مخازن پــلی اتیلن مــازندران

مخزن پشت نیسانی


مناسب برای وانت نیسان بنزینی و دوگانه سوز و گازوئیلی

قابلیت حمل و جابجایی آسان

به راحتی پشت نیسان سوار و پیاده می شود

مناسب برای حمل ماهی زنده

امکان حمل انواع مایعات از جمله :

آب شرب بهداشتی ، آب ساختمانی و کشاورزی ، نفت و گازوئیل ، انواع اسید و مواد شیمیایی ، شیر و لبنیات و کاربرد های متنوع دیگر


water tanks

plastic tanks