مخازن پلی اتیلن مازندران بالا ترین کیفیت ، بیشترین مدت گارانتی و بیمه ، مناسب ترین قیمت ، کمترین مبلغ کرایه ، کمترین زمان تحویل سفارشات با ما تماس بگیرید : 09117400517-09117400518 http://www.09117400518.ir 2018-10-21T09:00:06+01:00 text/html 2018-10-09T06:30:17+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن آب پلی اتیلن http://www.09117400518.ir/post/1235 <h1 style="text-align: center;"><em><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>مخزن آب پلی اتیلن</strong></span></em></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><a href="http://www.iran-makhzan.com">مخازن آب پلی اتیلن</a> و یا تانکر پلاستیکی در انواع تک لایه و دو لایه و سه لایه تولید می شوند .</span></h2> <figure id="attachment_7199" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7199 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/photo_2017-11-26_15-08-17-533x400.jpg" alt="مخزن آب پلی اتیلن مخزن آب پلی اتیلن" title="مخزن آب پلی اتیلن" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><em><strong><span style="color: #993366;">مخزن آب پلی اتیلن</span> </strong></em></figcaption></figure> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;">مجاورت نور خورشید و آب و اکسیژن هوا ، موجب رشد جلبگ در داخل مخزن می شود و جهت اجتناب از رشد جلبگ ، در مواقعی که مخزن در معرض تابش نور خورشید می باشد ، از <a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%b3%d9%87-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">مخازن 3 لایه</a> استفاده کنید.</span></strong></h3> <figure id="attachment_7191" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7191 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/123456789-300x400.jpg" alt="مواد فود گرید پلی اتیلن مخزن آب پلی اتیلن" title="مخزن آب پلی اتیلن" width="300" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;">مواد فود گرید پلی اتیلن</span> </strong></figcaption></figure> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>مخازن ویژه ی نگهداری آب آشامیدنی ، از گرانول های خوراکی فود گرید food grade ساخته می شوند .</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>امکان طراحی و ساخت مخازن سفارشی جهت کاربرد های خاص وجود دارد.</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>(مخازن نگهداری اسید و مواد شیمیایی ، مخازن فاضلابی ، مخازن روغن ، مخازن مواد شوینده و …)</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <figure id="attachment_7229" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" title="فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن" width="323" height="174"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong><a style="color: #993366;" href="http://www.iran-makhzan.com">www.iran-makhzan.com</a></strong></span></figcaption></figure> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7227" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7227" title="فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/estandard.png" alt="محصولاتی با کیفیت فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن" width="305" height="171"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>محصولاتی با کیفیت</strong></span></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #993366;">مخزن آب پلی اتیلن </span><br> </strong></h2> <p>&nbsp;</p> text/html 2018-10-06T06:27:10+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن ibc http://www.09117400518.ir/post/1234 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-1000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%b9%d8%a8%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/"><em><strong>مخزن IBC</strong> </em></a></span></h1> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-1000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%b9%d8%a8%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/">مخزن 1000 لیتری</a> مکعبی مجهز به حفاظ و </strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>شیر تخلیه </strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>و درب و پالت</strong> </span></h1> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5930" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-02-22_14-20-58.jpg"><img class="wp-image-5930 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-02-22_14-20-58-300x300.jpg" alt="مخزن IBC مخزن ibc" title="مخزن ibc" width="300" height="300"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن IBC</strong></span></figcaption></figure> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>مرکز تخصصی واردات و تدارک و تامین مخازن ۱۰۰۰ لیتری&nbsp;</strong> </span></h2> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5931" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-02-22_14-20-47.jpg"><img class="wp-image-5931 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-02-22_14-20-47-300x300.jpg" alt="مخزن IBC مخزن ibc" title="مخزن ibc" width="300" height="300"></a><figcaption class="wp-caption-text"><strong>مخزن IBC</strong></figcaption></figure> <h2><span style="color: #ff6600;">گزینه ای مناسب جهت حمل و صادرات انواع :</span></h2> <h3><span style="color: #3366ff;">اسید </span></h3> <h3><span style="color: #3366ff;">مواد شیمیایی </span></h3> <h3><span style="color: #3366ff;">روغن </span></h3> <h3><span style="color: #3366ff;">عرقیجات و گلاب </span></h3> <h3><span style="color: #3366ff;">مواد خوراکی و اشامیدنی </span></h3> <h3><span style="color: #3366ff;">ضد یخ </span></h3> <h3><span style="color: #3366ff;">مربا و ترشی و سرکه و …</span></h3> <p>&nbsp;</p> <h1> <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://iran-makhzan.com/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-1000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%af%d8%a7%d8%b1/">مخزن ۱۰۰۰ لیتری </a></span></strong><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://iran-makhzan.com/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-1000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%af%d8%a7%d8%b1/">ibc</a> </span></strong> </h1> <h1><span style="color: #3366ff;">ساخت آلمان</span></h1> <figure id="attachment_5932" style="width: 285px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-02-22_14-20-16.jpg"><img class="size-medium wp-image-5932" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-02-22_14-20-16-285x300.jpg" alt="پلی اتیلن مزندران 09117400518 مخزن ibc" title="مخزن ibc" width="285" height="300"></a><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;">مخزن اسید و مواد شیمیایی صادراتی</span></strong></figcaption></figure> <h3><span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" href="http://iran-makhzan.com/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-1000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%af%d8%a7%d8%b1/">مخزن ۱۰۰۰ لیتری IBC&nbsp;</a> با استفاده از نوع خاصی از پلی اتیلن سنگین با وزن مولوکلی زیاد ساخته شده و توسطه اشعه فرابنفش در مقابل اکسایش حرارتی و فرسایشی مقاوم گردیده است.</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <h3><span style="color: #3366ff;"><strong>مواد خاص استفاده شده در ساخت این <a href="http://www.09117400518.ir">مخزن</a> خواص مکانیکی بسیار خوبی (استحکام و مقاومت در برابر ضربات ) و پایداری مناسبی در مقابل شکل گیری، شکاف و ترک خوردگی به علت فشار به مخزن داده است.</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <h3><span style="color: #3366ff;"><strong><a href="http://www.watertanker.ir">&nbsp;مخزن ۱۰۰۰ لیتری IBC</a> مخزنی مناسب جهت بسته بندی انواع مایعات اعم از غذایی – شیمیایی و دارویی و اسید ها می باشد. این مخازن با دیواره مدرج جهت خواندن میزان مایع محتوی تولید می گردد.</strong></span></h3> <figure id="attachment_5933" style="width: 196px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/377812-TOKOMA_IBC.jpg"><img class="size-medium wp-image-5933" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/377812-TOKOMA_IBC-196x300.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخزن ibc" title="مخزن ibc" width="196" height="300"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن ibc آلمانی</strong></span></figcaption></figure> <h3><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-1000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%da%a9%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af/"><strong>مخزن IBC مخزن مکعبی</strong></a></span></h3> <h3><span style="color: #3366ff;"><strong>مشخصات ساختاری و مزیت رقابتی IBC 1000 آنرا به ارزانترین مخزن ۱۰۰۰ لیتری مبدل ساخته . مدل های TO و BS&nbsp; (بدون رویهم) به حدی رقابتی می باشد که حتی ممکن است بعنوان مخزن یکبار مصرف در مقابل ۵ بشکه ۲۰۰ لیتری سنتی مطرح شود.</strong></span></h3> <h3><span style="color: #3366ff;"><strong>مدل TSO و PSO (با قابلیت رویهم ) امکان چینش ایمن ۳ لایه حتی زمانیکه مایع محتوی چگالی بالایی دارد را فراهم می سازد.</strong></span></h3> <h3><span style="color: #3366ff;"><strong>سادگی و ایمنی چینش مخازن ۱۰۰۰ لیتری مدل TSO باعث استفاده بهینه از فضای انبار شده که به طبع آن هزینه انبارداری و نگهداری مواد در این مخازن را کاهش می دهد.</strong></span></h3> <h3><span style="color: #ff0000;">ابعاد مخازن ۱۰۰۰ لیتری آی بی سی آلمانی :</span></h3> <p>&nbsp;</p> <h3><span style="color: #3366ff;"><strong>ابعاد کلی ( ۱۱۵۵×۱۲۰۰×۱۰۰۰ میلیمتر) مخازن که جهت سادگی و منطقی کردن جابجای آن بطور خاص مطالعه شده تا بکار گیری بهتر و گسترده تر این مخازن با وسایل حمل و نقل به ارمغان آورد.</strong></span></h3> <h3><span style="color: #3366ff;"><strong>ساختار مخزن بوسیله نوار های فلزی شکل داده شده که بطور کامل در جایگاه تعبیه شده روی مخزن می باشد حفاظت و احاطه می کند . این ساختار و مقاومت بالای مخزن امنیت بالایی را در حمل و نقل تضمین خواهد کرد.</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">مخازن حفاظ دار ۱۰۰۰ لیتری از انبار های تهران ، پلی اتیلن مازندران به مقصد خریداران ارسال می گردد .</span></h2> <figure id="attachment_5935" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-02-22_14-20-33.jpg"><img class="size-medium wp-image-5935" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-02-22_14-20-33-300x169.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخزن ibc" title="مخزن ibc" width="300" height="169"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن اسید صادراتی</strong></span></figcaption></figure> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong>پلی اتیلن مازندران ، دارای سابقه ی موفق و درخشان در تامین مخازن جهت صادرات اسید و مواد شیمیایی و سود و گلاب و عرقیجات به کشور های همسایه</strong> </span></h2> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></span>&nbsp;</strong></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <figure id="attachment_7229" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" title="فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن ibc" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن ibc" width="323" height="174"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #ff6600;"><strong><a style="color: #ff6600;" href="http://www.iran-makhzan.com">www.iran-makhzan.com</a></strong></span></figcaption></figure> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن ibc" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن ibc" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> text/html 2018-10-03T06:13:58+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن فروش مخزن 30000 http://www.09117400518.ir/post/1233 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em><strong>فروش مخزن 30000</strong> </em></span></h1> <h2><span style="color: #000080;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">پلی اتیلن مازندران</a> ، به عنوان مرکز تخصصی ساخت و خدمات <a href="http://www.iran-makhzan.com">مخازن حجیم پلی اتیلن در ایران</a> ، مخازن حجیم پلی اتیلنی را تا ظرفیت <a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-30000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">30 هزار لیتری</a> با کاربری های متنوع طراحی و تولید می کند .</span></h2> <h2><span style="color: #000080;">در همین سایت به طور کامل در مورد مخزن 30000 هزار توضیح داده شده است ، پیشنهاد می شود <span style="color: #ff6600;"><strong>“مخزن 30000”</strong></span> را در قسمت بالای سایت جستجو کنید.</span></h2> <p>&nbsp;</p> <h2><strong><span style="color: #ff6600;">ابعاد مخازن 30000 لیتری :</span></strong></h2> <h3><span style="color: #333399;"><strong>مخزن سی هزار لیتری با قطر 250 سانتی متر و ارتفاع 600 سانتی متر به صورت عمودی ساخته می شود </strong></span></h3> <figure id="attachment_6861" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-6861" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-02-06_09-44-23-1-533x400.jpg" alt="مخزن 30000 لیتری پلی اتیلن مازندران فروش مخزن 30000" title="فروش مخزن 30000" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن 30000 لیتری پلی اتیلن مازندران</strong></span></figcaption></figure> <h2><span style="color: #000080;">در ساخت <a href="http://www.09117400518.ir">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت استفاده نمی شود و مخازنی با کیفیت بالا عرضه می گردند .</span></h2> <h2><span style="color: #000080;">در برخی موارد که نیاز به تامین حجم زیادی برای ذخیره می باشد (ذخیره احجام بیشتر از 30 هزار لیتری ) می توان از اتصال <a href="http://watertanker.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-30000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/">چند مخزن 30000 لیتری</a> یا استفاده از مخزن 30000 لیتری در کنار مخازن دیگر ، حجم مورد نظر را تامین کرد .</span></h2> <h2><span style="color: #000080;">به عنوان نمونه برای آبرسانی چند شهر در سراسر کشور ، با نصب چندین مخزن 30 هزار در کنار هم ، حجم مورد نظر را تامین کرده اند.</span></h2> <figure id="attachment_7217" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7217" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/photo_2018-07-25_10-44-56-533x400.jpg" alt="فروش مخزن 30000 فروش مخزن 30000" title="فروش مخزن 30000" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>فروش مخزن 30000</strong></span></figcaption></figure> <figure id="attachment_7216" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7216" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/photo_2018-07-25_10-44-53-533x400.jpg" alt="مخزن 30000 لیتری فروش مخزن 30000" title="فروش مخزن 30000" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 30000 لیتری</span></strong></figcaption></figure> <figure id="attachment_7213" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7213" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/photo_2018-07-25_10-44-41-533x400.jpg" alt="مخازن 30000 لیتری فروش مخزن 30000" title="فروش مخزن 30000" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخازن 30000 لیتری</strong></span></figcaption></figure> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>فروش مخزن 30000</strong></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #ff0000;"><strong>(روی <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <figure id="attachment_7229" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" title="فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000" width="323" height="174"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.iran-makhzan.com">www.iran-makhzan.com</a></strong></span></figcaption></figure> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7227" class="wp-caption alignnone"><img class="wp-image-7227" title="فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/estandard.png" alt="محصولاتی با کیفیت فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000" width="305" height="171"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>محصولاتی با کیفیت</strong></span></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>فروش مخزن 30000</strong> </span></p> text/html 2018-10-02T05:47:53+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن اسید http://www.09117400518.ir/post/1232 <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #333399; background-color: #ffff00;"><em><strong>مخزن اسید</strong> </em></span></h2> <h2><span style="color: #333399;">ضرورت استفاده از مخزن پلی اتیلن جهت نگهداری اسید با توجه به بهای تمام شده ی بالا (گران) مخزن استنلس استیل که قبل از مخازن پلی اتیلن در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گرفتند برای شرکت ها و فعالان صنعت مواد شیمیایی و اسید کاملا مشخص می باشد .</span></h2> <figure id="attachment_7280" style="width: 357px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7280" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/09/acid_warning_sign-600x400-600x400.jpg" alt="مخزن اسید مخزن اسید" title="مخزن اسید" width="357" height="238"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن اسید</strong></span></figcaption></figure> <h2><span style="color: #333399;">مخازن اسید ساخته شده از پلی اتیلن در برابر انواع اسید و مواد شیمیایی و مواد قلیایی از مقاومت بسیار بالایی بر خوردار می باشندو بهترین جایگزین برای مخازن استنلس استیل stainless steel&nbsp; می باشند.</span></h2> <h3><span style="color: #f99b1c;"><strong>مخاز ضد اسید بر اساس شکل و نحوه استقرار به مدل های زیر تقیم می گردند :</strong> </span></h3> <ol><li> <h3><span style="color: #333399;">مخازن عمودی ویژه اسید و انواع مواد شیمیایی در احجام 50 لیتری تا 30 هزار لیتری </span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #333399;">مخازن افقی در احجام 50 لیتری تا 10 هزار لیتری </span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #333399;">مخازن ته قیفی در احجام 100 لیتری تا 10 هزار لیتری</span></h3> </li></ol> <figure id="attachment_7051" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7051" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/123-533x400.jpg" alt="مخزن 10000 لیتری قیفی مخزن اسید" title="مخزن اسید" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن 10000 لیتری قیفی</strong></span></figcaption></figure> <figure id="attachment_6861" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-6861" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-02-06_09-44-23-1-533x400.jpg" alt="مخزن 30000 لیتری پلی اتیلن مازندران مخزن اسید" title="مخزن اسید" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 30000 لیتری پلی اتیلن مازندران</span></strong></figcaption></figure> <figure id="attachment_7279" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7279" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2017-11-26_15-09-16-533x400.jpg" alt="مخزن اسید مخزن اسید" title="مخزن اسید" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن اسید</strong></span></figcaption></figure> <h2><strong><span style="color: #ff0000;">مخزن آی بی سی </span></strong></h2> <h2><span style="background-color: #ffff00;"><strong><span style="color: #ff0000;">ibc tank</span> </strong></span></h2> <p>&nbsp;</p> <h3><span style="color: #333399;"><strong>مخازن 1000 لیتری حفاظ دار مجهز به پالت و شیر و درب نیز در دسته بندی مخازن اسید و مواد شیمیایی ، جهت حمل و جا به جایی محموله های صادراتی قرا می گیرند .</strong></span></h3> <figure id="attachment_5931" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-5931 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-02-22_14-20-47-300x300.jpg" alt="مخزن IBC مخزن اسید" title="مخزن اسید" width="300" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن IBC</span></strong></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></span>&nbsp;</strong></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <figure id="attachment_7229" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" title="فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید" width="323" height="174"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong><a style="color: #993366;" href="http://www.iran-makhzan.com">www.iran-makhzan.com</a></strong></span></figcaption></figure> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #993366;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong><a style="color: #993366;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7227" class="wp-caption alignnone"><img class="wp-image-7227" title="فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/estandard.png" alt="محصولاتی با کیفیت فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید" width="305" height="171"><figcaption class="wp-caption-text"><strong>محصولاتی با کیفیت</strong></figcaption></figure> text/html 2018-10-01T04:54:27+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن فروش مخزن 20000 لیتری http://www.09117400518.ir/post/1231 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>فروش مخزن 20000 لیتری</strong> </em></span></h1> <figure id="attachment_7170" style="width: 711px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7170 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2018-03-11_12-55-05-1-711x400.jpg" alt="فروش مخزن 20000 لیتری فروش مخزن 20000 لیتری" title="فروش مخزن 20000 لیتری" width="711" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;">فروش <a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-20000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/">مخزن 20000 لیتری</a></span> </strong></figcaption></figure> <h3><span style="color: #333399;"><strong>مخازن <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-20000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">20 هزار لیتری</a> <a style="color: #333399;" href="http://www.iran-makhzan.com">پلی اتیلن مازندران</a> با قطر 250 سانتی متر و ارتفاع 440 سانتی متر به صورت عمودی طراحی و ساخته می شوند . </strong></span></h3> <h3><span style="color: #333399;"><strong>(قطر مخازن 20 هزار لیتری طوری طراحی شده است که در حمل&nbsp; نقل ، بیشتر از عرض تریلی نباشد و محموله ترافیکی محسوب نشود و خریدار جهت حمل و جا به جایی ، کرایه ای بیشتر پرداخت نکند. هر سه عدد مخزن 20000 لیتری ، توسط یک دستگاه تریلی حمل و جا به جا می شوند)</strong></span></h3> <h3><strong><span style="color: #ff6600;">با توجه به نوع مایعی که در مخازن ذخیره می شوند ، مخازن با کاربرهای مختلف ارائه می گردند :</span></strong></h3> <h3><span style="color: #ff6600;">مخزن آب </span></h3> <h3><span style="color: #ff6600;">مخزن آسید </span></h3> <h3><span style="color: #ff6600;">مخزن فاضلاب</span></h3> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5648" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-5648 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/20000-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-3-300x169.jpg" alt="فروش مخزن 20000 لیتری فروش مخزن 20000 لیتری" title="فروش مخزن 20000 لیتری" width="300" height="169"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>فروش مخزن 20000 لیتری</strong> </span></figcaption></figure> <figure id="attachment_5646" style="width: 169px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-5646 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/20000-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-1-169x300.jpg" alt="فروش مخزن 20000 لیتری فروش مخزن 20000 لیتری" title="فروش مخزن 20000 لیتری" width="169" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">فروش مخزن 20000 لیتری</span> </strong></figcaption></figure> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff6600;">امکان طراحی و ساخت مخازن به صورت سفارشی وجود دارد</span> </strong></h3> <h3><span style="color: #333399;"><strong>در ساخت <a style="color: #333399;" href="http://makhzan121.blogfa.com">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان و بی کیفیت استفاده نمی شود ، مخازن با بهترین مواد و با بالاترین کیفیت مطابق آخرین استاندارد های روز دنیا ساخته می شوند . ضخامت مناسب بدنه ی <a style="color: #333399;" href="http://09117400518.ir">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> ، امکان نصب انواع اتصالات را در سایز های استاندارد ، فراهم می سازد .</strong></span></h3> <h3><span style="color: #333399;"><strong>جهت تامین حجم بیشتر می توان چندین مخزن را به هم اتصال داد <a style="color: #333399;" href="http://09117400518.ir">(سیستم مدولار استفاده از مخازن پلی اتیلن)</a> و از ظرفیت ذخیره ی بیشتری بهره برد .</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <ul><li> <h3><span style="color: #333399;"><strong>دارای لایه محافظ در برابر اشعه یو وی uv</strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #333399;"><strong>بیمه نامه </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #333399;"><strong>امکان ارسال سریع و ارزان به سراسر کشور </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #333399;"><strong>قیمت خریید مخزن + کرایه حمل = خریدی مقرون به صرفه </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #333399;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #333399;"><strong>دارای گواهی بهداشتی بودن </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #333399;"><strong>امکان نصب انواع یراق و اتصالات و شناور و …</strong></span></h3> </li></ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></span>&nbsp;</strong></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <figure id="attachment_7229" style="width: 323px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com فروش مخزن 20000 لیتری" title="فروش مخزن 20000 لیتری" width="323" height="174"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong><a style="color: #993366;" href="http://www.iran-makhzan.com">www.iran-makhzan.com</a></strong></span></figcaption></figure> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;"><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</span></strong></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7227" style="width: 305px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7227" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/estandard.png" alt="محصولاتی با کیفیت فروش مخزن 20000 لیتری" title="فروش مخزن 20000 لیتری" width="305" height="171"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>محصولاتی با کیفیت</strong> </span></figcaption></figure> text/html 2018-09-29T11:15:40+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن قیمت مخزن پلی اتیلن http://www.09117400518.ir/post/1230 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>قیمت مخزن <a style="color: #ff0000;" href="http://www.watertanker.ir">پلی اتیلن</a></strong> </em></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/">قیمت مخزن پلی اتیلن</a> همواره نزد موتور های جستجو از محبوبیت خاصی برخوردار می باشد ، چرا که افراد زیادی کلمه قیمت مخزن پلی اتیلن را در گوگل سرچ می کنند.</span></h2> <figure id="attachment_7270" style="width: 307px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-7270" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/09/images.png" alt="خرید مخزن پلی اتیلن قیمت مخزن پلی اتیلن" title="قیمت مخزن پلی اتیلن" width="307" height="164"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">خرید مخزن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><a href="http://www.iran-makhzan.com">پلی اتیلن مازندران</a> ، در استان مازندران ، شهرستان ساری واقع می باشد و کلیه ی سفارشات عمده و مخازن حجیم ، از کارخانه بارگیری و ارسال می شوند ، بعضی از مخازن (غالبا با حجم کم ) از انبار پخش سفارشات خرده بار ، واقع در مازندران ، بابل بارگیری و ارسال می شوند .</span></h2> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>توصیه می شود قبل از خرید مخزن و یا هر محصول پلی اتیلن دیگر ، کاتالوگ ابعاد و <a href="http://watertanker.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/">چگونگی خرید مخزن پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه فرمائید .</strong></span></h3> <figure id="attachment_7147" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7147 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2017-11-26_15-07-19-533x400.jpg" alt="قیمت مخزن پلی اتیلن قیمت مخزن پلی اتیلن" title="قیمت مخزن پلی اتیلن" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>قیمت مخزن پلی اتیلن</strong> </span></figcaption></figure> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">ارسال سفارشات به سراسر کشور با مناسب ترین کرایه و در کمترین زمان ممکن انجام میگیرد .</span></strong></h3> <p><img class="size-medium wp-image-7170 aligncenter" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2018-03-11_12-55-05-1-711x400.jpg" alt="قیمت مخزن پلی اتیلن" title="قیمت مخزن پلی اتیلن" width="711" height="400"></p> <h2><em><strong><span style="color: #d83131;">خریدی مقرون به صرفه و اقتصادی</span> </strong></em></h2> <h3><span style="color: #ff0000;"><strong>قیمت مخزن پلی اتیلن</strong> </span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>با خرید مستقیم مخازن و محصولات پلی اتیلنی و دریافت مخزن در شهر خود توسط باربری ( و یا <a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%ad%d8%ac%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">مخازن حجیم</a> توسط انواع کامیون و یا خرید های عمده که عمدتا با تریلی و کامیون های مختلف حمل می شوند) خریدی مقرون به صرفه و اقتصادی را تجربه کنید</strong> </span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;">(با خرید مستقیم مخزن از <a href="http://makhzan.blogfa.com">پلی اتیلن مازندران</a> و پرداخت کرایه حمل ، مجموعا هزینه ی کمتری پرداخت می کنید ، مضافا اینکه مخزنی با کیفیت بالا خریداری کرده اید ، توجه فرمائید : در ساخت <a href="http://makhzan.blogfa.com">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت و بی کیفیت استفاده نمی شود ، مخازنی با بالاترین کیفیت و بهترین مواد اولیه ، مطابق استاندارد های روز دنیا با بیمه و گارانتی خرید می کنید)</span></h3> <p>&nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>برای اطلاع از قیمت مخازن <a href="http://www.iran-makhzan.com">پلی اتیلن مازندران</a> (فروش در سراسر کشور )با همکارارن ما در واحد بازرگانی و فروش در ارتباط باشید .</strong></span></h2> <p><img class=" wp-image-7227 aligncenter" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/estandard.png" alt="قیمت مخزن پلی اتیلن" title="قیمت مخزن پلی اتیلن" width="264" height="148"></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان گرد قیمت مخزن پلی اتیلن" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان گرد قیمت مخزن پلی اتیلن" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #993366;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong><a style="color: #993366;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <div class="is-divider medium"> <figure id="attachment_7229" style="width: 266px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com قیمت مخزن پلی اتیلن" title="قیمت مخزن پلی اتیلن" width="266" height="143"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://www.iran-makhzan.com">www.iran-makhzan.com</a></strong></span></figcaption></figure> </div> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ed1c24;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ed1c24;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em><strong>مناسب ترین قیمت مخزن پلی اتیلن </strong></em></span></p> text/html 2018-09-25T07:12:43+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن نمایشگاه ایران پلاست http://www.09117400518.ir/post/1229 <section class="l-section"><div class="l-section-h i-cf" itemprop="text"><h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em><strong>نمایشگاه ایران پلاست</strong></em></span></h1><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>مخازن پلی اتیلن مازندران</strong></span></h2><div id="attachment_6147" style="width: 224px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-6147" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-16_12-47-30-214x300.jpg" alt="نمایشگاه ایران پلاست" width="214" height="300"><p class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>نمایشگاه ایران پلاست</strong></span></p></div><p>&nbsp;</p><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><strong>در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست ، 2 الی 5 مهر ماه ، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران ، میزبان شما هستیم</strong> </span></h3><p>&nbsp;</p><h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.watertanker.ir"><span style="color: #ff0000;"><strong>مخازن پلی اتیلن مازندران</strong></span></a></h3><h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.09117400518.ir"><span style="color: #ff0000;"><strong> فروش مستقیم مخازن و منابع در سراسر کشور</strong> </span></a></h3></div></section> text/html 2018-09-25T06:12:39+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی http://www.09117400518.ir/post/1228 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی</strong></em></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">بزرگ ترین مرکز واردات و تدارک و تامین</span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-1000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%da%a9%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af/">مخازن ۱۰۰۰ لیتری حفاظ دار</a> ویژه نگهداری و حمل اسید و مواد شیمیایی صادراتی در ایران</span></h1> <p>&nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"> <a href="http://www.09117400518.ir"><em><span style="color: #0000ff;">ibc</span></em></a> <span style="color: #ff0000;">نو و دست دوم</span> </h2> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5568" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D8%B3%D9%87-%D8%A2%DA%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9.jpg"><img class="wp-image-5568 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D8%B3%D9%87-%D8%A2%DA%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-300x117.jpg" alt="مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" title="مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" width="300" height="117"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی</strong></span></figcaption></figure> <figure id="attachment_5443" style="width: 263px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/02/photo_2017-02-22_14-20-43.jpg"><img class="size-medium wp-image-5443" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/02/photo_2017-02-22_14-20-43-263x300.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" title="مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" width="263" height="300"></a><figcaption class="wp-caption-text"><em><strong><span style="color: #ff0000;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-ibc/">مخزن آی بی سی ،</a> IBC</span></strong></em></figcaption></figure> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>ibc tanks for sale</strong></span></h2> <figure id="attachment_5931" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5931" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-02-22_14-20-47-300x300.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" title="مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" width="300" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن IBC</strong></span></figcaption></figure> <figure id="attachment_5930" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-5930 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-02-22_14-20-58-300x300.jpg" alt="مخزن حمل و نگهداری مواد مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" title="مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" width="300" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن حمل و نگهداری مواد</strong> </span></figcaption></figure> <figure id="attachment_5935" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-5935 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-02-22_14-20-33-300x169.jpg" alt="مرکز تخصصی واردات ، تدارک و تامین مخازن حفاظ دار 1000 لیتر به صورت نو و دست دوم شسته شده ی تمیز درجه یک مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" title="مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" width="300" height="169"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مرکز تخصصی واردات ، تدارک و تامین مخازن حفاظ دار 1000 لیتر به صورت نو و دست دوم شسته شده ی تمیز درجه یک</strong> </span></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7229" style="width: 334px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" title="مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" width="334" height="180"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://www.iran-makhzan.com">www.iran-makhzan.com</a></strong></span></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_6382" style="width: 386px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-6382" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/02/4.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" title="مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" width="386" height="280"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن ۱۰۰۰ لیتری حفاظ دار آلمانی نو آکبند ، وارداتی</strong></span></figcaption></figure> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #0000ff;">امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات</span> <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #0000ff;">آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات</span> <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <div id="attachment_5609" class="wp-caption alignnone"> <p><img class="size-medium wp-image-5609" title="چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی مخزن پلی اتیلن مازندران با کیفیت مخازن و منابع پلی اتیلن ویژه صادرات زوک پلی اتیلن مازندران قایق تفریحی و ماهیگیری 4 نفره پلی اتیلن مخزن 1000 عمودی مخزن 10000 لیتری مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران مخزن پشت نیسانی مخزن افقی 10000 لیتری پلی اتیلن قایق های ماهیگیری 4 نفره و 6 نفره مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا مخازن عمودی و منابع افقی مخزن پلی اتیلن مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران فروش مخزن پلی اتیلن آب در اصفهان مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی مخزن پلی اتیلن مازندران با کیفیت مخازن و منابع پلی اتیلن ویژه صادرات زوک پلی اتیلن مازندران قایق تفریحی و ماهیگیری 4 نفره پلی اتیلن مخزن 1000 عمودی مخزن 10000 لیتری مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران مخزن پشت نیسانی مخزن افقی 10000 لیتری پلی اتیلن قایق های ماهیگیری 4 نفره و 6 نفره مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا مخازن عمودی و منابع افقی مخزن پلی اتیلن مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران فروش مخزن پلی اتیلن آب در اصفهان مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" width="247" height="300"></p> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008080; background-color: #ffff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008080; background-color: #ffff00;"><strong>مرکز تخصصی واردات ، تدارک و تامین مخازن حفاظ دار در ایران </strong></span></h2> text/html 2018-09-24T07:21:35+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن فروش ویژه قایق های 4 نفره و 6 نفره http://www.09117400518.ir/post/1227 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>فروش ویژه قایق های 4 نفره و 6 نفره</strong></em></span></h1><h1 style="text-align: center;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/"><span style="color: #ff0000;"><em><strong>پلی اتیلن مازندران</strong></em></span></a></h1><p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-4-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%87/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">قایق پیشرو</a>– قایق ساخته شده از پلی اتیلن- قایق دوجداره به هیچ عنوان غرق نمی شود.</strong></span></p><p><span style="color: #3366ff;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%da%af%db%8c/">این قایق ها به سفارش کشور انگلستان</a> تولید و به آن کشور صادر می شوند ، دارای استاندارد از موسسه کشتیرانی سلطنتی انگلستان</strong></span></p><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>ارائه قایق پیشرو – انواع قایق های ماهیگیری – قایق های ورزشی و تفریحی&nbsp; با بهره گیری از استاندارد های مدرن دنیا در کل خاورمیانه.</strong></span></h3><p><span style="color: #3366ff;"><strong>قایق های پیشرو در بسیاری از کشور ها بازار را قبضه کرده اند .</strong></span></p><p><span style="color: #3366ff;"><strong>این قایق ها به علت قدرت ، امنیت و دوام و همچنین سهولت نگهداری بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.</strong></span></p><p><span style="color: #3366ff;"><strong>قایق ها به صورت یکپارچه و بدون درز با روش روتیشنال مولدینگ ساخته می شوند که عملا آنها را بی نیاز از مراقبت و نگهداری خاص نموده است.</strong></span></p><p><span style="color: #3366ff;"><strong>پیشرو نمادی است معرف قایقهای ساخته شده از پلی اتیلن/ماده ای قوی و مقاوم / و در عین حال نرم و قابل انعطاف که به قایقها عمری طولانی با حداقل نیاز به مراقبت می بخشد.</strong></span></p><p><span style="color: #3366ff;"><strong>قایق های پیشتاز به دلیل دوجداره بودن هرگز غرق نمی شوند . این قایق ها حتی اگر لبریز از آب شوند قادر به تحمل حداکثر وزن طراحی شده می باشند.</strong></span></p><p><span style="color: #3366ff;"><strong>این نوع قایق ها به ندرت واژگون می شوند.</strong></span></p><p><span style="color: #3366ff;"><strong>هدایت این نوع قایق ها با پارو – موتور و یا بصورت یدک کش براحتی انجام می پذیرد.</strong></span></p><p><span style="color: #3366ff;"><strong>قایق های پیشرو بعلت سبکی وزن در خشکی جابجا می شوند و بنابراین در جائی که امکان دسترسی به اطلاعاتی پیرامون این نوع قایق ها وجود داشته باشد و قیمتها نیز رقابتی و مناسب باشند ، دلیل محبوبیت و مورد پسند بودن این نوع قایق ها بدیهی است.</strong></span></p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff6600;">فروش ویژه قایق های 4 نفره و 6 نفره</span></strong></p>[caption id="attachment_5797" align="aligncenter" width="300"]<img class="wp-image-5797 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/07/photo_2017-07-25_23-46-44-300x200.jpg" alt="فروش ویژه قایق های 4 نفره و 6 نفره" width="300" height="200"> فروش ویژه قایق های 4 نفره و 6 نفره[/caption]<h3><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%87/"><strong>** پیشرو ۸&nbsp; - قایق پلی اتیلنی ۸ فوت</strong></a></span></h3><p><span style="color: #3366ff;"><strong>یکی از محبوب ترین مدل قایق هاست که در عین کوچکی از تناسب و راحتی خوبی برخوردار می باشد.</strong></span></p><p><span style="color: #3366ff;"><strong>بسیاری از مشتریان پیشتاز ۸ را بدلیل پارو خوردن راحت و خاصیت غرق نشدن آن برای استفاده بچه ها خریداری می نمایند.</strong></span></p><p><span style="color: #3366ff;"><strong>این مدل به راحتی بر روی سقف اتومبیل قابل حمل و نقل به هر نقطه ای می باشد.</strong></span></p>[caption id="attachment_5560" align="aligncenter" width="225"]<img class="size-medium wp-image-5560" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/قایق-قرمز-1-225x300.jpg" alt="مخزن پلی تیلن مازندران مهندس خدابنده" width="225" height="300"> قایق پلی اتیلن 4 نفره[/caption][caption id="attachment_5560" align="aligncenter" width="225"]<img class="size-medium wp-image-5560" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/قایق-قرمز-1-225x300.jpg" alt="مخزن پلی تیلن مازندران مهندس خدابنده" width="225" height="300"> قایق پلی اتیلن 4 نفره[/caption][caption id="attachment_7246" align="aligncenter" width="401"]<img class="wp-image-7246 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/photo_2018-01-14_12-27-20-401x400.jpg" alt="قابلیت نصب موتور در هر دو مدل قایق پلی اتیلن مازندران " width="401" height="400"> <span style="color: #800080;"><em><strong>قابلیت نصب موتور در هر دو مدل قایق پلی اتیلن مازندران </strong></em></span>[/caption]<h3><a href="http://watertanker.ir/%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/"><span style="color: #ff0000;"><strong>** پیشرو&nbsp; ۱۲ – قایق پلی اتیلنی ۱۲ فوت</strong></span></a></h3><p><span style="color: #3366ff;"><strong>یک قایق برای استفاده تمامی افراد خانواده / قابل پهلو گرفتن در کنار ساحل</strong></span></p><p><span style="color: #3366ff;"><strong>دارای فضای مناسب و ایمن از ریزش باران جهت جا دادن لباس و وسایل مورد نیاز</strong></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: #3366ff;"><strong>کلیه محصولات توسط بیمه ایران&nbsp; تحت پوشش تضمین کیفیت کالا بیمه می باشد.</strong></span></p>[caption id="attachment_5757" align="aligncenter" width="225"]<img class="size-medium wp-image-5757" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/photo_2017-06-24_23-02-38-1-225x300.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده" width="225" height="300"> <strong><span style="color: #800080;">قایق های تفریحی و ماهیگیری پلی اتیلن مازندران</span></strong>[/caption][caption id="attachment_5756" align="aligncenter" width="225"]<img class="size-medium wp-image-5756" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/photo_2017-06-24_23-01-51-1-225x300.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده" width="225" height="300"> <span style="color: #800080;"><strong>قایق پلی اتیلن مازندران</strong></span>[/caption][caption id="attachment_5546" align="aligncenter" width="300"]<img class="wp-image-5546 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/قایق-8-و-12-300x169.jpg" alt="فروش ویژه قایق های 4 نفره و 6 نفره" width="300" height="169"> فروش ویژه قایق های 4 نفره و 6 نفره[/caption]<figure id="attachment_7229" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" title="اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" width="433" height="233"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #339966; background-color: #ffff00;"><a style="color: #339966; background-color: #ffff00;" href="http://www.iran-makhzan.com"><strong>www.iran-makhzan.com</strong></a></span></figcaption></figure><p>&nbsp;</p><h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1><h3><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3><h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1><h1 style="text-align: center;"><em><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">&nbsp;فروش مستقیم </span><br></strong></em></h1><h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1><p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p><p><span style="color: #333399;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p><p>&nbsp;</p><h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1><p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p><p><span style="color: #333399;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p><h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1><figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" width="247" height="300"><strong><br><span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure><div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"><p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p></div><h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3><h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3><h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2><div class="blog-share text-center"><div class="is-divider medium" style="text-align: center;">&nbsp;</div><h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1></div><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم<br></strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><em><strong>فروش ویژه قایق های 4 نفره و 6 نفره</strong></em></span></h2> text/html 2018-09-23T12:10:20+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران http://www.09117400518.ir/post/1226 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران</strong> </em></span></h1> <figure id="attachment_7238" style="width: 283px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7238 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-283x400.jpg" alt="اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" title="اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" width="283" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران</strong> </span></figcaption></figure> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>انواع مخازن و منابع پلی اتیلن در شکل های عمودی و افقی و قیفی و زیر پله ای ، در ابعاد متنوع و احجام 50 لیتری تا 30000 لیتری ، در انواع تک لایه و سه لایه</strong> </span></h3> <p><img class="size-full wp-image-7227 aligncenter" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/estandard.png" alt="اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" title="اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" width="483" height="271"></p> <ul><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>مخازن سه لایه ، ضد جلبگ و آنتی باکتریال </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>دارای لایه محافظ در برابر اشعه یو وی uv</strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>بیمه نامه </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>امکان ارسال سریع و ارزان به سراسر کشور </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>قیمت خریید مخزن + کرایه حمل = خریدی مقرون به صرفه </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>دارای گواهی بهداشتی بودن </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>امکان نصب انواع یراق و اتصالات و شناور و …</strong></span></h3> </li></ul> <figure id="attachment_7200" style="width: 275px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7200 size-full" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/11111-1.jpg" alt="اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" title="اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" width="275" height="183"><figcaption class="wp-caption-text">اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران</figcaption></figure> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong><a href="http://www.09117400518.ir">مخازن پلی اتیلن</a> عموما از پلی اتیلن سنگین ساخته می شوند و به دلیل داشتن وزن مولکولی بالا ، دارای مقاومت در برابر عوامل محیطی می باشند .</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong><a href="http://www.09117400518.ir">مخازن پلی اتیلن</a> در شرایط جوی متنوع و مختلف از دوام طولانی و عمر مفید بالایی برخوردار می باشند .</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> از گرید های خوراکی که برای نگهداری آب شرب بهداشتی ، کاملا مناسب می باشند ، ساخته می شوند.</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>هیچگونه تغییری در خواص فیزیکی و شیمیایی آب داخل <a href="http://www.iran-makhzan.com">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> ایجاد نمی شود و می تواند برای نگهداری آب آشامیدینی برای مدت طولانی بدون تغییر رنگ و بو و مزه آب استفاده شود .</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>بدین جهت از مخازن پلی اتیلن مازندران جهت نگهداری مواد غذایی و محصولاتی نظیر سرکه ، آبلیمو و انواع ترشیجات و مواد لبنی و عسل و گلاب و … کاربرد دارند .</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>در ضمن مخازن پلی اتیلن مازندران داردای کاربرد جهت مخزن آب هوایی ، مخزن حمل مواد شیمیایی ، مخزن نگهداری اسید ، مخزن فراورده های نفتی و … می باشند.</strong></span></h3> <figure id="attachment_7229" style="width: 433px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" title="اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" width="433" height="233"></a><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><span style="color: #800080;"><strong>www.iran-makhzan.com</strong></span></a></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="background-color: #ffff00;"><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></span>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران</strong> </em></span></h1> text/html 2018-09-23T12:07:23+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان http://www.09117400518.ir/post/1225 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان</strong></em></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>وان های پلی اتیلن مازندران</strong> </span></h1> <p>&nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>ساخته شده از پلی اتیلن فود گرید</strong> </span></h2> <h2 style="text-align: center;"><em><span style="color: #ff6600;">در تصویر وان ۲۷۰۰ لیتری پرورش ماهی را مشاهده می کنید</span> </em></h2> <p>&nbsp;</p> <h2><span style="color: #0000ff;">انواع وان های شیلاتی ، پرورش ماهی و پرورش آبزیان </span></h2> <h2><span style="color: #0000ff;">انواع وانهای پلی اتیلن با کاربری های متنوع در صنایع و کشاورزی و کاربرد های خانگی</span></h2> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5606" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg"><img class="wp-image-5606 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-300x219.jpg" alt="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" width="300" height="219"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان</strong></span></figcaption></figure> <h3><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>شرح <a href="http://watertanker.ir/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">وان های گرد</a> و شیلاتی پلی اتیلن :</strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>وان پلی اتیلن 4000 لیتری گرد </strong></span></h3> <h3><a href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d9%86-2700-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/"><span style="color: #000080;"><strong>وان 2700 ونیرو </strong></span></a></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>وان 1700 ونیرو </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>وان 1000 ونیرو </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>وان پلی اتیلن 500 ونیرو </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>وان پلی اتیلن 1000 گرد </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>وان پلی اتیلن 500 گرد </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>وان 300 میگو </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>وان 200 میگو </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>وان پلی اتیلن 150 گرد </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>وان پلی اتیلن 100 گرد </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>وان 110 لیتری تراف </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>(تراف بچه ماهی)</strong></span></h3> <figure id="attachment_6887" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-6887" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/03/photo_2018-02-15_14-25-30-300x400.jpg" alt="وان پرورش ماهی پلی اتیلن مازندران وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" width="300" height="400"><figcaption class="wp-caption-text">وان پرورش ماهی</figcaption></figure> <figure id="attachment_6886" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-6886" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/03/photo_2018-02-15_14-25-27-300x400.jpg" alt="اپلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده 09117400518 وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" width="300" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">انواع زوک پرورش ماهی</span></strong></figcaption></figure> <figure id="attachment_5899" style="width: 169px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5899" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-58-11-169x300.jpg" alt="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" width="169" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">وان گرد پلی اتیلن مازندران</span></strong></figcaption></figure> <figure id="attachment_5643" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-5643 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/%D9%88%D8%A7%D9%86-2700-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-300x200.jpg" alt="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" width="300" height="200"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان</span></strong></figcaption></figure> <figure id="attachment_5640" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5640" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/%D9%88%D8%A7%D9%86-3500-300x200.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" width="300" height="200"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">وان 3500 لیتری پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <figure id="attachment_5637" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5637" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-300x200.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" width="300" height="200"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>وان تراف بچه ماهی ، وان پلی اتیلن</strong></span></figcaption></figure> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #333399; background-color: #ffff00;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7229" style="width: 381px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" width="381" height="205"></a><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><strong><span style="color: #993366;">www.iran-makhzan.com</span></strong></a></figcaption></figure> text/html 2018-09-01T11:41:43+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن وان گرد پلی اتیلن http://www.09117400518.ir/post/1224 <h1 style="text-align: center;" align="right"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>وان گرد </strong></em></span></h1> <h1 style="text-align: center;" align="right"><span style="color: #cc0000; font-size: x-large;"><b><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em>وان های پلی اتیلن مازندران</em></span><br> </b></span></h1> <div align="center"><span style="color: #cc0000; font-size: x-large;"><b>&nbsp;</b></span></div> <div align="right"><span style="color: #cc0000; font-size: medium;"><b><span style="color: #ff6600;">وان های پلی اتیلن دارای کاربری گسترده در صنایع مختلف می باشند . </span><br> </b></span></div> <div align="right"><span style="color: #3333ff; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></span></div> <div align="right"><span style="color: #cc0000; font-size: x-large;"><b><span style="color: #3333ff; font-size: medium;"><a title="وان حمام " href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/" target="">وان حمام </a>، <a title="وان فیزیوتراپی " href="http://watertanker.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c/" target="">وان فیزیوتراپی</a> ، وان شستشوی حیوانات خانگی ، ظرف تلقیح ، <a title="وان 300 میگو " href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d9%86-300-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c%da%af%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87/" target="">وان گرد با پایه </a>، تراف بچه ماهی ، <a title="وان 2700 لیتری ونیرو " href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d9%86-2700-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/" target="">وان ونیرو</a> ، وان پرورش ماهی ، وان های شیلاتی ، وان میگو ، وان آبشخور ، وان لندر ، وان سورتینگ مرکبات ، وان اسید ، <a title="وان آبکاری " href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-3500-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c/" target="">وان آبکاری فلزات</a> ، وان فراوری و …</span></b></span></div> <div align="right"> <figure id="attachment_5616" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg"><img class="size-medium wp-image-5616" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-300x159.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده وان گرد" title="وان گرد" width="300" height="159"></a><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/">انواع وان پلی اتیلن</a></figcaption></figure> </div> <ul><li> <h2><span style="color: #ff0000;">توجه فرمائید که قبل از خرید وان ، ابتدا باید وان مورد نظر را انتخاب فرمائید</span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #ff0000;">با مراجعه به قسمت کاتالوگ در این سایت ، کاتالوگ وان های پلی اتیلن ار مطالعه بفرمائید و حجم و توضیحی که در کنار حجم وان نوشته شده است را به همکاران ما در واحد فروش اعلام فرمائید .</span></h2> </li></ul> <div align="right"> <figure id="attachment_5898" style="width: 169px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-58-06.jpg"><img class="size-medium wp-image-5898" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-58-06-169x300.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 وان گرد" title="وان گرد" width="169" height="300"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;">وان ۳۰۰ میگو</span></figcaption></figure> </div> <h2 style="text-align: center;" align="right"><span style="color: #3366ff;">وان های پلی اتیلن مازندران </span></h2> <h2 style="text-align: center;" align="right"> <span style="color: #3366ff;">دارای استحام بدنه ی بالا </span><span style="color: #3366ff;">می باشند</span> </h2> <h2 style="text-align: center;" align="right"><span style="color: #3366ff;">مقاومت در برابر خوردگی اسید ها و مواد بازی دارند</span></h2> <p>&nbsp;</p> <h2><span style="color: #ff0000;">وان میگو گرد با پایه و وان های شیلاتی :</span></h2> <figure id="attachment_5899" style="width: 169px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-58-11.jpg"><img class="size-medium wp-image-5899" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-58-11-169x300.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 وان گرد" title="وان گرد" width="169" height="300"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;">وان گرد پلی اتیلن مازندران</span></figcaption></figure> <figure id="attachment_5900" style="width: 169px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-58-15.jpg"><img class="size-medium wp-image-5900" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-58-15-169x300.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 وان گرد" title="وان گرد" width="169" height="300"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;">وان ۵۰۰ لیتری گرد</span></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <div align="right"> <figure id="attachment_5901" style="width: 169px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-58-19.jpg"><img class="size-medium wp-image-5901" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-58-19-169x300.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 وان گرد" title="وان گرد" width="169" height="300"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;">پایه وان ۳۰۰ گرد میگو</span></figcaption></figure> <figure id="attachment_5902" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-26_15-06-40.jpg"><img class="size-medium wp-image-5902" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-26_15-06-40-300x225.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 وان گرد" title="وان گرد" width="300" height="225"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;">پایه ی وان گرد و استند زیر مخزن</span></figcaption></figure> </div> <h3 align="right"><span style="color: #3366ff;"><strong>در ادامه جهت آشنایی بیشتر با انواع وان های گرد پلی اتیلن مازندران ، کاتالوگ وان های گرد درج می گردد :</strong></span></h3> <div align="right"> <figure id="attachment_5903" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87.jpg"><img class="wp-image-5903 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87-300x278.jpg" alt="وان گرد وان گرد" title="وان گرد" width="300" height="278"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>وان گرد</strong> </span></figcaption></figure> </div> <figure id="attachment_7229" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" title="کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان گرد" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان گرد" width="403" height="217"></a><figcaption class="wp-caption-text"><strong><a href="http://www.iran-makhzan.com">www.iran-makhzan.com</a></strong></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><strong>(روی <a href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></span>&nbsp;</strong></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان گرد" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان گرد" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <div class="is-divider medium" style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-7227" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/estandard.png" alt="وان گرد" title="وان گرد" width="228" height="128"></div> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> text/html 2018-09-01T11:37:07+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری http://www.09117400518.ir/post/1223 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری</strong> </em></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران</span> </strong></h2> <div style="width: 640px;" class="wp-video"> <span class="mejs-offscreen">نمایشگر ویدیو</span><div id="mep_0" class="mejs-container mejs-container-keyboard-inactive wp-video-shortcode mejs-video" tabindex="0" role="application" style="width: 640px; height: 480px; min-width: 215px;"><div class="mejs-inner"><div class="mejs-mediaelement"><video class="wp-video-shortcode" id="video-7231-1_html5" preload="metadata" style="width: 640px; height: 480px;" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/avc_20000.mp4?_=1" controls="" width="640" height="480"></video></div></div></div></div><div class="mejs-time mejs-currenttime-container" role="timer"><span class="mejs-currenttime">00:00</span></div><div class="mejs-time-rail"><span class="mejs-time-total mejs-time-slider" role="slider" tabindex="0"><span class="mejs-time-loaded" style="transform: scaleX(0.0194805);"></span><span class="mejs-time-current" style="transform: scaleX(0);"></span><span class="mejs-time-hovered no-hover"></span><span class="mejs-time-handle" style="transform: translateX(0px);"><span class="mejs-time-handle-content"></span></span></span></div><div class="mejs-time mejs-duration-container"><span class="mejs-duration">00:50</span></div><div style="width: 640px;" class="wp-video"> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;"><strong>کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری</strong> </span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong><a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">مخازن 20000 لیتری</a> <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/">پلی اتیلن مازندران</a> به صورت عمودی ، با قطر 250 سانتی متر و ارتفاع 440 سانتی متر با کاربری های مختلف ساخته می شوند.</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>جهت ساخت مخازن 20000 لیتری آب ، از گرانول های خوراکی (فود گرید food grade) استفاده می شود . در ساخت مخازن پلی اتیلن مازندران از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت که دارای کیفیت پائینی هستند ، استفاده نمی شود .</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7170" style="width: 711px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7170 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2018-03-11_12-55-05-1-711x400.jpg" alt="کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری" title="کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری" width="711" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری</strong> </span></figcaption></figure> <figure id="attachment_7060" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7060" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2018-03-11_12-55-59-533x400.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن 20000 لیتری کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری" title="کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخازن پلی اتیلن 20000 لیتری</span></strong></figcaption></figure> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>ضخامت مناسب جداره ی مخازن ، امکان نصب انواع اتصالات در سایز های استاندارد را میسر می سازد . </strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>جهت حمل و جابه جایی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-20000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">مخازن 20000 لیتری</a> از تریلی استفاده می شود ، هر سه عدد <a style="color: #000080;" href="http://www.09117400518.ir">مخزن 20000 لیتری</a> با یک دستگاه تریلی حمل می شوند ، ابعاد مخازن به نحوی طراحی شده است که محصول به راحتی روی تریلی قرار می گیرد و ترافیکی محسوب نمی شود .</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>(با توجه به قطر مخزن که 250 سانتی متر می باشد ، محصول ترافیکی نیست و به راحتی و با کرایه ای مناسب قابل حمل و جابه جایی می باشد)</strong></span></h3> <figure id="attachment_5646" style="width: 169px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5646" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/20000-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-1-169x300.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری" title="کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری" width="169" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران</span></strong></figcaption></figure> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;">مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران ، قابلیت نصب میکسر دارند .</span></strong></h3> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7229" style="width: 403px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری" title="کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری" width="403" height="217"></a><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;"><a style="color: #800080;" href="http://www.iran-makhzan.com">www.iran-makhzan.com</a></span></strong></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #000080;">امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات</span> <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5648" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5648" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/20000-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-3-300x169.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری" title="کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری" width="300" height="169"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن پلی اتیلن 20000 لیتری</strong></span></figcaption></figure> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>مرکز تخصص ساخت مخازن حجیم در ایران</strong> </em></span></h1> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری</strong> </span></p> text/html 2018-09-01T11:35:16+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب http://www.09117400518.ir/post/1222 <h1 style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffff00;"><em><strong><span style="color: #ff0000;">مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب</span> </strong></em></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00a859;"><em><strong>ارسال شد </strong></em></span></h1> <figure id="attachment_5826" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5826" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/08/%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-300x300.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" title="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" width="300" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 2000 لیتری پشت نیسانی</span></strong></figcaption></figure> <h3><span style="color: #333399;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-2000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">مخزن پلی اتیلن پشت نیسانی</a> ، مخزنی ساخته شده از جنس پلی اتیلن ، مناسب جهت حمل ماهی زنده ، حمل آب و انواع مایعات از جمله سوخت می باشد . </strong></span></h3> <p><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="size-full wp-image-7228 aligncenter" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/index.jpg" alt="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" title="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" width="273" height="185"></a></p> <h3><span style="color: #333399;"><strong>حجم اسمی این مخزن 2000 لیتر میباشد و حجم واقعی آن قدری بیشتر از 2000 لیتر است .</strong></span></h3> <h3><span style="color: #333399;"><strong>این مخزن به راحتی روی انواع وانت سایپا (نیسان) قرار می گیرد و می توان آن را از پشت نیسان تخلیه نمود .</strong></span></h3> <h3><span style="color: #333399;"><strong>قابلیت نصب انواع اتصالات روی جداره مخزن وجود دارد .</strong></span></h3> <h3><strong><span style="color: #ff0000;">در این سفارش ، مشتری مخازنی به رنگ بدنه نیسان می خواست ، بعد از آماده شدن مواد رنگی ، مخازن مورد نظر مشتری ، تولید شد.</span></strong></h3> <figure id="attachment_7191" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7191 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/123456789-300x400.jpg" alt="مواد سفارشی به رنگ آبی مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" title="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" width="300" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مواد سفارشی به رنگ آبی</span></strong></figcaption></figure> <figure id="attachment_7223" style="width: 711px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7223 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/photo_2018-07-25_10-42-25-711x400.jpg" alt="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" title="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" width="711" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب</span> </strong></figcaption></figure> <figure id="attachment_7224" style="width: 711px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7224 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/photo_2018-07-25_10-42-58-711x400.jpg" alt="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" title="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" width="711" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب</span> </strong></figcaption></figure> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>قابلیت نصب روی انواع وانت نیسان </strong></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>نیسان بنزینی ، نیسان دیزل ، نیسان دوگانه</strong> </span></h2> <figure id="attachment_7225" style="width: 711px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7225 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/photo_2018-07-25_10-43-04-711x400.jpg" alt="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" title="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" width="711" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب</strong> </span></figcaption></figure> <figure id="attachment_7226" style="width: 711px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7226 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/photo_2018-07-25_10-42-54-711x400.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن میناب مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" title="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" width="711" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن پلی اتیلن میناب</span> </strong></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <p><img class="size-full wp-image-7227 aligncenter" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/estandard.png" alt="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" title="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" width="483" height="271"></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00a859;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #00a859;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00a859;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7229" style="width: 451px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" title="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" width="451" height="243"></a><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><span style="color: #ff0000;">www.iran-makhzan.com</span></a></figcaption></figure> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت آشنایی بیشتر با مخازن 30000 لیتری و سایر مخازن حجیم پلی اتیلن مازندران ، از قسمت محصولات ، مطالب مرتبط را مطالعه فرمائید</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> text/html 2018-08-18T08:45:58+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری http://www.09117400518.ir/post/1221 <h1 style="text-align: center;"><em><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری </span></strong></em></h1> <h3><strong><span style="color: #000080;">مخازن 10000 لیتری پلی اتیلن مازندران در سه شکل :</span></strong></h3> <ul><li> <h3><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-10000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/"><span style="color: #000080;"><strong>مخزن 10000 افقی </strong></span></a></h3> </li><li> <h3><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-10000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/"><span style="color: #000080;"><strong>مخزن 10000 عمودی </strong></span></a></h3> </li><li> <h3><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/"><span style="color: #000080;"><strong>مخزن 10000 قیفی</strong> </span></a></h3> </li></ul> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #000080;"><strong>طراحی و ساخته می شوند .</strong></span></h3> <h3><strong><span style="color: #000080;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-10000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">مخزن 10000 لیتری افقی</a> ، بزرگترین مخزن افقی ساخته شده از جنس پلی اتیلن می باشد . <a href="http://www.09117400518.ir">پ</a><span style="background-color: #ffff00;">لی اتیلن مازندران بزرگترین مخزن عمودی را با حجم <a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-30000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">30000 لیتری</a> طراحی و تولید می نماید.</span></span></strong></h3> <h3><strong><span style="color: #000080;">مخازن بر حسب نوع مایعی که در آنها ذخیره و نگهداری می شوند در انواع ، مخزن آب ، مخزن اسید و مواد شیمیایی ، مخزن فاضلابی ، ساخته می شوند . در ساخت <a href="http://www.iran-makhzan.com">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت استفاده نمی شود ، مخازن آب شرب با گرانول های خوراکی فود گرید ساخته می شوند .</span></strong></h3> <div style="width: 640px;" class="wp-video"> <span class="mejs-offscreen">نمایشگر ویدیو</span><div id="mep_0" class="mejs-container mejs-container-keyboard-inactive wp-video-shortcode mejs-video" tabindex="0" role="application" style="width: 640px; height: 480px; min-width: 215px;"><div class="mejs-inner"><div class="mejs-mediaelement"><video class="wp-video-shortcode" id="video-7205-1_html5" preload="metadata" style="width: 640px; height: 480px;" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/avc_10000.mp4?_=1" controls="" width="640" height="480"></video></div></div></div></div><div class="mejs-time mejs-currenttime-container" role="timer"><span class="mejs-currenttime">00:00</span></div><div class="mejs-time-rail"><span class="mejs-time-total mejs-time-slider" role="slider" tabindex="0"><span class="mejs-time-loaded" style="transform: scaleX(0.033579);"></span><span class="mejs-time-current" style="transform: scaleX(0);"></span><span class="mejs-time-hovered no-hover"></span><span class="mejs-time-handle" style="transform: translateX(0px);"><span class="mejs-time-handle-content"></span></span></span></div><div class="mejs-time mejs-duration-container"><span class="mejs-duration">01:25</span></div><div style="width: 640px;" class="wp-video"> </div> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>مرکز تخصصی ساخت و خدمات مخازن حجیم پلی اتیلن در ایران </strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>ساخت مخازن حجیم با ظرفیت بالا ، تخصص ماست</strong> </span></h1> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5878" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-5878 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/12/photo_2017-12-25_10-50-51-300x230.jpg" alt="کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری" title="کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری" width="300" height="230"><figcaption class="wp-caption-text">کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری</figcaption></figure><figure id="attachment_5729" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5729" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/10000-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-300x200.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری" title="کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری" width="300" height="200"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن افقی 10000 لیتری پلی اتیلن</strong></span></figcaption></figure><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>پلی اتیلن مازندران ، دارای رزومه یمعتبر و درخشان در تامین مخازن حجیم پلی اتیلن جهت اکثر شرکت های نفت مستقر در جنوب کشور ، مخزن حجیم جهت آبرسانی روستایی بوشهر ، مخازن آب شیرین کن آبادان و خرمشهر ، مخازن ذخیره آب و سوخت پتروشیمی های کشور و …</strong></span></h3> <p><img class="size-full wp-image-7200 aligncenter" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/11111-1.jpg" alt="کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری" title="کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری" width="275" height="183"></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><em><strong>کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری </strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></span>&nbsp;</strong></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #333399;">امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات</span> <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #333399;">آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات</span> <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری" width="247" height="300"><strong><br><span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure><div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><em><strong><span style="color: #008000;">کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری</span> </strong></em></h1> text/html 2018-08-17T19:09:03+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن پلی اتیلن بوشهر http://www.09117400518.ir/post/1220 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>مخزن پلی اتیلن بوشهر</strong> </em></span></h1> <p>&nbsp;</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><strong><a href="http://www.09117400518.ir">پلی اتیلن مازندران</a> ، انواع منابع و مخازن در ظرفیت های 50 لیتری تا<a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-30000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/"> 30000 لیتری</a> را در انواع تک لایه و سه لایه ، با گواهی بهداشتی بودن مواد اولیه و نشان ملی استاندارد ایران در اشکال عمودی و افقی و قیفی و زیر پله ای از کارخانه واقع در استان مازندران به سراسر کشور خصوصا بوشهر در کمترین زمان ممکن و با مناسب ترین کرایه ارسال می نماید.</strong></span></h3> <figure id="attachment_7198" style="width: 275px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7198 size-full" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/11111.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن بوشهر مخزن پلی اتیلن بوشهر" title="مخزن پلی اتیلن بوشهر" width="275" height="183"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن پلی اتیلن بوشهر</strong> </span></figcaption></figure><h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #333399;">توجه فرمائید که در ساخت <a href="http://www.iran-makhzan.com">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت استفاده نمی شود و مخازن آب از گرانول های خوراکی فود گرید 3840 با بالاترین کیفیت مواد و بالاترین استاندارد ها تولید می گردند.</span> </strong></h3> <figure id="attachment_7199" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7199 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/photo_2017-11-26_15-08-17-533x400.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مخزن پلی اتیلن بوشهر" title="مخزن پلی اتیلن بوشهر" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text">مخزن پلی اتیلن</figcaption></figure><p>&nbsp;</p> <h3><strong><span style="color: #333399;">پلی اتیلن مازندران به عنوان مرکز تخصصی ساخت و خدمات مخازن حجیم با ظرفیت بالا ، مخازن حجیم 5000 لیتری تا 30000 لیتری را با سه کاربری مختلف ، بر حسب نوع مایعی که درون مخزن ذخیره می شود ارائه می نماید :</span></strong></h3> <ul><li> <br></li><li> <h3><span style="color: #ff6600;"><strong>مخزن آب شرب بهداشتی </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #ff6600;"><strong>مخزن اسید و مواد شیمیایی </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #ff6600;"><strong>مخزن فاضلابی</strong></span></h3> </li></ul> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7170" style="width: 711px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7170 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2018-03-11_12-55-05-1-711x400.jpg" alt="مخزن 20000 لیتری مخزن پلی اتیلن بوشهر" title="مخزن پلی اتیلن بوشهر" width="711" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 20000 لیتری</span> </strong></figcaption></figure><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_6861" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-6861 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-02-06_09-44-23-1-533x400.jpg" alt="مخزن 30000 لیتری پلی اتیلن مخزن پلی اتیلن بوشهر" title="مخزن پلی اتیلن بوشهر" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 30000 لیتری پلی اتیلن</span> </strong></figcaption></figure><figure id="attachment_5878" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5878" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/12/photo_2017-12-25_10-50-51-300x230.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر" title="مخزن پلی اتیلن بوشهر" width="300" height="230"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن 10000 لیتری</strong></span></figcaption></figure> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>ساخت مخازن حجیم پلی اتیلن با ظرفیت بالا&nbsp;</strong></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong> تخصص ماست </strong></span></h2> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><strong>(روی <a href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #333399;">امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات</span> <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #333399;">آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات</span> <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></p> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">مخزن پلی اتیلن بوشهر </span></strong></h2> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر" width="247" height="300"><strong><br><span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure><div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ed1c24; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ed1c24;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> text/html 2018-08-14T12:11:20+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن 30000 لیتری http://www.09117400518.ir/post/1219 <div class="entry-content single-page"> <h1 style="text-align: center;"><em><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-30000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/"><span style="color: #ff0000;"><strong>مخزن 30000 لیتری </strong></span></a></em></h1> <h1 style="text-align: center;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87/"><span style="color: #ff0000;"><strong>پلی اتیلن مازندران</strong> </span></a></h1> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #3366ff;">مرکز تخصصی ساخت و خدمات <a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%ad%d8%ac%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-2/">مخازن حجیم پلی اتیلن</a> با ظرفیت بالا در ایران </span></strong></h2> <h2 style="text-align: center;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%ad%d8%ac%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/"><span style="color: #3366ff;">مخزن ۵۰۰۰ لیتری </span></a></strong></h2> <h2 style="text-align: center;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-10000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/"><span style="color: #3366ff;">مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری </span></a></strong></h2> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #3366ff;">مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری </span></strong></h2> <h2 style="text-align: center;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-20000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/"><span style="color: #3366ff;">مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری </span></a></strong></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>مخزن 30000 لیتری</strong></span></h2> <h3 style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>در ساخت مخازن پلی اتیلن مازندران از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت و سبک و کربنات استفاده نمی گردد، در نتیجه <span style="text-decoration: underline;"><em>مخازنی با وزن بالا و ضخامت بدنه ی بالا تولید</em></span> و به بازار مصرف ارائه می شود . ضخامت بالای بدنه ی مخازن امکان نصب انواع اتصال در سایز های استاندراد ها را روی جداره مخزن میسر می سازد .</strong></span></h3> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong>مخازن پلی اتیلن مازندران سالهاست که در صنایع مختلف استفاده شده اند و امتحان خود را پس داده اند .</strong></span></h2> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>در حالت کلی ، مخازن پلی اتیلن مازندران در انواع <a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d9%88%d9%85/">مخزن عمودی</a> و <a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af/">مخزن افقی</a> و <a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%88%da%a9-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/">مخزن قیفی</a> ، در مدل های تک لایه و سه لایه در ابعاد و احجام متنوع از ۵۰ لیتری تا ۳۰۰۰۰ لیتری ساخته می شوند. کلیه محصولات اعم از مخازن و منابع پلی اتیلن و وانهای شیلاتی و صنعتی و کشاورزی و مخازن سمپاش و … پس از طی مراحل کنترل کیفیت ، توسط شرکت سهامی بیمه ، تحت پوشش تضمین کیفیت کالا بیمه و گارانتی می شوند و این نشان از اعتماد ما به کیفیت محصولات می باشد.</strong></span></h3> <figure id="attachment_5856" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/10/photo_2017-10-14_21-36-47.jpg"><img class="wp-image-5856 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/10/photo_2017-10-14_21-36-47-300x218.jpg" alt="مخزن 30000 لیتری مخزن 30000 لیتری" title="مخزن 30000 لیتری" width="300" height="218"></a><figcaption class="wp-caption-text">مخزن 30000 لیتری</figcaption></figure><h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="background-color: #ffff00;"><strong>مخزن 30000 لیتری</strong></span> ، مخزن سی هزار لیتری</span></h1> <p>&nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">به صورت عمودی ، با قطر ۲٫۵ متر و ارتفاع ۶ متر ساخته می شود ، این مخزن مجهز به درب پیچی آدم رو می باشد و با توجه به نوع مصرف و کاربری مخزن ، در انواع :</span></h3> <h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">مخزن آب </span></h2> <h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">مخزن اسید و مواد شیمیایی </span></h2> <h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;">مخزن فاضلابی</span> </span></h2> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">طراحی و ساخته می شود </span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">در ساخت <a href="http://www.09117400518.ir">مخازن نگهداری آب</a> ، از گرانول های خوراکی (فود گرید) </span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">food grade</span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">استفاده می شود که کاملا مناسب نگهداری مواد خوراکی و آشامیدنی می باشد و هیچ تغییری در خواص فیزیکی و شیمیایی آب داخل خزن ایجاد نمی کند ، آب بو نمی گیرد و طعم و مزه ی آن عوض نمی شود و …</span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">از <a href="http://www.09117400518.ir">مخازن آب</a> می توان جهت ذخیره و نگهداری ب شرب بهداشتی ساختمان و کارخانه و <a href="http://www.iran-makhzan.com">مخازن آبرسانی</a> روستایی و <a href="http://www.iran-makhzan.com">مخازن آتشنشانی</a> ، مخزن آبیاری قطره ای و مخازن آب کشاورزی و کابری های متنوع دیگری استفاده کرد .</span></h3> <p>&nbsp;</p> <h3><strong><span style="color: #ff0000;">بر اساس نیاز مشتری و سیالی غیر از آب که در داخل مخزن نگهداری می کند ، امکان طراحی و ساخت مخازن سفارشی جهت نگهداری انواع اسید و مواد شیمیایی و خازن نگهداری و پکیج تصفیه فاضلاب وجود دارد .</span></strong></h3> <p>&nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">قبل از خرید <a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%ad%d8%ac%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-2/">مخازن حجیم پلی اتیلن</a> با همکاران ما مشورت کنید</span></h2> <figure id="attachment_5857" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/10/photo_2017-10-14_20-09-26.jpg"><img class="wp-image-5857 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/10/photo_2017-10-14_20-09-26-300x225.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخزن 30000 لیتری" title="مخزن 30000 لیتری" width="300" height="225"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخازن 30000 لیتری ارسالی </strong></span></figcaption></figure><h1 style="text-align: center;"><em><span style="color: #ff0000;">ساخت مخازن حجیم ، تخصص ماست …</span></em></h1> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <p><img class="size-medium wp-image-6861 aligncenter" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-02-06_09-44-23-1-533x400.jpg" alt="مخزن 30000 لیتری" title="مخزن 30000 لیتری" width="533" height="400"></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>&nbsp;مخزن 30000 لیتری</strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <div id="attachment_5609" class="wp-caption alignnone"> <p><img class="size-medium wp-image-5609" title="چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی مخزن پلی اتیلن مازندران با کیفیت مخازن و منابع پلی اتیلن ویژه صادرات زوک پلی اتیلن مازندران قایق تفریحی و ماهیگیری 4 نفره پلی اتیلن مخزن 1000 عمودی مخزن 10000 لیتری مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران مخزن پشت نیسانی مخزن افقی 10000 لیتری پلی اتیلن مخزن 30000 لیتری" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی مخزن پلی اتیلن مازندران با کیفیت مخازن و منابع پلی اتیلن ویژه صادرات زوک پلی اتیلن مازندران قایق تفریحی و ماهیگیری 4 نفره پلی اتیلن مخزن 1000 عمودی مخزن 10000 لیتری مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران مخزن پشت نیسانی مخزن افقی 10000 لیتری پلی اتیلن مخزن 30000 لیتری" width="247" height="300"></p> <p class="wp-caption-text"><strong><a href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></p> </div> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #339966; background-color: #ffff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #339966; background-color: #ffff00;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> </div> text/html 2018-08-11T05:42:24+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران http://www.09117400518.ir/post/1218 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران</strong> </em></span></h1> <h2><span style="color: #000080;">مخازن پلی اتیلن مازندران دارای مزایای منحصر به فرد و زیادی می باشند که به مهمترین آنها اشاره</span></h2> <h2><span style="color: #000080;"> می کنیم :</span></h2> <figure id="attachment_7147" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7147 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2017-11-26_15-07-19-533x400.jpg" alt="مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران" title="مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران</span> </strong></figcaption></figure><ul><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>ضد بو ، ضد جلبگ و باکتری </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>قیمت مناسب و صرفه ی اقتصادی در خرید </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>ضخامت بدنه ی بالا </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>وزن سبک ، با دوام و دارای استحکام بالا </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>مخازن سفارشی دارای مقاومت در برابر اسید و مواد شیمیایی</strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>طراحی یکپارچه و بدون درز </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>عایق حرارتی و برودی و قابل نصب و استفاده در ناطق گرمسیر و سرد سیر </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>نصب و راه اندازی بسیار آسان </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>مخازن افقی تا حجم 3000 لیتر مجهز به اتصال خروجی نصب شده می باشند .</strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>ظاهرا زیبا </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>قابل بازیافت (محصول سبز)</strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>قابلیت نصب روی زمین ، ارتفاع (هوایی) و دفن زیر زمین </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>مقاومت بالا در برابر پوسیدگی و زنگ زدگی </strong></span></h3> </li></ul> <p><img class="size-medium wp-image-7139 aligncenter" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/06/%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-711x400.jpg" alt="مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران" title="مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران" width="711" height="400"></p> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">مخازن سه لایه ی پلی اتیلن مازندران ، دارای تائیدیه بهداشتی بودن جهت مصارف غذایی و آشامیدنی ، لایه ی محافظ در برابر اشعه های مضر خورشیدو دارای ثبات رنگ برای مدت زمان طولانی می باشند.</span></strong></h2> <figure id="attachment_5945" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-5945 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-57-34-300x225.jpg" alt="مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران" title="مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران" width="300" height="225"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران</span> </strong></figcaption></figure><p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران" width="247" height="300"><strong><br><span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure><div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00a859;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #00a859;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00a859;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> text/html 2018-08-09T06:46:34+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن سفارشی http://www.09117400518.ir/post/1217 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>مخازن پلی اتیلن سفارشی</strong> </em></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="http://www.09117400518.ir">پلی اتیلن مازندران</a> ، آماده ی پذیرش سفارشات خاص جهت صادرات و مصارف داخلی می باشد .</span></h3> <h3><span style="color: #000080;">انواع مخازن با کاربری های مختلف (اسید و مواد شیمیایی و …)</span></h3> <h3><span style="color: #000080;">مخازن دو لایه ی صادراتی (داخل سفید و خارج قرمز ، بسیار پر مصرف در عراق )</span></h3> <h3><span style="color: #000080;">مخزن پشت نیسانی با رنگ آبی همرنگ وانت</span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>و …</strong></span></h3> <p><img class="size-medium wp-image-7191 aligncenter" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/123456789-300x400.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن سفارشی" title="مخازن پلی اتیلن سفارشی" width="300" height="400"></p> <figure id="attachment_5596" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-5596 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-300x288.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن سفارشی مخازن پلی اتیلن سفارشی" title="مخازن پلی اتیلن سفارشی" width="300" height="288"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #ff0000;">مخازن پلی اتیلن سفارشی</span></figcaption></figure><figure id="attachment_5603" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5603" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%A7-hjv-lhv-300x212.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران مخازن پلی اتیلن سفارشی" title="مخازن پلی اتیلن سفارشی" width="300" height="212"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #ff0000;">انواع مخازن و منابع و وانهای پلی اتیلن و محصولات پلی اتیلن مازندران</span></figcaption></figure><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></span>&nbsp;</strong></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو مخازن پلی اتیلن سفارشی" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو مخازن پلی اتیلن سفارشی" width="247" height="300"><strong><br><span style="color: #993366;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure><div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong><a style="color: #993366;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #993366; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000; background-color: #ffff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000; background-color: #ffff00;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000; background-color: #ffff00;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> text/html 2018-08-09T06:45:02+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن سه لایه http://www.09117400518.ir/post/1216 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>مخازن پلی اتیلن سه لایه </strong></em></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>پلی اتیلن مازندران</strong> </em></span></a></h1> <figure id="attachment_5768" style="width: 181px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-5768 size-full" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/07/%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%A8%DA%AF.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن سه لایه مخازن پلی اتیلن سه لایه" title="مخازن پلی اتیلن سه لایه" width="181" height="278"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخازن پلی اتیلن سه لایه </strong></span></figcaption></figure><ul><li> <h2><span style="color: #000080;">مخزن سه لایه ، ضد جلبگ و آنتی باکتریال </span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #000080;">دارای لایه محافظ در برابر اشعه ی uv</span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #000080;">دارای بیمه نامه </span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #000080;">دارای نشان ملی استاندارد ایران </span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #000080;">دارای گواهی بهداشتی بودن</span></h2> </li></ul> <p>&nbsp;</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>امکان ارسال سریع و ارزان به سراسر کشور </strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>(قیمت خرید مستقیم مخزن + کرایه ی حمل = خریدی مقرون به صرفه)</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">امکان نصب انواع یراق و اتصالات و شناور و …</span></strong></h3> <figure id="attachment_5867" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5867" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/12/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-2000-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-300x225.jpg" alt="پلی اتیلن ماندران ، مهندس خدابنده مخازن پلی اتیلن سه لایه" title="مخازن پلی اتیلن سه لایه" width="300" height="225"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 2000 لیتری افقی</span></strong></figcaption></figure><figure id="attachment_5871" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5871" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/12/photo_2017-12-14_12-02-32-300x225.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخازن پلی اتیلن سه لایه" title="مخازن پلی اتیلن سه لایه" width="300" height="225"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 300 عمودی</span></strong></figcaption></figure><h2><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.09117400518.ir">مخزن آب پلی اتیلن</a></span></strong> و یا تانکر پلاستیکی در انواع تک لایه و دو لایه و سه لایه تولید می شوند .</span></h2> <h2><span style="color: #000080;">مجاورت نور خورشید و آب و اکسیژن هوا ، موجب رشد جلبگ در داخل مخزن می شود و جهت اجتناب از رشد جلبگ ، در مواقعی که مخزن در معرض تابش نور خورشید می باشد ، از مخازن 3 لایه استفاده کنید .</span></h2> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5810" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5810" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/08/photo_2017-08-05_11-08-22-300x197.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن مازندران مخازن پلی اتیلن سه لایه" title="مخازن پلی اتیلن سه لایه" width="300" height="197"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">واحد بازرگانی و فروش ایران مخزن ، فروش مخازن و منابع با کاربری های متنوع</span></strong></figcaption></figure><h1><span style="color: #ed1c24;"><strong><a style="color: #ed1c24;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <h1><span style="color: #ed1c24;"><strong><a style="color: #ed1c24;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ed1c24;"><a style="color: #ed1c24;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ed1c24;"><strong>شماره های <a style="color: #ed1c24;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو مخزن 1000 عمودی بلند مخازن پلی اتیلن سه لایه" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو مخزن 1000 عمودی بلند مخازن پلی اتیلن سه لایه" width="247" height="300"><strong><br><span style="color: #000080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure><div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #000080;"><strong><a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ed1c24; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ed1c24;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>مخازن پلی اتیلن سه لایه</strong></span></h2> text/html 2018-08-09T06:43:03+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن 1000 عمودی بلند http://www.09117400518.ir/post/1215 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>مخزن 1000 عمودی بلند</strong> </em></span></h1> <figure id="attachment_7173" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7173 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/photo_2017-11-26_15-07-53-533x400.jpg" alt="مخزن 1000 عمودی بلند مخزن 1000 عمودی بلند" title="مخزن 1000 عمودی بلند" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 1000 عمودی بلند</span> </strong></figcaption></figure><h3><span style="color: #333399;"><strong>مخازن عمودی <a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">پلی اتیلن مازندران</a> ، در بعضی از احجام در دو مدل عمودی بلند و عمودی کوتاه تولید می شوند .</strong></span></h3> <h3><span style="color: #333399;"><strong>مخازن عمودی به صورت استوانه ایستاده طراحی و ساخته می شوند ، این مخازن در دو نوع تک لایه و سه لایه با کاربری های مختلف ارائه می گردند .</strong></span></h3> <h3><span style="color: #333399;"><strong>در مواقعی که با محدودیت عرض مواجه هستیم ولی محدودیتی در ارتفاع نداریم ، از مخازن عمودی بلند استفاده می کنیم .در معنا مخازن عمودی بلند از مخازن عمودی کوتاه ، لاغر تر و بلند تر هستند.</strong></span></h3> <figure id="attachment_5945" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5945" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-57-34-300x225.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخزن 1000 عمودی بلند" title="مخزن 1000 عمودی بلند" width="300" height="225"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن 1000 عمودی بلند</strong></span></figcaption></figure><p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5890" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5890" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-26_15-07-50-300x225.jpg" alt="مخزن 1000 عمودی بلند" title="مخزن 1000 عمودی بلند" width="300" height="225"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>منبع 3000 عمودی</strong></span></figcaption></figure><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #00ffff;"><strong>در ساخت مخازن پلی اتیلن مازندران از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت </strong></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #00ffff;"><strong>استفاده نمی شود .</strong></span></h2> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">مخازن دارای نشان ملی استاندارد ایران </span></strong></h3> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">مخازن دارای گواهی بهداشت </span></strong></h3> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">مخازن دارای بیمه نامه و گارانتی </span></strong></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></span>&nbsp;</strong></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو مخزن 1000 عمودی بلند" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو مخزن 1000 عمودی بلند" width="247" height="300"><strong><br><span style="color: #ff0000;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure><div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> text/html 2018-08-04T05:20:09+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن 10000 لیتری پلی اتیلن http://www.09117400518.ir/post/1214 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em><strong>مخزن 10000 لیتری پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7/"><em><span style="color: #ff0000;">مخازن پلی اتیلن مازندران</span> </em></a></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>مرکز تخصصی ساخت مخازن حجیم در ایران</strong> </span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><strong>انواع <a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%ad%d8%ac%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-2/">مخازن حجیم</a> با ظرفیت بالا </strong></span></h2> <figure id="attachment_7059" style="width: 711px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7059" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2018-03-11_12-55-05-711x400.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن 20000 لیتری مخزن 10000 لیتری پلی اتیلن" title="مخزن 10000 لیتری پلی اتیلن" width="711" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن پلی اتیلن 20000 لیتری</strong></span></figcaption></figure><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><strong>مخازن با کیفیت و درجه یک </strong></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><strong>دارای گارانتی و ضمانت و بیمه نامه</strong> </span></h2> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #ff9900; text-decoration: underline;">مخازن حجیم پلی اتیلن با کاربری های متنوع</span> </strong></span></h1> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5878" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/12/photo_2017-12-25_10-50-51.jpg"><img class="wp-image-5878 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/12/photo_2017-12-25_10-50-51-300x230.jpg" alt="مخزن 10000 لیتری پلی اتیلن مخزن 10000 لیتری پلی اتیلن" title="مخزن 10000 لیتری پلی اتیلن" width="300" height="230"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن 10000 لیتری پلی اتیلن</strong></span></figcaption></figure><h2><span style="color: #3366ff;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-10000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-2/"><span style="color: #ff0000;">مخازن 10000 لیتری عمودی</span></a> با دو ابعاد طراحی و ساخته می شوند :</span></h2> <h2><span style="color: #3366ff;">مخزن ده هزار لیتری عمودی بلند :</span></h2> <h2><span style="color: #3366ff;">قطر ۱۹۳ سانتی متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ارتفاع ۳۹۰ سانتی متر </span></h2> <h2><span style="color: #3366ff;">مخزن ده هزار لیتری عمودی کوتاه : </span></h2> <h2><span style="color: #3366ff;">قطر ۲۲۲ سانتی متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ارتفاع ۲۹۰ سانتی متر</span></h2> <p>&nbsp;</p> <h2><span style="color: #ff0000;">مخازن پلی اتیلن مازندران بر حسب نوع مایعی که در آن ذخره می شود در سه مدل با کاربری های مختلف ساخته می شوند :</span></h2> <p>&nbsp;</p> <ul><li> <h2><span style="color: #ff6600;">مخزن آب </span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #ff6600;">مخزن اسید </span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #ff6600;">مخزن فاضلاب </span></h2> </li></ul> <p>&nbsp;</p> <h3><span style="color: #3366ff;">مخازن پلی اتیلن ویژه ی نگهداری آب ، ۱۰۰ % از گرانول های خوراکی و بهداشتی دارای پروانه بهداشت ساخته شده اند و جهت نگهداری آب شرب ، ذخیره سازی آب ، مخزن آب کارخانجات ، مخزن آبرسانی شهری و روستایی ، مخزن آبیاری قطره ای ، مخزن آب کشاورزی و … کاربرد دارند .</span></h3> <h3><span style="color: #3366ff;">در ساخت <a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-10000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت استفاده نمی شود و این امر موجب شده که مخازن پلی اتیلن مازندران دارای ضخامت بالا و وزنی بیشتر از انواع مخازن موجود در بازار باشند .</span></h3> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">مخازن دارای نشان استاندارد و گواهی بهداشت می باشند</span> </strong></h1> <figure id="attachment_5720" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D8%A8%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA.jpg"><img class="size-medium wp-image-5720" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D8%A8%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-300x266.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخزن 10000 لیتری پلی اتیلن" title="مخزن 10000 لیتری پلی اتیلن" width="300" height="266"></a><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/">انواع مخازن پلی اتیلن افقی و عمودی و وانهای پلی اتیلنی</a></figcaption></figure><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">کلیه ی محصولات پس از طی مراحل کنترل کیفیت ، توسط شرکت سهامی بیمه ، گارانتی می شوند .</span></h2> <p>&nbsp;</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;">ضخامت بالای جداره ی مخازن پلی اتیلن مازندران ، امکان نصب انواع اتصالات را در سایز های استاندارد میسر می سازد.</span></h3> <p>&nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">امکان طراحی و ساخت مخازن ویژه ی اسید و مواد شیمیایی و مخازن نگهداری مواد شوینده و انواع روغن و …</span></h2> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5818" style="width: 259px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/08/130.jpg"><img class="wp-image-5818 size-full" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/08/130.jpg" alt="مخزن 10000 لیتری پلی اتیلن مخزن 10000 لیتری پلی اتیلن" title="مخزن 10000 لیتری پلی اتیلن" width="259" height="194"></a><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 10000 لیتری پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure><p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1><em><strong>&nbsp;</strong></em></h1> <h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></span>&nbsp;</strong></h1> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <div id="attachment_5609" class="wp-caption alignnone"> <p><img class="size-medium wp-image-5609" title="چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی مخزن پلی اتیلن مازندران با کیفیت مخازن و منابع پلی اتیلن ویژه صادرات زوک پلی اتیلن مازندران قایق تفریحی و ماهیگیری 4 نفره پلی اتیلن مخزن 1000 عمودی مخزن 10000 لیتری مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران مخزن 10000 لیتری پلی اتیلن" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی مخزن پلی اتیلن مازندران با کیفیت مخازن و منابع پلی اتیلن ویژه صادرات زوک پلی اتیلن مازندران قایق تفریحی و ماهیگیری 4 نفره پلی اتیلن مخزن 1000 عمودی مخزن 10000 لیتری مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران مخزن 10000 لیتری پلی اتیلن" width="247" height="300"></p> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008080;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008080;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> text/html 2018-08-04T05:17:16+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن اتصال پلی اتیلن مخازن پلاستیکی http://www.09117400518.ir/post/1213 <h1 style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffff00;"><em><strong><span style="color: #ed1c24;">اتصال پلی اتیلن مخازن پلاستیکی</span></strong></em></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><a href="http://watertanker.ir/محصولات-پلی-اتیلن-مازندران-نگاه/"><span style="color: #ff0000;">پلی اتیلن مازندران</span> </a></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><a style="color: #333399;" href="http://www.watertanker.ir"><strong>فیتینگ پلی اتیلن مخزن </strong></a></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><strong>در سایز های استاندارد</strong> </span></h2> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5710" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/اتصالات-کامل-.jpg"><img class="size-medium wp-image-5710" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/اتصالات-کامل--300x225.jpg" alt="انواع اتصالات برنجی و کامپوزیتی مخازن پلی اتیلن اتصال پلی اتیلن مخازن پلاستیکی" title="اتصال پلی اتیلن مخازن پلاستیکی" width="300" height="225"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #333333;"><strong>انواع اتصالات برنجی و کامپوزیتی مخازن پلی اتیلن</strong></span></figcaption></figure><figure id="attachment_5717" style="width: 225px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/پلی-اتیلن.jpg"><img class="wp-image-5717 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/پلی-اتیلن-225x300.jpg" alt="اتصال پلی اتیلن مخازن پلاستیکی اتصال پلی اتیلن مخازن پلاستیکی" title="اتصال پلی اتیلن مخازن پلاستیکی" width="225" height="300"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>اتصال پلی اتیلن مخازن پلاستیکی</strong></span></figcaption></figure><h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/چگونگی-خرید-از-پلی-اتیلن-مازندران/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><strong>(روی <a href="http://watertanker.ir/چگونگی-خرید-از-پلی-اتیلن-مازندران/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><strong>(روی <a href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></p> <p><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/درباره-ما/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><strong>(روی <a href="http://watertanker.ir/درباره-ما/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></p> <p><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption aligncenter"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو اتصال پلی اتیلن مخازن پلاستیکی" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/تماس-با-ما--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو اتصال پلی اتیلن مخازن پلاستیکی" width="247" height="300"><strong><br><span style="color: #993366;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure><div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong><a style="color: #993366;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ed1c24;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ed1c24;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> text/html 2018-08-03T10:19:27+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن محصولات پلی اتیلن مازندارن http://www.09117400518.ir/post/1212 <h1 style="text-align: center;"><em><span style="color: #ff0000;"><strong>محصولات پلی اتیلن مازندارن</strong></span></em></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن و ارسال به سراسر کشور</strong> </span></h1> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>انواع منابع و مخازن پلی اتیلن به صورت عمودی و افقی</strong></span></h3> <figure id="attachment_5966" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-5966 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-26_15-08-33-300x225.jpg" alt="محصولات پلی اتیلن مازندارن محصولات پلی اتیلن مازندارن" title="محصولات پلی اتیلن مازندارن" width="300" height="225"><figcaption class="wp-caption-text"><em><span style="color: #800080;"><strong>محصولات پلی اتیلن مازندارن</strong></span></em></figcaption></figure><p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5867" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5867" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/12/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-2000-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-300x225.jpg" alt="پلی اتیلن ماندران ، مهندس خدابنده محصولات پلی اتیلن مازندارن" title="محصولات پلی اتیلن مازندارن" width="300" height="225"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن 2000 لیتری افقی</strong></span></figcaption></figure><p>&nbsp;</p> <h3><span style="color: #333399;"><strong>در ساخت مخازن پلی اتیلن مازندران از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت استفاده نمی شود ، مخازن با ضخامت بدنه ی بالا و زن مناسب ارائه می گردند . </strong></span></h3> <h3><span style="color: #333399;"><strong>کلیه ی محصولات دارای نشان ملی استاندارد ، گواهی بهداشت و گارانتی و بیمه نامه می باشند.</strong></span></h3> <h3><span style="color: #333399;"><strong>پلی اتیلن مازندران به عنوان مرکز تخصصی ساخت و خدمات مخازن حجیم در ایران ، مخازن با ظرفیت و حجم بالا به شرح زیر تولید می نماید :</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>مخزن 5000 لیتری </strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>مخزن 10000 لیتری </strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>مخزن 15000 لیتری </strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>مخزن 20000 لیتری </strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>مخزن 30000 لیتری</strong> </span></h3> <figure id="attachment_5878" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5878" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/12/photo_2017-12-25_10-50-51-300x230.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران محصولات پلی اتیلن مازندارن" title="محصولات پلی اتیلن مازندارن" width="300" height="230"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن 10000 لیتری</strong></span></figcaption></figure><p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5857" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-5857 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/10/photo_2017-10-14_20-09-26-300x225.jpg" alt="محصولات پلی اتیلن مازندارن محصولات پلی اتیلن مازندارن" title="محصولات پلی اتیلن مازندارن" width="300" height="225"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>محصولات پلی اتیلن مازندارن</strong></span></figcaption></figure><p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5856" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5856" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/10/photo_2017-10-14_21-36-47-300x218.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده محصولات پلی اتیلن مازندارن" title="محصولات پلی اتیلن مازندارن" width="300" height="218"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن 30000 لیتری پلی اتیلن</strong></span></figcaption></figure><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em>وان های پلی اتیلن با کاربری صنعتی ، شیلاتی ، کشاورزی</em></span></h3> <figure id="attachment_5643" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5643" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/%D9%88%D8%A7%D9%86-2700-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-300x200.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده محصولات پلی اتیلن مازندارن" title="محصولات پلی اتیلن مازندارن" width="300" height="200"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">وان 2700 لیتری ونیرو دسته بندی شیلاتی</span></strong></figcaption></figure><figure id="attachment_5640" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5640" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/%D9%88%D8%A7%D9%86-3500-300x200.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده محصولات پلی اتیلن مازندارن" title="محصولات پلی اتیلن مازندارن" width="300" height="200"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">وان 3500 لیتری پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure><p>&nbsp;</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">قایق های پلی اتیلن</span></h3> <figure id="attachment_5546" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-5546 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-8-%D9%88-12-300x169.jpg" alt="محصولات پلی اتیلن مازندارن محصولات پلی اتیلن مازندارن" title="محصولات پلی اتیلن مازندارن" width="300" height="169"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">محصولات پلی اتیلن مازندارن</span></strong></figcaption></figure><p><span style="color: #0000ff;"><strong>پلی اتیلن مازندران دو مدل قایق با ظرفیت های 4 نفره و 6 نفره را به سفارش کشور انگلستان تولید می کند ، جهت آشنایی بیشتر ، کلمه ی قایق را در همین سایت جستجو کنید</strong></span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>مخازن سه لایه</strong></span></h3> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>در مواقعی که مخزن پلی اتیلن در فضای آزاد و در مجاورت نور خورشید نصب می گردد ، جهت اجتناب از رشد جلبگ ، از مخازن سه لایه استفاده می شود .</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>مخازن ویژه ی نگهداری اسید و انواع مواد شیمیایی</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></strong></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>تانکر های سوخت</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>مخزن نگهداری و ذخیره سازی مواد غذایی</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1><em><strong>&nbsp;</strong></em></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <div id="attachment_5609" class="wp-caption alignnone"> <p><img class="size-medium wp-image-5609" title="چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی مخزن پلی اتیلن مازندران با کیفیت مخازن و منابع پلی اتیلن ویژه صادرات زوک پلی اتیلن مازندران قایق تفریحی و ماهیگیری 4 نفره پلی اتیلن مخزن 1000 عمودی مخزن 10000 لیتری مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران محصولات پلی اتیلن مازندارن" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی مخزن پلی اتیلن مازندران با کیفیت مخازن و منابع پلی اتیلن ویژه صادرات زوک پلی اتیلن مازندران قایق تفریحی و ماهیگیری 4 نفره پلی اتیلن مخزن 1000 عمودی مخزن 10000 لیتری مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران محصولات پلی اتیلن مازندارن" width="247" height="300"></p> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008080;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008080;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> text/html 2018-08-03T10:17:02+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن پلی اتیلن نانو http://www.09117400518.ir/post/1211 <h1 style="text-align: center;"><a href="https://www.iran-makhzan.com/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%b3%d9%87-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/#gsc.tab=0"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong><em>مخزن پلی اتیلن نانو</em> </strong></span></a></h1> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #d83131;">نسل جدید مخازن پلی اتیلن</span> </strong></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>جدیدترین محصول <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">پلی اتیلن مازندران</a></strong> </span></h1> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7130" style="width: 711px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7130 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/06/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-2-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-711x400.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن نانو مخزن پلی اتیلن نانو" title="مخزن پلی اتیلن نانو" width="711" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن پلی اتیلن نانو</strong> </span></figcaption></figure><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #333399;">مخزن پلی اتیلن سه لایه نانو ، به صورت افقی و در احجام 500 و 1000 لیتری ساخته می شوند.</span></h2> <h3><span style="color: #ff6600;"><strong>طول عمر و دوام طولانی </strong></span></h3> <h3><span style="color: #ff6600;"><strong>دارای نشان استاندارد </strong></span></h3> <h3><span style="color: #ff6600;"><strong>دارای گواهی بهداشت </strong></span></h3> <h3><span style="color: #ff6600;"><strong>مجهز به اتصال برنجی (فیتینگ برنجی)</strong></span></h3> <h3><span style="color: #ff6600;"><strong>بیمه نامه</strong></span></h3> <figure id="attachment_7131" style="width: 711px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7131 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/06/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-711x400.jpg" alt="مخزن آب نانو مخزن پلی اتیلن نانو" title="مخزن پلی اتیلن نانو" width="711" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن آب نانو</strong> </span></figcaption></figure><h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff; background-color: #ffff00;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو" title="مخزن پلی اتیلن نانو" width="247" height="300"><strong><br><span style="color: #333399;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure><div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #333399;"><strong><a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00a859;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #00a859;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00a859;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> text/html 2018-06-14T07:52:42+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخازن عمودی و منابع افقی و انواع وان های پلی اتیلن http://www.09117400518.ir/post/1210 <h1 style="text-align: center;"><em><strong><a href="http://watertanker.ir/مخازن-عمودی-منابع-افقی-انواع-وان-های-پل/"><span style="color: #3366ff;">مخازن عمودی و منابع افقی و انواع وان های پلی اتیلن</span> </a></strong></em></h1> <h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.09117400518.ir"><span style="color: #ff0000;"><strong>پلی اتیلن مازندران</strong> </span></a></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://watertanker.ir/مخزن-1000-لیتری-افقی-لایه/"><strong>انواع مخازن افقی </strong></a></span></h1> <figure id="attachment_6552" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-6552 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/02/photo_2018-02-15_14-24-59-533x400.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن افقی مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;">مخزن پلی اتیلن افقی</span></figcaption></figure> <figure id="attachment_5867" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5867" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/12/مخزن-2000-لیتری-300x225.jpg" alt="پلی اتیلن ماندران ، مهندس خدابنده مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="300" height="225"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 2000 لیتری افقی</span></strong></figcaption></figure><h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://watertanker.ir/کاتالوگ-مخازن-عمودی-پلی-اتیلن/"><strong>انواع مخازن عمودی </strong></a></span></h1> <figure id="attachment_5871" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5871" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/12/photo_2017-12-14_12-02-32-300x225.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="300" height="225"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن 300 عمودی</strong></span></figcaption></figure><p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5889" style="width: 225px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5889" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-26_15-07-41-225x300.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="225" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخازن 3000 لیتری عمودی</span></strong></figcaption></figure> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://watertanker.ir/کاتالوگ-وان-های-پلی-اتیلن-چهار-گوش/"><strong>انواع وان های پلی اتیلن </strong></a></span></h1> <figure id="attachment_5899" style="width: 169px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5899" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-58-11-169x300.jpg" alt="مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="169" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><strong>وان گرد پلی اتیلن مازندران</strong></figcaption></figure><figure id="attachment_5985" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5985" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/07/photo_2018-01-16_10-59-28-300x225.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="300" height="225"><figcaption class="wp-caption-text"><strong>وان حمام</strong></figcaption></figure><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><strong>سمپاش </strong></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><strong>موانع ترافیکی </strong></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><strong>منابع انبساط</strong> </span></h2> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5702" style="width: 194px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/نمایشگاه-اگری.jpg"><img class="size-medium wp-image-5702" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/نمایشگاه-اگری-194x300.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="194" height="300"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><em><strong>محصولات پلی اتیلن مازندران</strong> </em></span></figcaption></figure><figure id="attachment_5396" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/02/photo_2017-02-06_12-40-22.jpg"><img class="wp-image-5396 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/02/photo_2017-02-06_12-40-22-300x169.jpg" alt="مخازن عمودی و منابع افقی و انواع وان های پلی اتیلن مازندران مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="300" height="169"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخازن عمودی و منابع افقی و انواع وان های پلی اتیلن مازندران</strong></span></figcaption></figure><h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;">مخازن <a href="http://www.09117400518.ir">پلی اتیلن مازندران</a> در اشکال عمودی و افقی و قیفی در ابعاد متنوع و احجام مختلف ز ۵۰ لیتری تا ۳۰۰۰۰ لیتری در مدل های تک لایه و سه لایه ، طراحی و ساخته می شود .</span></h1> <p>&nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.09117400518.ir">پلی اتیلن مازندران</a> ، بزرگترین مخزن </strong></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>را با حجم سی هزار لیتر</strong></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong> تولید می کند .</strong></span></h2> <figure id="attachment_5857" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/10/photo_2017-10-14_20-09-26.jpg"><img class="size-medium wp-image-5857" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/10/photo_2017-10-14_20-09-26-300x225.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="300" height="225"></a><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/مخزن-30000-لیتری-پلی-اتیلن/"><span style="color: #800080;"><strong>مخازن ۳۰۰۰۰ لیتری ارسالی </strong></span></a></figcaption></figure><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;">در مواقعی که نیاز به ذخیره سازی حجم بیشتری از مواد یا مایع باشد ، می توان با استفاده از سیستم مدولار ، مخازن را به هم متصل نمود .</span></h2> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>مخازن عمودی و منابع افقی و انواع وان های پلی اتیلن مازندران</strong></span></p> <h2><span style="color: #ff0000;">از جمله مزایای <a href="http://www.09117400518.ir">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> می توان به موارد زیر اشاره نمود :</span></h2> <p>&nbsp;</p> <ul><li> <h2><span style="color: #3366ff;">قیمت مناسب</span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">عمر مفید بالای ۵۰ سال</span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">کاملا بهداشتی</span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">دچار زنگ زدگی و پوسیدگی نمی شود</span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">ماندگاری آب برای مدت طولانی</span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">عدم تغییر در رنگ ، بو ، مزه آب</span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">ضد جلبگ بودن مخازن سه لایه</span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">عایق حرارتی و برودتی </span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">امکان طراحی و ساخت مخازن ویزه اسید و مواد شیمیایی </span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">زیبا و شکیل جهت نصب در مکان های در معرض دید</span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">حمل و نقل ارزانتر و آسانتر به دلیل وزن کمتر </span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">کاملا یکپارچه </span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">ترمیم آسان در صورت نشتی و شکستگی </span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">نصب آسان </span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">امکان نصب انواع فیتینگ در سایز های استاندارد </span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">عدم استفاده از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت </span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">تحویل سریع سفارشات انبوه</span></h2> </li></ul> <figure id="attachment_5720" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/بنر-کلی-محصولات.jpg"><img class="size-medium wp-image-5720" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/بنر-کلی-محصولات-300x266.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="300" height="266"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>انواع مخازن پلی اتیلن افقی و عمودی و وانهای پلی اتیلنی</strong></span></figcaption></figure><figure id="attachment_6031" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-6031" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/02/photo_2018-02-08_08-18-13-300x169.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="300" height="169"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 1000 زیر پله</span></strong></figcaption></figure><figure id="attachment_6032" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-6032" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/02/photo_2018-02-08_08-18-19-300x169.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="300" height="169"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخازن 1000 زیر پله ای</span></strong></figcaption></figure><figure id="attachment_6033" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-6033" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/02/photo_2018-02-08_08-18-23-300x169.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="300" height="169"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 1000 زیر پله ای پلی اتیلن مازندران</span></strong></figcaption></figure><h2><span style="color: #3366ff;">وان های پلی اتیلن مازندران ، دارای تنوع زیادی می باشند ، قبل از خرید وان ، با مراجعه به قسمت کاتالوگ محصولات از منوی بالای سایت ، وان مورد نظر خود را انتخاب فرمائید.</span></h2> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5609" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/وان-چهارگوش.jpg"><img class="wp-image-5609 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/وان-چهارگوش-300x179.jpg" alt="وان های پلی اتیلن مازندران مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="300" height="179"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>وانهای پلی اتیلن مازندران</strong> </span></figcaption></figure><p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/چگونگی-خرید-از-پلی-اتیلن-مازندران/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/چگونگی-خرید-از-پلی-اتیلن-مازندران/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>مخازن عمودی و منابع افقی و انواع وان های پلی اتیلن مازندران</strong></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1><em><strong>&nbsp;</strong></em></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/درباره-ما/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/درباره-ما/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <div id="attachment_5609" class="wp-caption alignnone"> <p><img class="size-medium wp-image-5609" title="چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی مخزن پلی اتیلن مازندران با کیفیت مخازن و منابع پلی اتیلن ویژه صادرات زوک پلی اتیلن مازندران قایق تفریحی و ماهیگیری 4 نفره پلی اتیلن مخزن 1000 عمودی مخزن 10000 لیتری مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران مخزن پشت نیسانی مخزن افقی 10000 لیتری پلی اتیلن قایق های ماهیگیری 4 نفره و 6 نفره مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا مخازن عمودی و منابع افقی" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/تماس-با-ما--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی مخزن پلی اتیلن مازندران با کیفیت مخازن و منابع پلی اتیلن ویژه صادرات زوک پلی اتیلن مازندران قایق تفریحی و ماهیگیری 4 نفره پلی اتیلن مخزن 1000 عمودی مخزن 10000 لیتری مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران مخزن پشت نیسانی مخزن افقی 10000 لیتری پلی اتیلن قایق های ماهیگیری 4 نفره و 6 نفره مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا مخازن عمودی و منابع افقی" width="247" height="300"></p> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000; background-color: #ffff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000; background-color: #ffff00;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>مخازن عمودی و منابع افقی و انواع وان های پلی اتیلن مازندران</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">دارای نشان ملی استاندارد ایران</span></h1> </div> text/html 2018-06-02T06:40:24+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران http://www.09117400518.ir/post/1209 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://www.09117400518.ir"><strong>مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران</strong></a></em></span></h1> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>در احجام ۵۰ لیتر تا 30000 لیتری تولید می شوند </strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><span style="color: #0000ff;"><strong>مخازن عمودی تک لایه و سه لایه </strong></span></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>مخازن پلی اتیلن عمودی در انواع تک لایه و سه لایه ساخته می شوند و همانند سایر محصولات پلی اتیلن مازندران دارای ضمانت و بیمه نامه می باشند .</strong></span></h3> <figure id="attachment_5944" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-5944 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-26_15-07-37-300x225.jpg" alt="مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران" title="مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران" width="300" height="225"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران</strong></span></figcaption></figure><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.iran-makhzan.com"><strong><span style="font-size: large;">بالاترین کیفیت ، بیشترین مدت زمان گارانتی ، مناسب ترین قیمت</span></strong></a></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: #0000ff;"><strong>مخزن آب،مخزن نگهداری مواد سوختی،مخزن ضد اسید،منابع حمل و بسته بندی محموله های شیمیایی،سپتیک تانک فاضلاب،وان پرورش ماهی،وانهای آبکاری،وان های پلی اتیلن صنعتی،مخازن روغن و گریس ، مخزن نگهداری و حمل مشتقات نفتی</strong></span></p> <figure id="attachment_5943" style="width: 225px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5943" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-26_15-07-41-1-225x300.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران" title="مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران" width="225" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 1000 لیتری عمودی</span></strong></figcaption></figure><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #0000ff;"><strong><span style="color: #ff0000;">مخازن عمودی</span> با کاربرد های متنوع در صنایع مختلف</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #0000ff;"><strong>ساخته شده از گرانول های خوراکی – دارای لایه یو وی </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #0000ff;"><strong>ضخامت بدنه پیشرونده – قابلیت نصب نواع اتصالات و یراق روی جداره ی مخزن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #0000ff;"><strong>قابلیت نصب شاسی،فریم،همزن،میکسر و انواع یاتاقان</strong></span></p> <figure id="attachment_5945" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5945" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-57-34-300x225.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران" title="مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران" width="300" height="225"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 1000 عمودی بلند</span></strong></figcaption></figure><h2><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/">مخازن عمودی</a> <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">پلی اتیلن مازندران</a> در احجام 50 لیتری تا <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-30000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">30000</a> لیتری تولید می شوند .</strong></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مخازن عمودی از لحاظ شکل ظاهری در انواع عمودی بلند و عمودی کوتاه ساخته می شوند ، مخزن عمودی بلند دارای قطر کمتر و ارتفاع بیشتر می باشد و در اماکنی که دارای عرض کمتر می باشند استفاده می شوند ، مخازن عمودی کوتاه در اماکنی که دارای محدودیت ارتفاع می باشند ، کاربرد دارند .</span></h2> <p>&nbsp;</p> <h3><span style="color: #ff6600;"><strong>مخازن بر حسب نوع مایعی که در آنها ذخیره می شوند با سه کاربری عمده ساخته می شوند :</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <h3><span style="color: #333399;"><strong>مخزن پلی اتیلن آب </strong></span></h3> <h3><span style="color: #333399;"><strong>مخزن پلی اتیلن ضد اسید </strong></span></h3> <h3><span style="color: #333399;"><strong>مخزن پلی اتیلن فاضلاب </strong></span></h3> <figure id="attachment_5845" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5845" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/09/photo_2017-08-23_14-52-49-300x169.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران" title="مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران" width="300" height="169"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 10000 لیتری فاضلابی</span></strong></figcaption></figure><p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5967" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-5967 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-26_15-08-13-300x225.jpg" alt="مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران" title="مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران" width="300" height="225"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران</span></strong></figcaption></figure><h2 style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffff00;"><strong><span style="color: #ff0000;">مرکز تخصصی ساخت و خدمات مخازن حجیم پلی اتیلن </span></strong></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffff00;"><strong><span style="color: #ff0000;">بزرگترین مخزن عمودی با حجم سی هزار لیتری ساخته می شود</span> </strong></span></h2> <h3><span style="color: #0000ff;"><strong>مخازن حجیم پلی اتیلن مازندران از حجم 5000 لیتری تا 30000 لیتری ساخته می شوند ، در زمان خرید مخزن در خصوص نوع کاربری مخزن با توجه به مایع ای که در آن نگهداری می شود ، مشاوره بفرمائید .</strong></span></h3> <figure id="attachment_6861" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-6861 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-02-06_09-44-23-1-533x400.jpg" alt="مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران" title="مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران</strong></span></figcaption></figure><h3><span style="color: #0000ff;"><strong>توجه بفرمائید که در ساخت مخازن پلی اتیلن مازندران از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت (بی کیفیت) استفاده نمی شود ، مخازن با بالاترین کیفیت ساخت و منطبق بر استاندارد های جهانی ساخته می شوند و کیفیت مخازن توسط شرکت سهامی بیمه گارانتی می شود.</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5815" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5815" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/08/photo_2017-08-05_11-07-54-300x197.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران" title="مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران" width="300" height="197"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;">مخازن پلی اتیلن ، منابع آب و اسید و مواد شیمیایی ، تانکر روغن ، انواع وان های شیلاتی و صنعتی</span></figcaption></figure><h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1><em><strong>&nbsp;</strong></em></h1> <h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></span>&nbsp;</strong></h1> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <div id="attachment_5609" class="wp-caption alignnone"> <p><img class="size-medium wp-image-5609" title="چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی مخزن پلی اتیلن مازندران با کیفیت مخازن و منابع پلی اتیلن ویژه صادرات زوک پلی اتیلن مازندران قایق تفریحی و ماهیگیری 4 نفره پلی اتیلن مخزن 1000 عمودی مخزن 10000 لیتری مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران مخزن پشت نیسانی مخزن افقی 10000 لیتری پلی اتیلن قایق های ماهیگیری 4 نفره و 6 نفره مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا مخازن عمودی و منابع افقی مخزن پلی اتیلن مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران فروش مخزن پلی اتیلن آب در اصفهان مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی مخزن پلی اتیلن مازندران با کیفیت مخازن و منابع پلی اتیلن ویژه صادرات زوک پلی اتیلن مازندران قایق تفریحی و ماهیگیری 4 نفره پلی اتیلن مخزن 1000 عمودی مخزن 10000 لیتری مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران مخزن پشت نیسانی مخزن افقی 10000 لیتری پلی اتیلن قایق های ماهیگیری 4 نفره و 6 نفره مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا مخازن عمودی و منابع افقی مخزن پلی اتیلن مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران فروش مخزن پلی اتیلن آب در اصفهان مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران" width="247" height="300"></p> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008080; background-color: #ffff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008080; background-color: #ffff00;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008080; background-color: #ffff00;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p>&nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em><strong>مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران</strong></em></span></h2> text/html 2018-05-30T08:12:40+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا http://www.09117400518.ir/post/1208 <h1 style="text-align: center;"><em><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87/">مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا </a></span></strong></em></h1> <h2 style="text-align: center;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%ad%d8%ac%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/"><span style="color: #3366ff;">مخازن ۵۰۰۰ لیتری </span></a></h2> <h2 style="text-align: center;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-10000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/"><span style="color: #3366ff;">مخازن ۱۰۰۰۰ لیتری </span></a></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;">مخازن ۱۵۰۰۰ لیتری </span></h2> <h2 style="text-align: center;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-20000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/"><span style="color: #3366ff;">مخازن ۲۰۰۰۰ لیتری </span></a></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%ad%d8%ac%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-2/">مخازن ۳۰۰۰۰ لیتری</a>&nbsp;</span></h2> <p>&nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff9900;">دارای کاربری های گسترده و متنوع در صنایع مختلف</span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff9900;">امکان نگهداری و ذخیره سازی انواع مایعات در مخازن ویژه</span></h2> <p>&nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #993366;">آب شرب بهداشتی </span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #993366;">آب کشاورزی </span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #993366;">انواع اسید و مواد شیمیایی </span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #993366;">مواد اولیه </span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #993366;">مواد شوینده </span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #993366;">رنگ</span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #993366;">نگهداری فاضلاب و پکیج های تصفیه فاضلاب</span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">جهت اطلاع از کاربری های متنوع مخازن با واحد مهندسی و توسعه <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" rel="no" target="_blank">تماس با ما</a> حاصل فرمائید</span></h2> <figure id="attachment_5775" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/07/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%AD%D8%AC%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86.jpg"><img class="size-medium wp-image-5775" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/07/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%AD%D8%AC%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-300x200.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا" title="مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا" width="300" height="200"></a><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://www.09117400518.ir">مخازن پلی اتیلن با ظرفیت بالا</a></figcaption></figure><p>&nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;">www.watertanker.ir</h2> <h2 style="text-align: center;">@iran_makhzan</h2> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5966" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5966" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-26_15-08-33-300x225.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا" title="مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا" width="300" height="225"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;">مخزن پنج هزار عمودی</span></strong></figcaption></figure><figure id="attachment_5967" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5967" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-26_15-08-13-300x225.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا" title="مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا" width="300" height="225"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن 5000 عمودی پلی اتیلن مازندران</strong></span></figcaption></figure><h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #3366ff;"><a href="http://watertanker.ir/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85/">پلی اتیلن مازندران</a> به عنوان بزرگترین سازنده ی <a href="http://www.09117400518.ir">مخازن پلی اتیلن</a> در ایران و خاورمیانه ، بزرگترین و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حجیم ترین <a href="http://www.09117400518.ir">مخازن پلی اتیلن</a> را نیز تولید می کند ،&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.iran-makhzan.com">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> در ابعاد و احجام متنوع از ۵۰ لیتر تا <a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-30000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/">۳۰۰۰۰ لیتری</a> ساخته می شوند .</span></strong></h2> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5878" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/12/photo_2017-12-25_10-50-51.jpg"><img class="size-medium wp-image-5878" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/12/photo_2017-12-25_10-50-51-300x230.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا" title="مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا" width="300" height="230"></a><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-10000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-2/"><strong><span style="color: #800080;">مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری</span></strong></a></figcaption></figure><h3><span style="color: #ff6600;">(مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی با قطر ۲۲۰ سانتی متر و ارتفاع ۲۹۰ سانتی متر ساخته می شود ، امکان ساخت مخزن ده هزار لیتری عمود بلند با قطر ۱۹۰ سانتی متر و ارتفاع ۳۹۰ سانتی متر نیز وجود دارد )</span></h3> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5861" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/11/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-7000-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C.jpg"><img class="size-medium wp-image-5861" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/11/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-7000-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-300x225.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا" title="مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا" width="300" height="225"></a><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%db%b7%db%b0%db%b0%db%b0-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c/"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن ۷۰۰۰ لیتری افقی</strong></span></a></figcaption></figure><h3><span style="color: #ff6600;">(مخزن ۷۰۰۰ لیتری افقی با سطح مقطع بیضی جهت استحکام و مقاومت بیشتر به طول ۳۸۷ سانتی متر و عرض ۱۸۷ سانتی متر و ارتفاع ۱۳۷ سانتی متر ساخته می شود)</span></h3> <figure id="attachment_6861" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-6861 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-02-06_09-44-23-1-533x400.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا" title="مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا</strong></span></figcaption></figure><figure id="attachment_5856" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5856" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/10/photo_2017-10-14_21-36-47-300x218.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا" title="مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا" width="300" height="218"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 30000 لیتری پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure><figure id="attachment_5857" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/10/photo_2017-10-14_20-09-26.jpg"><img class="size-medium wp-image-5857" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/10/photo_2017-10-14_20-09-26-300x225.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا" title="مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا" width="300" height="225"></a><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-30000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c/"><span style="color: #800080;"><strong>مخازن ۳۰۰۰۰ لیتری</strong></span></a></figcaption></figure><h3><span style="color: #ff6600;">(بزرگترین مخزن پلی اتیلن ، مخزن ۳۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن مازندران به قطر ۲٫۵ متر و ارتفاع ۶ متر ساخته می شود ، هر تریلی امکان حمل دو عدد مخزن سی هزار لیتری را دارد )</span></h3> <figure id="attachment_5729" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/10000-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C.jpg"><img class="size-medium wp-image-5729" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/10000-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-300x200.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا" title="مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا" width="300" height="200"></a><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://10000%20%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن افقی ۱۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن</strong></span></a></figcaption></figure><h3><span style="color: #ff6600;">(مخزن ۱۰۰۰۰ لتری افقی به طول ۳۵۰ سانتی متر و عرض ۲۰۰ سانتی متر و ارتفاع ۱۹۰ سانتی متر ساخته می شود)</span></h3> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;">در ساخت <a href="http://www.09117400518.ir">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> از گچ صنعتی و مواد افزودنی ارزان قیمت استفاده نمی شود ، در نتیجه مخازنی با وزن و ضخامت بدنه ی بالا تولید می گردد که قابلیت نصب انواع فیتینگ روی جداره ی مخازن میسر است و کلیه ی محصولات پس از طی مراحل کنترل کیفیت با بیمه نامه و ضمانت تحویل مشتری می گردد.</span></h2> <p>&nbsp;</p> <h2><span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.iran-makhzan.com">مخازن پلی اتیلن</a> با توجه به نوع مایعی که در آن ذخیره و نگهداری می شود ، با سه کاربرد مختلف طراحی و ساخته می شوند :</span></h2> <p>&nbsp;</p> <ul><li> <h2><strong>مخزن آب </strong></h2> </li><li> <h2><strong>مخزن اسید و مواد شیمیایی </strong></h2> </li><li> <h2><strong>مخزن فاضلابی</strong></h2> </li></ul> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5648" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/20000-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-3.jpg"><img class="wp-image-5648 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/20000-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-3-300x169.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا" title="مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا" width="300" height="169"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا</strong></span></figcaption></figure><h3><span style="color: #ff6600;">(مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن مازندران با قطر ۲۵۰ سانتی متر و ارتفاع ۴۴۰ سانتی متر ساخته می شوند)</span></h3> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><strong>(روی <a href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا</strong></em></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1><em><strong>&nbsp;</strong></em></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <div id="attachment_5609" class="wp-caption alignnone"> <p><img class="size-medium wp-image-5609" title="چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی مخزن پلی اتیلن مازندران با کیفیت مخازن و منابع پلی اتیلن ویژه صادرات زوک پلی اتیلن مازندران قایق تفریحی و ماهیگیری 4 نفره پلی اتیلن مخزن 1000 عمودی مخزن 10000 لیتری مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران مخزن پشت نیسانی مخزن افقی 10000 لیتری پلی اتیلن قایق های ماهیگیری 4 نفره و 6 نفره مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی مخزن پلی اتیلن مازندران با کیفیت مخازن و منابع پلی اتیلن ویژه صادرات زوک پلی اتیلن مازندران قایق تفریحی و ماهیگیری 4 نفره پلی اتیلن مخزن 1000 عمودی مخزن 10000 لیتری مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران مخزن پشت نیسانی مخزن افقی 10000 لیتری پلی اتیلن قایق های ماهیگیری 4 نفره و 6 نفره مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا" width="247" height="300"></p> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong><a style="color: #993366;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">Email</span></strong></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000; background-color: #ffff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000; background-color: #ffff00;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> text/html 2018-05-28T05:51:52+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران http://www.09117400518.ir/post/1207 <h1 style="text-align: center;"><em><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران</span></strong></em></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/"><strong>پلی اتیلن مازندران</strong> </a></span></h1> <h2><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87/">انواع محصولات</a> :</strong></span></h2> <h3><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/">مخازن عمودی</a> <a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/">پلی اتیلن مازندران</a> ، در احجام ۵۰ لیتری تا ۳۰۰۰۰ لیتری </strong></span></h3> <figure id="attachment_5888" style="width: 225px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-26_15-07-46.jpg"><img class="size-medium wp-image-5888" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-26_15-07-46-225x300.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" title="مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" width="225" height="300"></a><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;"><a style="color: #993366;" href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-3000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c/">مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی</a></span></strong></figcaption></figure><figure id="attachment_6861" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-6861 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-02-06_09-44-23-1-533x400.jpg" alt="مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" title="مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://www.09117400518.ir"><strong><span style="color: #993366;">مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران</span></strong></a></figcaption></figure><figure id="attachment_5945" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5945" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-57-34-300x225.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" title="مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" width="300" height="225"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-1000-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن 1000 عمودی بلند</strong></span></a></figcaption></figure><h3><a href="http://www.09117400518.ir"><span style="color: #0000ff;"><strong>مخازن تلمب و مخازن منشوری و دبه های پلی اتیلن </strong></span></a></h3> <figure id="attachment_5539" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5539" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-50-%D9%88-60-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-300x169.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" title="مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" width="300" height="169"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/"><strong><span style="color: #993366;">مخزن منشوری پلی اتیلن</span></strong></a></figcaption></figure><h3><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-500-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87/">مخازن افقی</a> پ<a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-100-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-200-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c/">لی اتیلن مازندران</a> ، در احجام ۵۰ لیتری تا ۱۰۰۰۰ لیتری</strong></span></h3> <figure id="attachment_5861" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/11/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-7000-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C.jpg"><img class="size-medium wp-image-5861" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/11/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-7000-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-300x225.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" title="مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" width="300" height="225"></a><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%db%b7%db%b0%db%b0%db%b0-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c/">مخزن ۷۰۰۰ لیتری افقی</a></figcaption></figure><h3><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.09117400518.ir">سپتیک تانک های</a> پیش ساخته پلی اتیلن مازندران </strong></span></h3> <h3><span style="color: #0000ff;"><strong>مخازن پشت نیسانی<a href="http://www.iran-makhzan.com"> پلی اتیلن مازندران </a></strong></span></h3> <figure id="attachment_5826" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/08/%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg"><img class="size-medium wp-image-5826" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/08/%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-300x300.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" title="مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" width="300" height="300"></a><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;"><a style="color: #993366;" href="http://%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C">مخزن ۲۰۰۰ لیتری پشت نیسانی</a></span></strong></figcaption></figure><h3><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/">مخازن قیفی </a><a href="http://www.watertanker.ir">پلی اتیلن مازندران </a></strong></span></h3> <figure id="attachment_5578" style="width: 288px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/photo_2017-04-07_19-47-09.jpg"><img class="size-medium wp-image-5578" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/photo_2017-04-07_19-47-09-288x300.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" title="مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" width="288" height="300"></a><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;"><a style="color: #993366;" href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%81%db%8c/">نصب صحیح مخزن و ساخت پایه</a></span></strong></figcaption></figure><figure id="attachment_6020" style="width: 225px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-6020" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/photo_2017-11-26_15-07-28-225x300.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" title="مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" width="225" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;">مخازن قیفی پلی اتیلن مازندران</span></strong></figcaption></figure><h3><img class="size-medium wp-image-7051 aligncenter" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/123-533x400.jpg" alt="مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" title="مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" width="533" height="400"></h3> <h3><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://watertanker.ir/%d8%b2%d9%88%da%a9-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/">زوک های</a> <a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://www.09117400518.ir">پلی اتیلن مازندران </a></strong></span></h3> <figure id="attachment_6887" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-6887" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/03/photo_2018-02-15_14-25-30-300x400.jpg" alt="وان پرورش ماهی پلی اتیلن مازندران مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" title="مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" width="300" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">وان پرورش ماهی</span></strong></figcaption></figure><figure id="attachment_6885" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-6885" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/03/photo_2018-02-15_14-25-16-300x400.jpg" alt="زوک پلی اتیلن مازندران مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" title="مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" width="300" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">زوک پلی اتیلن مازندران</span></strong></figcaption></figure><h3><span style="color: #0000ff; background-color: #ffff00;"><strong><span style="color: #ff0000;">پایه ی مخازن قیفی پلی اتیلن مازندران</span> </strong></span></h3> <figure id="attachment_5902" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5902" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-26_15-06-40-300x225.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" title="مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" width="300" height="225"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">پایه ی وان گرد و استند زیر مخزن</span></strong></figcaption></figure><h3><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%aa%d9%84%d9%82%db%8c%d8%ad-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/">وان های </a>پلی اتیلن<a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://www.09117400518.ir"> حمام و نشسته </a></strong></span></h3> <figure id="attachment_5985" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5985" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/07/photo_2018-01-16_10-59-28-300x225.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" title="مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" width="300" height="225"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">وان حمام</span></strong></figcaption></figure><h3><span style="color: #0000ff;"><strong>وان های پلی اتیلن فرآوری </strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <h3><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%aa%d9%84%d9%82%db%8c%d8%ad-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/">وان تراف</a> بچه ماهی پلی اتیلن مازندران </strong></span></h3> <h3><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%aa%d9%84%d9%82%db%8c%d8%ad-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/">وان های پرورش ماهی </a>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h3> <figure id="attachment_5643" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5643" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/%D9%88%D8%A7%D9%86-2700-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-300x200.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" title="مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" width="300" height="200"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">وان 2700 لیتری ونیرو دسته بندی شیلاتی</span></strong></figcaption></figure><h3><span style="color: #0000ff;"><strong>ظرف تلقیح </strong></span></h3> <h3><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%aa%d9%84%d9%82%db%8c%d8%ad-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/">وان گرد پلی اتیلن </a>مازندران با پایه </strong></span></h3> <h3><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.iran-makhzan.com">وان های گرد</a> پلی اتیلن مازندران </strong></span></h3> <figure id="attachment_5900" style="width: 169px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5900" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-58-15-169x300.jpg" alt="مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" title="مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" width="169" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">وان 500 لیتری گرد</span></strong></figcaption></figure><h3><a href="http://www.09117400518.ir"><span style="color: #0000ff;"><strong>وان های میگو پلی اتیلن مازندران </strong></span></a></h3> <figure id="attachment_5901" style="width: 169px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5901" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-58-19-169x300.jpg" alt="مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" title="مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" width="169" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">پایه وان 300 گرد میگو</span></strong></figcaption></figure><h3><span style="color: #0000ff;"><strong>بانکه های نساجی پلی اتیلن مازندران </strong></span></h3> <h3><span style="color: #0000ff;"><strong>وان های ونیرو پلی اتیلن مازندران جهت سالنهای پرورش ماهی و آبزیان </strong></span></h3> <h3><span style="color: #0000ff;"><strong>مخزن انبساط پلی اتیلن مازندران </strong></span></h3> <h3><span style="color: #0000ff;"><strong>موانع ترافیکی و جداسازی پلی اتیلن مازندران </strong></span></h3> <h3><span style="color: #0000ff;"><strong>مخزن شن و نمک پلی اتیلن مازندران </strong></span></h3> <h3><span style="color: #0000ff;"><strong>علائم راهنمایی و رانندگی پلی اتیلن مازندران </strong></span></h3> <h3><span style="color: #0000ff;"><strong>تجیزات ساختمانی شامل فرقون پلی اتیلن و استمبولی پلی اتیلن مازندران </strong></span></h3> <h3><span style="color: #0000ff;"><strong>مخازن سمپاش پلی اتیلن مازندران </strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://watertanker.ir/%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%87/">قایق های</a> پلی اتیلن مازندران </span></strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #00ff00;">محبوب جوانان و شکارچیان و ماهیگیران و گروه های طبیعت گرد</span></strong> </span></h2> <figure id="attachment_5792" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5792" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/07/photo_2017-07-25_23-47-06-300x200.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" title="مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" width="300" height="200"><figcaption class="wp-caption-text">قایق ماهیگیری و تفریحی پلی اتیلن مازندران</figcaption></figure><figure id="attachment_5797" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5797" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/07/photo_2017-07-25_23-46-44-300x200.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" title="مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" width="300" height="200"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">قایق ماهیگیری و قایق تفریحی</span></strong></figcaption></figure><figure id="attachment_5757" style="width: 225px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5757" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/photo_2017-06-24_23-02-38-1-225x300.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" title="مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" width="225" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">قایق های تفریحی و ماهیگیری پلی اتیلن مازندران</span></strong></figcaption></figure><h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.09117400518.ir"><strong>گسترده ترین طیف محصولات پلی اتیلن</strong> </a></h1> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5596" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87.jpg"><img class="wp-image-5596 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-300x288.jpg" alt="مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" title="مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" width="300" height="288"></a><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران</span></strong></figcaption></figure><h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1><em><strong>&nbsp;</strong></em></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #333399;">امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات</span> <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #333399;">آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات</span> <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <div id="attachment_5609" class="wp-caption alignnone"> <p><img class="size-medium wp-image-5609" title="چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی مخزن پلی اتیلن مازندران با کیفیت مخازن و منابع پلی اتیلن ویژه صادرات زوک پلی اتیلن مازندران قایق تفریحی و ماهیگیری 4 نفره پلی اتیلن مخزن 1000 عمودی مخزن 10000 لیتری مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران مخزن پشت نیسانی مخزن افقی 10000 لیتری پلی اتیلن قایق های ماهیگیری 4 نفره و 6 نفره مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا مخازن عمودی و منابع افقی مخزن پلی اتیلن مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی مخزن پلی اتیلن مازندران با کیفیت مخازن و منابع پلی اتیلن ویژه صادرات زوک پلی اتیلن مازندران قایق تفریحی و ماهیگیری 4 نفره پلی اتیلن مخزن 1000 عمودی مخزن 10000 لیتری مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران مخزن پشت نیسانی مخزن افقی 10000 لیتری پلی اتیلن قایق های ماهیگیری 4 نفره و 6 نفره مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا مخازن عمودی و منابع افقی مخزن پلی اتیلن مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران" width="247" height="300"></p> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #339966; background-color: #ffff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #339966; background-color: #ffff00;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p>&nbsp;</p> text/html 2018-05-26T07:58:29+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخازن عمودی و منابع افقی و انواع وان های پلی اتیلن مازندران http://www.09117400518.ir/post/1206 <h1 style="text-align: center;"><em><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%84/"><span style="color: #3366ff;">مخازن عمودی و منابع افقی و انواع وان های پلی اتیلن</span> </a></strong></em></h1> <h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.09117400518.ir"><span style="color: #ff0000;"><strong>پلی اتیلن مازندران</strong> </span></a></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-1000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87/"><strong>انواع مخازن افقی </strong></a></span></h1> <figure id="attachment_6552" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-6552 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/02/photo_2018-02-15_14-24-59-533x400.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن افقی مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;">مخزن پلی اتیلن افقی</span></figcaption></figure> <figure id="attachment_5867" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5867" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/12/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-2000-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-300x225.jpg" alt="پلی اتیلن ماندران ، مهندس خدابنده مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="300" height="225"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 2000 لیتری افقی</span></strong></figcaption></figure><h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/"><strong>انواع مخازن عمودی </strong></a></span></h1> <figure id="attachment_5871" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5871" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/12/photo_2017-12-14_12-02-32-300x225.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="300" height="225"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن 300 عمودی</strong></span></figcaption></figure><p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5889" style="width: 225px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5889" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-26_15-07-41-225x300.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="225" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخازن 3000 لیتری عمودی</span></strong></figcaption></figure> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%da%af%d9%88%d8%b4/"><strong>انواع وان های پلی اتیلن </strong></a></span></h1> <figure id="attachment_5899" style="width: 169px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5899" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-58-11-169x300.jpg" alt="مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="169" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><strong>وان گرد پلی اتیلن مازندران</strong></figcaption></figure><figure id="attachment_5985" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5985" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/07/photo_2018-01-16_10-59-28-300x225.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="300" height="225"><figcaption class="wp-caption-text"><strong>وان حمام</strong></figcaption></figure><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><strong>سمپاش </strong></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><strong>موانع ترافیکی </strong></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><strong>منابع انبساط</strong> </span></h2> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5702" style="width: 194px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C.jpg"><img class="size-medium wp-image-5702" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-194x300.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="194" height="300"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><em><strong>محصولات پلی اتیلن مازندران</strong> </em></span></figcaption></figure><figure id="attachment_5396" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/02/photo_2017-02-06_12-40-22.jpg"><img class="wp-image-5396 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/02/photo_2017-02-06_12-40-22-300x169.jpg" alt="مخازن عمودی و منابع افقی و انواع وان های پلی اتیلن مازندران مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="300" height="169"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخازن عمودی و منابع افقی و انواع وان های پلی اتیلن مازندران</strong></span></figcaption></figure><h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;">مخازن <a href="http://www.09117400518.ir">پلی اتیلن مازندران</a> در اشکال عمودی و افقی و قیفی در ابعاد متنوع و احجام مختلف ز ۵۰ لیتری تا ۳۰۰۰۰ لیتری در مدل های تک لایه و سه لایه ، طراحی و ساخته می شود .</span></h1> <p>&nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.09117400518.ir">پلی اتیلن مازندران</a> ، بزرگترین مخزن </strong></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>را با حجم سی هزار لیتر</strong></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong> تولید می کند .</strong></span></h2> <figure id="attachment_5857" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/10/photo_2017-10-14_20-09-26.jpg"><img class="size-medium wp-image-5857" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/10/photo_2017-10-14_20-09-26-300x225.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="300" height="225"></a><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-30000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/"><span style="color: #800080;"><strong>مخازن ۳۰۰۰۰ لیتری ارسالی </strong></span></a></figcaption></figure><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;">در مواقعی که نیاز به ذخیره سازی حجم بیشتری از مواد یا مایع باشد ، می توان با استفاده از سیستم مدولار ، مخازن را به هم متصل نمود .</span></h2> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>مخازن عمودی و منابع افقی و انواع وان های پلی اتیلن مازندران</strong></span></p> <h2><span style="color: #ff0000;">از جمله مزایای <a href="http://www.09117400518.ir">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> می توان به موارد زیر اشاره نمود :</span></h2> <p>&nbsp;</p> <ul><li> <h2><span style="color: #3366ff;">قیمت مناسب</span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">عمر مفید بالای ۵۰ سال</span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">کاملا بهداشتی</span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">دچار زنگ زدگی و پوسیدگی نمی شود</span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">ماندگاری آب برای مدت طولانی</span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">عدم تغییر در رنگ ، بو ، مزه آب</span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">ضد جلبگ بودن مخازن سه لایه</span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">عایق حرارتی و برودتی </span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">امکان طراحی و ساخت مخازن ویزه اسید و مواد شیمیایی </span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">زیبا و شکیل جهت نصب در مکان های در معرض دید</span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">حمل و نقل ارزانتر و آسانتر به دلیل وزن کمتر </span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">کاملا یکپارچه </span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">ترمیم آسان در صورت نشتی و شکستگی </span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">نصب آسان </span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">امکان نصب انواع فیتینگ در سایز های استاندارد </span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">عدم استفاده از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت </span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #3366ff;">تحویل سریع سفارشات انبوه</span></h2> </li></ul> <figure id="attachment_5720" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D8%A8%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA.jpg"><img class="size-medium wp-image-5720" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D8%A8%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-300x266.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="300" height="266"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>انواع مخازن پلی اتیلن افقی و عمودی و وانهای پلی اتیلنی</strong></span></figcaption></figure><figure id="attachment_6031" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-6031" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/02/photo_2018-02-08_08-18-13-300x169.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="300" height="169"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 1000 زیر پله</span></strong></figcaption></figure><figure id="attachment_6032" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-6032" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/02/photo_2018-02-08_08-18-19-300x169.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="300" height="169"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخازن 1000 زیر پله ای</span></strong></figcaption></figure><figure id="attachment_6033" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-6033" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/02/photo_2018-02-08_08-18-23-300x169.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="300" height="169"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 1000 زیر پله ای پلی اتیلن مازندران</span></strong></figcaption></figure><h2><span style="color: #3366ff;">وان های پلی اتیلن مازندران ، دارای تنوع زیادی می باشند ، قبل از خرید وان ، با مراجعه به قسمت کاتالوگ محصولات از منوی بالای سایت ، وان مورد نظر خود را انتخاب فرمائید.</span></h2> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5609" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4.jpg"><img class="wp-image-5609 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4-300x179.jpg" alt="وان های پلی اتیلن مازندران مخازن عمودی و منابع افقی" title="مخازن عمودی و منابع افقی" width="300" height="179"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>وانهای پلی اتیلن مازندران</strong> </span></figcaption></figure><p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>مخازن عمودی و منابع افقی و انواع وان های پلی اتیلن مازندران</strong></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1><em><strong>&nbsp;</strong></em></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <div id="attachment_5609" class="wp-caption alignnone"> <p><img class="size-medium wp-image-5609" title="چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی مخزن پلی اتیلن مازندران با کیفیت مخازن و منابع پلی اتیلن ویژه صادرات زوک پلی اتیلن مازندران قایق تفریحی و ماهیگیری 4 نفره پلی اتیلن مخزن 1000 عمودی مخزن 10000 لیتری مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران مخزن پشت نیسانی مخزن افقی 10000 لیتری پلی اتیلن قایق های ماهیگیری 4 نفره و 6 نفره مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا مخازن عمودی و منابع افقی" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی مخزن پلی اتیلن مازندران با کیفیت مخازن و منابع پلی اتیلن ویژه صادرات زوک پلی اتیلن مازندران قایق تفریحی و ماهیگیری 4 نفره پلی اتیلن مخزن 1000 عمودی مخزن 10000 لیتری مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران مخزن پشت نیسانی مخزن افقی 10000 لیتری پلی اتیلن قایق های ماهیگیری 4 نفره و 6 نفره مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا مخازن عمودی و منابع افقی" width="247" height="300"></p> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000; background-color: #ffff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000; background-color: #ffff00;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>مخازن عمودی و منابع افقی و انواع وان های پلی اتیلن مازندران</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">دارای نشان ملی استاندارد ایران</span></h1> </div>