جهت مشاهده ی کاتالوگ و ابعاد مخازن

افقی با مقطع بیضی

روی لینک زیر کلیک کنید
کاتالوگ مخازن افقی بیضی


جهت دریافت کاتالوگ مخازن افقی بیضی در تلگرام
باشماره
09117400518

در ارتباط باشید


مخازن پلی اتیلن مازندران ، همچنان با کیفیت ترین