتیلن </b></font><br></p> <div id="attachment_5764" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><p class="wp-caption-text"><strong><br></strong></p></div> <p>&nbsp;</p> text/html 2017-07-08T12:40:03+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخازن حجیم پلی اتیلن مازندران http://www.09117400518.ir/post/1179 <div align="center"><font size="4" color="#CC0000"><b><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%ad%d8%ac%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-2/" target="_blank" title="مخازن حجیم پلی اتیلن ">مخازن حجیم پلی اتیلن مازندران </a></b></font></div><font size="4"><b><br></b></font><div align="center"><font size="4" color="#CC0000"><b><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%ad%d8%ac%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/" target="_blank" title="مخزن حجم بالای پلی اتیلن ">مخازن پلی اتیلن با ظرفیت بالا </a></b></font></div><font size="4"><b><br></b></font><div align="center"><font size="4" color="#CC66CC"><b>مخزن 5000 لیتری ، پنچ هزار لیتری </b></font><font color="#CC66CC"><br><font size="4"><b>مخزن 10000 لیتری ، مخزن ده هزار لیتری </b></font><br><font size="4"><b>مخزن 15000 لیتری ، پانزده هزار لیتری </b></font><br><font size="4"><b>مخزن 20000 لیتری ، بیست هزار لیتری </b></font><br></font><font size="4"><b><font color="#CC66CC">مخزن 30000 لیتری ، سی هزار لیتری </font><br><br><br><font color="#3333FF"><i>ارسال مخازن به سراسر کشور <br><br>کلیه محصولات دارای گارانتی و بیمه نامه و ضمانت نامه می باشند <br><br><br></i></font></b></font><br><h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</span></strong></h1> <h3><strong><span style="color: #333399;">(روی <a href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</span></strong></h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1><em><strong>&nbsp;</strong></em></h1> <h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</span></strong></h1> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" rel="no" target="_blank">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات تماس</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های تماس و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p><img class="size-medium wp-image-5609" title="چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی" width="247" height="300"></p> <p class="wp-caption-text"><strong>تماس با ایران مخزن</strong></p><br></div></div> text/html 2017-07-08T08:22:26+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران http://www.09117400518.ir/post/1178 <strong>&nbsp;&nbsp; مزایاى مخازن پلی اتیلن در مقایسه با&nbsp; مخازن فلزی </strong><br><strong> text/html 2017-07-04T09:43:11+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن http://www.09117400518.ir/post/1177 <font size="4" color="#CC0000"><b><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%84/" target="_blank" title="مخازن پلی اتیلن مازندران">قیمت مناسب و نسبتا ارزان مخازن پلی اتیلن مازندران </a></b></font><br><br><b><font size="3"><br></font></b><div align="justify"><b><font size="3"><font color="#3333FF">مخازن پلی اتیلن مازندران ضمن داشتن کیفیت بالای در تولید و امتیازات مختلف نسبت به سایر مخازن از جمله مخازن فلزی و فایبرگلاس ، دارای قیمت مناسب و نسبتا ارزانی می باشند .</font></font></b><br><br><b><font size="3"><font color="#3333FF">این مخازن به دلیل داشتن وزن کمتر نسبت به مخازن فلزی ، در حمل و جابجایی و نصب ، هزینه ی کمتری را در بر دارند </font></font></b><br></div><br><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7/" target="_blank" title="مخزن اسید "><br><font size="4"><b><font color="#CC0000">مخازن اسید و نگهداری مواد شیمیایی</font></b></font></a><font size="4"><b> <br><br></b></font><font size="3" color="#3333FF"><b><br>ذخیره سازی و نگهداری انواع اسید و باز و مواد شیمیایی که خورنده می باشند در مخازن فلزی امکان پذیر نیست ، مگر آنکه از خازن استیل استفاده شود ، پلی تیلن مازندران مخازنی ویژه اسید و انواع مواد شیمیایی تولید و عرضه می نماید .<br><br>این مخازن بهترین گزینه جهت نگهداری مواد خورنده ، اسید و باز و ... می باشند </b></font><br><br><font size="4"><b><br><font color="#CC0000">بهداشتی بودن مخازن پلی اتیلن مازندران <br><br></font></b></font><br><font color="#3333FF"><b>در ساخت مخازن و منابع ما ، از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت ، استفاده نمی شود ، بلکه بطور 100 % از پلی اتیلن با گرانول های فوود گرید بهداشتی استفاده می شود و این امر موجب می گردد که از این مخازن در نگهداری انواع مواد غذایی و بهداشتی استفاده گردد .<br><br>گزینه ای مناسب جهت ذخیره سازی و نگهداری آب شرب بهداشتی می باشد و آب در داخل این مخازن هیچ تغییری در خواص فیزیکی و شیمیایی اش ایجاد نمی گردد ، <br><br>رنگ آن عوض نمی شود ، طعم و مزه ی آب ثابت می ماند و دچار تغییر رنگ نمی گردد </b></font><br> text/html 2017-07-03T11:22:12+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن تولید کننده قایق های تفریحی و ماهیگیری http://www.09117400518.ir/post/1175 <div align="center"><font size="3"><b><font color="#CC0000"><a href="http://watertanker.ir/5791-2/" target="_blank" title="قایق ماهیگیری و تفریحی ">قایق های پلی اتیلن مازندران </a><br><br></font><br><font color="#3333FF">قابلیت <font color="#FF0000">نصب موتور</font> و استفاده به صورت پاروئی را دارا می باشند <br><br>مهمترین مزیت شاخص این قایق ها <font color="#CC0000">عدم واژگونی و چپ نشدن</font> می باشد <br><br><font color="#CC0000">سهولت در حمل و نقل</font> نیز موجب ترغیب خریداران به <a href="http://watertanker.ir/%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%87/" target="_blank" title="قایق 6 نفره ">استفاده از این قایق</a> شده است <br><br><br>www.watertanker.ir<br></font></b></font></div> text/html 2017-06-27T12:15:59+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن قایق ماهیگیری http://www.09117400518.ir/post/1174 <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><b><a href="www.watertanker.ir" target="_blank" title="مخازن پلی اتیلن مازندران ">قایق های پلی اتیلن مازندران </a><font color="#CC0000"><br></font><br><a href="http://watertanker.ir/%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%87/" target="_blank" title="قایق های پلی اتیلن مازندران "><br><font color="#FF9900">در دو مدل 4 نفره و 6 نفره تولید می شوند </font></a><br><font color="#3333FF"><br>این قایق ها به سفارش کشور انگلستان ساخته می شوند و دارای استاندارد از موسسه کشتیرانی سلطنتی انگلستان هستند </font><br><br>از این قایق ها به عنوان <br><br><font color="#3333FF">قایق تفریحی ، قایق ماهیگیری ، قایق برای شکار ، قایق اسکی روی آب ، قایق تفریحات آبی <br><br>در دریا و رودخانه و دریاچه و پشت سد </font><br><br>استفاده می شود <br><br></b></font></div><br><br> text/html 2017-06-25T08:46:02+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن 2000 لیتری پشت نیسانی http://www.09117400518.ir/post/1173 <div align="center"><font size="4" color="#CC0000"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مخازن پــلی اتیلن مــازندران </font></b></font><br></div><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b><div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333FF">مخزن پشت نیسانی <br><br></font></font></b></div><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b><div align="center"><font color="#FF9900"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><i>مناسب برای وانت نیسان بنزینی و دوگانه سوز و گازوئیلی </i></font></b><br></font></div><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>قابلیت حمل و جابجایی آسان <br><br><font color="#FF9900">به راحتی پشت نیسان سوار و پیاده می شود </font><br><br><font color="#3333FF">مناسب برای حمل ماهی زنده <br><br>امکان حمل انواع مایعات از جمله :<br><br>آب شرب بهداشتی ، آب ساختمانی و کشاورزی ، نفت و گازوئیل ، انواع اسید و مواد شیمیایی ، شیر و لبنیات و کاربرد های متنوع دیگر </font><br><br>water tanks <br><br>plastic tanks <br></font></b><br><br> text/html 2017-06-24T07:32:26+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن کاتالوگ مخازن افقی بیضی http://www.09117400518.ir/post/1172 <div align="center"><font size="3"><b>جهت مشاهده ی<a href="www.watertanker.ir" target="_blank" title="مخازن پلی اتیلن مازندران"> کاتالوگ و ابعاد مخازن</a> </b></font><br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="3" color="#FF0000"><b>افقی با مقطع بیضی </b></font></span><br><br><font size="3" color="#3333FF"><b>روی لینک زیر کلیک کنید </b></font><br></div><br><br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font color="#CC6600"><br></font></span><div align="center"><font size="2"><b><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b6%db%8c/" target="_blank" title="کاتالوگ مخازن افقی پلی اتیلن ">کاتالوگ مخازن افقی بیضی</a><br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font color="#FF0000"><br>جهت دریافت کاتالوگ مخازن افقی بیضی در تلگرام <br>باشماره <br>09117400518</font><font color="#FF0000"><br>در ارتباط باشید <br></font></span><font size="4" color="#663366"><br><br><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font color="#009900">مخازن پلی اتیلن مازندران ، همچنان با کیفیت ترین</font>&nbsp; </span></font><br></b></font></div>